Hitachi ohlašuje přechod k zeleným storage systémům střední velikosti

SANTA CLARA, Kalifornie, 24. září 2007 — Hitachi Data Systems Corporation, stoprocentní dceřiná firma korporace Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT) a jediný dodavatel servisně orientovaných storage řešení (Services Oriented Storage Solutions), dnes oznámila řadu vylepšení celého svého portfolia storage systémů střední velikosti. Nové funkce a vlastnosti mají klientům pomoci při řešení byznys problémů, jejichž příčinou jsou stoupající ceny energie, výpadky v dodávkách elektřiny, nárůst plochy datových center a potřeba zvýšit bezpečnost provozu IT.

Hitachi pokračuje v úsilí vylepšovat své systémy Adaptable Modular Storage (AMS) a Workgroup Modular Storage (WMS) o inovace, které řeší byznys potřeby klientů, a dnes oznámila následující vylepšení:

Jako součást své strategie Services Oriented Storage Solutions dnes Hitachi ohlásila novou funkci pro úsporu energie pro produktové řady AMS a WMS, která může být podle potřeby spuštěna klienty nebo aplikacemi jako storage služba. Nová služba Power Savings Storage Service umožňuje zákazníkům vypnout disky, které v daném okamžiku nejsou používány podnikovými aplikacemi.  Pokud je potřeba, mohou se diskové svazky poté zase rychle zapnout.

„Uvedením možnosti vypínat a zapínat disky podle potřeb podnikových aplikací sníží Hitachi výrazně nároky na napájení a chlazení,“ řekl Dave Vellante, CEO přední konzultační společnosti ITCentrix. „Naše modely ukazují, že tento přístup je efektivní zejména v zálohování a archivaci a může snížit náklady na napájení a chlazení o více než 20 procent ve srovnání s tradičními modulárními diskovými poli. Tímto ohlášením Hitachi pokračuje v inovacích a upevňuje si pozici na trhu zelených storage systémů.“

Power Savings Storage Service umožňuje společnostem snížit spotřebu energie a tím výrazně omezit náklady na ukládání a vybavování informací.  Tato storage služba je obzvlášť vhodná pro zákazníky s velkým objemem archivovaných dat nebo velkou knihovnou virtuálních pásek, kde se k datům přistupuje zřídka nebo po omezenou dobu.

Je také velmi efektivní pro svazky určené pro zálohování nebo pro diskovou kapacitu, která je již sice nainstalována, ale ještě nebyla přidělena. Power Savings Storage Service také výrazně snižuje počet kilowatthodin, které úložné pole spotřebuje, a přispívá k omezení nákladů na chlazení datového centra nebo distribuovaného výpočetního prostředí. V souladu s proklamovanou odpovědností Hitachi k životnímu prostředí bez snížení dostupnosti nebo spolehlivosti úložných systémů bude Power Savings Storage Service k dispozici na diskových jednotkách SATA a Fibre Channel ve všech systémech Adaptable Modular Storage a Workgroup Modular Storage.

„Hitachi inovuje na všech úrovních a napříč všemi svými produktovými řadami,“ řekl Tony Asaro, analytik Enterprise Strategy Group.  „Nemělo by nás překvapit, že Hitachi je prvním předním dodavatelem storage, který poskytuje možnost vypnout disky, když nejsou v provozu. Hitachi má výrazné schopnosti v návrhu a technologiích storage systémů a tato funkce je toho přímým výsledkem. Věříme, že to koncovým uživatelům poskytne výbornou přidanou hodnotu, zejména proto, že spotřeba energie a chlazení jsou přetrvávajícími problémy datových center.“

Systémy Hitachi AMS a WMS nyní podporují 750gigabajtové disky SATA II, které nabízejí skvělou spolehlivost a větší kapacitu než předchozí generace SATA a vyznačují se lepším poměrem gigabajtů na spotřebovaný kilowatt (GB/KW). Jsou tak určeny IT oddělením, která si chtějí uchovat kontrolu nad náklady na napájení a chlazení. Nové 750GB disky SATA II jsou ideální pro zákazníky, kteří vyžadují ve svých systémech AMS nebo WMS úložnou kapacitu s nižšími náklady a vyšší hustotou záznamu, ať už tyto systémy využívají samostatně nebo ve spojení s Hitachi Universal Storage Platform V jako externě virtualizované vrstvené storage. Nové 750GB disky SATA II umožňují uživatelům AMS a WMS systémů upgradovat kapacitu podle potřeby tak, aby vyhovovala podnikovým požadavkům na zlepšení přístupu k aktivním i neaktivním datům.

V současnosti Hitachi dále rozšiřuje svou pozici v oblasti zabezpečení storage s novými bezpečnostními službami pro žurnálování pro účely auditu (Audit Logging) a přístup podle rolí (Role-Based Access). Systémy Hitachi AMS a WMS nyní disponují žurnálovacím souborem pro audit (Audit Log File), v němž se uchovává historie všech operací spojených s uživatelským přístupem k datům, které jsou v systému prováděny. Tato historie zahrnuje informaci o uživateli nebo uživatelích, přesný čas operace, jméno operace, jakékoli nastavené parametry a výsledek operace (normální ukončení nebo chybové hlášení). Auditový žurnál lze využít pro uchování všech operací s uživatelským přístupem, ke sledování bezpečnosti, zjišťování příčiny chyb a k předcházení potenciálním chybám. Zákazníci mohou exportovat žurnálové soubory z různých systémů na centralizovaný server pro maximální zjednodušení úkolů spojených s auditem a kontrolou. Hitachi Audit Logging je v souladu s protokolem BSD Syslog Protocol (RFC3164), což uživatelům umožňuje, aby jej snadno integrovali do existujících žurnálovacích infrastruktur.

Dnes Hitachi také ohlásila službu Hitachi Role-Based Access Service, která poskytuje silné možnosti uživatelské autentizace a kontroly přístupu pro bezpečnostní správu konfigurací Adaptable Modular Storage a Workgroup Modular Storage a chrání uživatelská data.

Správa jakéhokoli systému AMS nebo WMS může být řízena individuálními uživatelskými profily – se třemi úrovněmi přístupu (administrátor účtů, administrátor storage a auditor) –, které omezují funkce správy storage přístupné danému uživateli podle jeho specifického profilu. Každý uživatel má své přístupové jméno a heslo, které omezuje uživatele na jednu ze tří různých rolí.

Hitachi Services Oriented Storage Solutions poskytují vynikající škálovatelnost tím, že umožňují využití velmi malých i velmi velkých storage systémů podle požadavků podnikových aplikací. Využitím externích virtualizačních služeb platformy Hitachi Universal Storage Platform V mohou zákazníci začlenit pod stejnou správu storage střední systémy Hitachi AMS a WMS a využívat stejné společné ukládací služby. Systémy Hitachi AMS a WMS doplňují Universal Storage Platform V jako vrstvená nebo archivační storage, zejména pokud jsou v nich použity disky SATA snižující náklady. Jde o další příklad toho, jak Hitachi poskytuje zákazníkům neporovnatelnou efektivitu nákladů a škálovatelnost.

„Dnešním ohlášením Hitachi pokračuje v další expanzi v oblasti storage služeb, které mohou být dodávány v rámci firemních storage platforem – služeb, které nejen zlepšují efektivitu IT, ale také výrazně zlepšují prostředí datových center,“ uvedla Brenda Peffer, viceprezidentka Hitachi Data Systems pro globální marketing. „Vylepšení systémů Hitachi AMS a WMS jsou určena pro zákazníky, kteří pracují v prostředí více různých odvětví, jako je třeba zdravotnictví. Zákazníci z tohoto segmentu mohou využitím zcela nové služby Power Savings Storage Service dosáhnout výrazných úspor ve spotřebě energie a chlazení našich systémů, které mohou uchovávat občasně využívaná data, jako jsou například záznamy o pacientech.“

Váš názor Další článek: Sony VAIO NR: levné a výkonné notebooky

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,