HITACHI konsoliduje výrobu pevných disků s cílem uspořit

SAN JOSE, Kalifornie, 2. dubna 2007 – Společnost Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi) ohlásila řadu konsolidačních opatření ve výrobě a vývoji, která budou tvořit základ plánu společnosti na dosažení a udržení vynikajících hospodářských výsledků. Očekává se, že v příštích pěti letech tyto změny přinesou potenciální úspory téměř 300 mil. USD díky zjednodušení provozních operací a maximalizaci účinnosti pracovních procesů.

Prostřednictvím plánované konsolidace Hitachi vytvoří „centra kompetence“ pro vývoj a výrobu závěsů, ramének pro hlavičky HGA (head-gimbal assemblies) a médií – tří nejdůležitějších součástek potřebných pro výrobu pevných disků. Moderní výrobní závody Hitachi, umístěné především v Asii, budou přizpůsobeny tak, aby dosáhly ještě vyšší úrovně specializace a rentability těchto součástek pevných disků. Centralizovaný vývoj navíc urychlí implementaci budoucích technologií pro pevné disky.

„Konsolidace výroby a vývoje je jedna z našich nejdůležitějších iniciativ. Tento krok podnikáme proto, abychom dosáhli dlouhodobé hospodářské stability firmy a prohloubili angažmá Hitachi v segmentu pevných disků,“ řekl Hiroaki Nakanishi, CEO společnosti Hitachi Global Storage Technologies. „Tento strategický výrobní plán nejen zlepší konkurenceschopnost Hitachi, ale také prospěje našim zákazníkům, kteří budou mít prospěch z větší flexibility dodávek, pokročilejší technologie a rychlejší doby uvedení novinek na trh.“

Nová výrobní a vývojová strategie Hitachi, která by měla být ukončena do konce roku 2008, se skládá z následujících konsolidací:

  • Laguna, Filipíny – zvýšení existující výroby závěsů a přeměna továrny na centrum kompetence pro produkci závěsů. Zároveň Hitachi ukončí do poloviny roku 2008 provoz své výrobny ramének v mexické Guadalajaře.
  • Šenžen, Čína – zvýšení existující výroby médií a přeměna továrny na centrum kompetence pro produkci médií. Výsledkem bude uzavření továrny Hitachi na média v japonské Odawaře ve čtvrtém čtvrtletí 2007. Výrobní kapacity Hitachi v Šenženu se také stanou centrem kompetence pro výrobu HGA ramének.
  • Pračinburi, Thajsko – továrna bude nově vyrábět 2,5palcové automobilové pevné disky a zvýší produkci HGA součástek.
  • San Jose, Kalifornie – v továrně zůstane výroba médií, která doplní výrobní kapacity v Šenženu.
  • Odawara, Japonsko – závod se stane centrem kompetence pro vývoj závěsů.
  • San Jose, Kalifornie – závod se stane centrem kompetence pro vývoj médií.

Umístění těchto center kompetence blízko továren Hitachi pro finální montáž pevných disků v Thajsku a Číně zjednoduší provoz a posílí koncept megavýroby Hitachi. Tento koncept je založen na předpokladu, že lze dosáhnout vyšších úrovní účinnosti umístěním celého výrobního dodavatelského řetězce do centra.

Krátká vzdálenost mezi továrnami na výrobu komponent a na finální montáž pevných disků zkracuje dobu výrobních cyklů a minimalizuje náklady na dopravu – obojí může mít značný dopad na schopnost Hitachi dodávat produkty s nejkratší dobou pro uvedení na trh a nejkratší dobou pro dosažení žádoucího objemu dodávek. Strategie megavýroby Hitachi také zlepšuje efektivitu práce odběratelů, jejichž továrny jsou rovněž v převážné míře umístěny v Asii.
Výkonnost, produktivita a snížení nákladů

Díky plánovaným změnám výroby a vývoje ušetří Hitachi téměř 300 milionů dolarů. Přispějí k tomu snížení počtu zaměstnanců, omezení kapitálových výdajů a dalších provozních nákladů.

Hitachi očekává, že uzavřením své továrny v Guadalajaře sníží počet svých pracovníků – jak zaměstnanců, tak externistů –, který v globálním měřítku dnes dosahuje zhruba 40 000 lidí, o asi 11 procent.

Další nenákladové výhody plynoucí z konsolidačního plánu Hitachi se projeví v zefektivnění a zproduktivnění výrobního procesu – od výroby součástek po finální montáž pevných disků. Tyto výhody lze očekávat díky zkrácení výrobního procesu, vyšším produktovým výnosům, menší zmetkovitosti a vyšší spokojenosti zákazníků.

* V pevném disku je head-gimbal assembly raménko, které nese závěs, na němž je umístěna čtecí/zapisovací hlavička. Médiem je disk nebo plotna, na níž jsou zapisována data.

Váš názor Další článek: Hitachi konsoliduje výrobu pevných disků

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,