Historicky první setkání manažerů Microsoft inovačních center celého světa proběhlo v Redmondu

Historicky první setkání manažerů Microsoft inovačních center celého světa proběhlo v Redmondu

Začátkem září se v Redmondu (Washington, USA) uskutečnilo první setkání manažerů Microsoft inovačních center – MIC Summit. MIC Brno na setkání slavilo velký úspěch, díky své dosavadní aktivitě a programům pro podporu podnikání bude následující rok zasedat s dalšími 9 MIC z celého světa v Poradním sboru MIC. Ten bude usměrňovat činnost všech světových center.

MIC Summit byl historicky prvním setkáním manažerů jednotlivých Microsoft inovačních center. Zároveň šlo o první akci pořádanou společností Microsoft, na kterou se sjeli zástupci z tak rozličných prostředí. Na jednom místě o společných krocích diskutovalo 73 zástupců univerzit, vládních organizací i komerčních firem provozujících Microsoft inovační centra ve 40 zemích světa.

Obsahem jednání byla především koordinace mezinárodní spolupráce a možnosti podpory začínajícím inovativním IT firmám díky lokálním i celosvětově aplikovatelným programům. Ty vzniknou na základě nejlepších zkušeností vybraných center. Dále se na konferenci jednalo o propojení komerční a akademické sféry při práci na projektech v rámci konceptu otevřené inovace. Velké úsilí bylo věnováno i koordinaci a startu programů zaměřujících se na nadané studenty, ať už jde o pomoc při práci na projektech pro celosvětovou technologickou soutěž Imagine Cup nebo o unikátní vzdělávací program MIC Akcelerátor, předložený MIC Brno, který by měl umožnit studentům realizovat jejich podnikatelské záměry.

Akce MIC Summit v centrálním sídle společnosti Microsoft se zúčastnili manažeři center, které hrají klíčovou roli v rámci celosvětové sítě MIC Network. Českou republiku na konferenci zastupoval Michal Hrabí, manažer Microsoft inovačního centra Brno.

„Tato konference byla jedinečnou příležitostí k prohloubení vztahů mezi jednotlivými centry. Díky získaným kontaktům budou moci firmy i studentské týmy z České republiky spolupracovat s absolutní světovou špičkou. Setkání rovněž poskytlo dost prostoru pro zamyšlení se nad chybami a úspěchy jednotlivých center a výběru těch nejlepších praktik, které se budeme snažit celosvětově v MIC uplatňovat. Za MIC Brno jsme prezentovali novou podobu hlavního komunikačního kanálu – Portálu MIC Network, který pro MIC Network spravujeme a který se stane centrálním skladištěm znalostí celé skupin,“ uvedl Michal Hrabí.

Obzvláště mne ale těší, že se program MIC Akcelerátor, určený pro podporu podnikání studentů, na jehož spuštění teď v Brně intenzivně pracujeme, setkal s tak velkým ohlasem a bude se rozšiřovat do dalších zemí. I díky tomu bude MIC Brno zasedat v hlavní koordinační skupině – Poradním sboru MIC Network“, komentuje příležitosti MIC Summit Hrabí.

Společnost Microsoft klade dlouhodobě velký důraz na výzkum i vývoj v nových oblastech. V rámci podpory inovací zřizuje po celém světě centra, která se sdružují do sítě Microsoft Innovation Center Network (zkráceně MIC Network). Firmy podporované těmito centry se mnohdy stávají důležitými hráči lokální softwarové ekonomiky. Ze spolupráce s MIC pak těží i studenti, kteří využívají unikátních znalostí k nastartování vlastního podnikání.

MIC Summit byl jedinečnou příležitostí pro zkonsolidování probíhajících programů a nastolení užší spolupráce.

MIC Brno

MIC Brno je společným projektem Jihomoravského inovačního centra (JIC) a společnosti Microsoft. V únoru t. r. oslavilo první rok od svého vzniku. I za tak krátkou dobu se stalo významným partnerem center na světové úrovni - spravuje hlavní komunikační portál sítě MIC Network.

Rozšiřuje služby JIC o aktivity specifické pro sektor informačních technologií. Hlavním cílem MIC je prohlubovat znalosti o nových informačních technologiích společnosti Microsoft u odborné veřejnosti a vytvářet prostředí usnadňující kooperaci a růst firem v regionu. Služby MIC jsou jak pro inkubované firmy JIC, tak pro všechny zájemce o přístup ke znalostem a technologiím Microsoftu z řad studentů i profesionálů. (www.msic.cz)

Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je vytvářet komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a stát se předním poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě. JIC podporuje inovativní firmy, studenty s originálními nápady, výzkumné pracovníky a vynálezce. JIC podporuje mnoha projekty spolupráci mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti. Jihomoravské inovační centrum provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologický.

JIC zajišťuje pro inkubované firmy finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout pěti desítkám firem, z nichž již 18 inkubační program úspěšně ukončilo.

www.jic.cz

Témata článku: Hlavní cíl, Absolutní špička, Komerční sféra, Network, Transfer, Komunikační prostředí, Inovativní technologie, Nejlepší síť, Velký prostor, Celý stát, Znalost, Imagine

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje