Hitachi dodává cenově dostupné řešení pro podnikovou virtualizaci

Hitachi dodává cenově dostupné řešení pro podnikovou virtualizaci

SANTA CLARA, Kalifornie, 10. září 2007 — V reakci na bezprecedentní zvyšování složitosti výpočetní infrastruktury, neustálé rozšiřování počtu oddělených diskových polí a vlastní závazky k celosvětovému snižování emisí dnes Hitachi Data Systems, stoprocentní dceřiná firma korporace Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT) dnes rozšířila svou nejobsáhlejší řadu storage systémů v celém oboru – Hitachi Universal Storage Platform V. Odpovědí společnosti na výše uvedené výzvy je zcela nová platforma Hitachi Universal Storage Platform VM, první platforma heterogenních storage služeb na světě, která v jednom balíku nabízí zákazníkům provozní, finanční a ekologické výhody plynoucí z virtualizace pro podnikový segment, thin provisioningu a vrstvené storage. Řešení je prostorově úsporné a pracuje se standardním napájením 220 voltů.

Popularita a růst storage sítí spolu se současnou vlnou slučování a akvizic firem přinesla mnoha organizacím problémy v podobě nekompatibilních storage polí distribuovaných napříč více lokalitami. Mnoho zákazníků se také složitě potýká s množstvím softwarových licencí od různých dodavatelů, nákladnými licenčními politikami odvozenými od úložné kapacity a serverovou infrastrukturou, která je jednak nedostatečně využitá a jednak není schopná jednoduše poskytnout žádaná data. Universal Storage Platform VM se stává součástí produktové řady Hitachi Universal Storage Platform V jako nejkompletnější platformy pro podnikový segment vyvinuté přímo pro řešení těchto životně důležitých problémů.

„V datových centrech se uhnízdila sila tvořená zařízeními SAN, která mnoha organizacím znesnadňují správu a rozdělování kapacity storage,“ řekl Dave Vellante, CEO přední konzultantské firmy ITCentrix. „Nákladné a nebezpečné je zejména přemisťování dat. Naše nezávislá analýza potvrzuje, že na každý dolar utracený za hardware a software pro disková pole je potřeba vynaložit dalších 50 centů za inkrementální náklady na přemísťování dat během životnosti pole. Hitachi USP VM tyto náklady výrazně omezuje z 50 procent na 10 procent díky kombinaci podpory heterogenní vrstvené storage, virtualizace a thin provisioningu.“

Nová platforma Hitachi Universal Storage Platform VM je postavená na inovacích uvedených v Hitachi Universal Storage Platform V. Jde o jedinou virtualizační platformu, která podnikům jakékoli velikosti nabízí možnost získat zpět kontrolu nad nasazenými heterogenními storage bez nedostatků ve spolehlivosti a škálovatelnosti, které jsou obvyklé u jiných virtualizačních zařízení.

Zákaznické strategie týkající se řešení problémů spojených s prudkým nárůstem storage infrastruktury zahrnují:

  • zjednodušení vrstev storage s cílem využít vysokou výkonnost aplikací provozovaných ve vrstvě jedna a převedení všeho ostatního do vrstvy dvě pro snížení nákladů,
  • virtualizace prostředků jak na serverové straně, tak na storage straně, která umožní vzájemné propojení mezi všemi servery a daty, což často vyžaduje umístění storage polí vrstvy jedna za méně spolehlivými a méně výkonnými virtualizačními zařízeními,
  • zavedení jednotného rámce pro správu umožňujícího podporu, zjednodušenou správu a přemisťování dat bez přerušení provozu uvnitř vrstev i mezi vrstvami jedna a dvě a do archivních platforem vrstvy tři podle požadavků politik týkajících se uchovávání dat,
  • poskytování společné platformy storage služeb pro virtuální pásky, vysoce výkonné systémy NAS nebo aktivní archivy s cílem odstranit potřebu oddělených ostrovů storage, která vzniká u okrajových (niche) řešení.

„Zákazníci zjišťují, že při použití konkurenčních řešení, která jsou dnes na trhu, vyžadují tyto strategie jisté kompromisy,“ uvedl John Mansfield, viceprezident Hitachi Data Systems pro strategii a vývoj globálních řešení. „Pokud virtualizační zařízení podporují heterogenní storage prostředky, selhávají při poskytování odpovídající škálovatelnosti a spolehlivosti, které jsou vyžadovány aplikacemi provozovanými v první vrstvě. Některá úložná pole někdy umožňují thin-provisioning a realizaci vrstev přímo v zařízení, avšak neporadí si se správou heterogenních prostředků napříč vrstvami. Hitachi Universal Storage Platform VM poskytuje výkonnost, spolehlivost a architekturu spolu s thin provisioningem, které jsou potřebné pro nákladově efektivní virtualizaci všech storage prostředků v datovém centru.“

Universal Storage Platform VM je základní součást servisně orientovaných řešení Hitachi (Services Oriented Storage Solutions) a umožňuje i menším podnikům poskytovat v jednom balíku storage služby, jako jsou virtualizace, thin provisioning a zajištění kontinuity podnikání napříč heterogenními storage prostředky pracujícími se soubory, objekty nebo bloky dat. Universal Storage Platform VM poskytuje všechny pokročilé storage služby dostupné v nejvybavenějším storage řešení Hitachi Universal Storage Platform V.

Dnes Hitachi uvádí:

  • platformu pro storage služby do racku se stejnými pokročilými heterogenními storage službami dostupnými v Hitachi Universal Storage Platform V včetně softwaru Hitachi Dynamic Provisioning™, Hitachi Universal Volume Manageru s podporou až 96 petabajtů virtualizované storage, Large Logical Storage Pools a Hitachi Virtual Partition Manageru,
  • nově vylepšenou masivně paralelní, křížově přepínací architekturu se 4Gb/s fibre channelem v celém řešení a přepínanou fibre channel architekturou na back-endu, která poskytuje až o 75 procent vyšší špičkový výkon než předchozí generace virtualizačního produktu do racku od Hitachi,
  • software Hitachi Dynamic Provisioning („Thin Provisioning“) s podporou interně i externě virtualizované storage (podpora pro externí storage bude dostupná na podzim 2007),
  • podporu úvodní implementace VMware ESX Serveru 3.0 pro zajištění integrace serveru a realizaci strategií virtualizace storage,
  • zjednodušený softwarový balík s rámcovým licencováním systému BOS (Hitachi Basic Operating System) a softwarem BOS Virtualization a samostatným licenčním klíčem pro každý softwarový bundle,
  • konfigurační flexibilitu Hitachi Universal Storage Platform VM s následujícími volbami nebo jejich kombinacemi: řadič storage a vysoce výkonná disková storage pro smíšená aplikační prostředí a řadič storage pouze pro virtualizační služby.

Bezdisková platforma Universal Storage Platform VM pro menší podniky zcela odděluje komoditní média (disky) od inovace (inteligentní kontrolní jednotky) nutné k poskytování odpovídajících úložných, datových a obsahových služeb. To zákazníkům umožňuje investovat do nejcennější části storage systému, integrovaného inteligentního řadiče a získat pro své existující ukládací prostředky nejnovější funkcionalitu bez nutnosti přikupovat další kapacitu.

„Jako významná část Hitachi, Ltd., jsme hrdí na to, že naše mateřská společnost zavedla pro celou Hitachi Group ekologický systém řízení založený na mezinárodním standardu ISO 14001,“ řekl Minoru Kosuge, CEO Hitachi Data Systems. „Hitachi také dosáhla stoprocentního podílu ‚zelených‘ dodavatelů a zavedla výrobní závody ‚Super Eco Factories‘, které využívají nejlepší systémy pro ochranu životního prostředí. Hitachi byl první dodavatel storage systémů, jehož činnosti plně odpovídají standardu RoHS, a se svou platformou Universal Storage Platform VM setrvává na čele změn směrem k čistší a ekologické generaci výpočetních řešení.“

Váš názor | Požadavek na 10 milionů AMD RV516 pro čtvrtý kvartál

Témata článku: Software, Hardware, Obvyklý problém, Mansfield, Cílové zařízení, Podniková část, Dynamic, Hitachi, Platforma, Softwarová platforma, Rack, Rohs, NAS Server, Storage, Universal

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší