Helios Orange pomáhá technickým službám

Stanice technických služeb s.r.o. se sídlem v Tupadlích na Čáslavsku se stala na sklonku loňského roku dalším zajímavým zákazníkem systému Helios Orange.

Společnost STS s.r.o. vznikla koncem roku 1991.Předmětem podnikání se postupně stalo šest hlavních oblastí:

  • kovovýroba
  • montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení, revize, montáže hromosvodů a kabelových sítí
  • vodoinstalatérství (včetně topenářství), ocel, měď, plasty
  • montáže kotlů, kotelen do 50 kW a nad 50 kW
  • plynové rozvody domovní a venkovní, včetně revizí
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
  • stavební práce

Při této rozmanitosti činností se společnost pochopitelně nemůže obejít bez podpory kvalitního informačního systému. Od počátku své činnosti proto STS pracovala s podnikovým softwarem. Ten však byl sice vytvořen na míru, bohužel však jedním samostatným programátorem a navíc, v dnes již zastaralém, DOSovém prostředí. Společnost dále z části využívala ekonomické programy od různých výrobců, opět vytvořené v DOSovém prostředí, bez další možnosti vývoje.

„DOSové prostředí, ekonomické moduly od různých výrobců, mezi kterými docházelo ke zdlouhavým a pracným konverzím dat, k duplicitě zadávání prvotních dat, nejednotné a velmi často i velmi odlišné ovládání takto nesourodého informačního systému – to byly hlavní důvody, proč jsme chtěli informační systém nahradit jediným, moderním, modulárním systémem. Ten by zjednodušil, zpřehlednil a hlavně zrychlil jednak zpracování informací, ale hlavně získávání výstupních informací. Nový systém měl samozřejmě postihnout veškerou výrobní a obchodní činnost naší společnosti,“ říká jednatel společnosti, Petr Beneš.

Mezi klíčové požadavky patřila především komplexnost systému při zachování individuálních požadavků jednotlivých středisek společnosti, detailní vnitropodnikové účtování, vysoká míra uživatelského přizpůsobení systému dle požadavků uživatelů, podpora výrobních procesů a řada dalších dílčích oblastí.

Informační systém Helios Orange dokázal výše uvedené požadavky beze zbytku splnit, v některých oblastech šel dokonce za jejich rámec.

V říjnu 2009 byla vypracována „Úvodní studie pro implementaci informačního systému Helios Orange ve společnosti STS s. r. o.“. V ní byly detailně popsány jednotlivé procesy ve společnosti. Dalším stěžejním prvkem úvodní studie byla správa požadavků.Byla zhodnocena technická připravenost společnosti na nový informační systém, stanoven harmonogram prací a také návrh konfigurace licence informačního systému Helios Orange.

Počátkem listopadu 2009 pak byla podepsána smlouva o implementaci informačního systému spolu se smlouvou o dodávce licence Helios Orange. Ihned poté začala vlastní implementace informačního systému podle harmonogramu z úvodní studie. Oficiální ukončení a předání systému do rutinního provozu se odehrálo 1. května 2010. Systém zde však již běžel od 1. ledna, avšak bez některých specifických modulů a manažerských sestav, které byly postupně předávány v první polovině roku 2010.

Implementace přesně kopírovala vytyčené milníky, které byly stanoveny v úvodní studii. Byla rozdělena do etap: zajištění technických podmínek provozu IS, instalace a parametrizace systému, školení, zkušební provoz, ostrý provoz, rutinní provoz. Klíčovým požadavkem zákazníka bylo zajistit ostrý provoz od 1. ledna 2010 především v oblastech ekonomika, obchod a logistika. Do 1. května, kdy došlo k předání do rutinního provozu, došlo i k dokončení dílčích agend a manažerských sestav.

„Z naší strany dodavatele informačního systému byla implementace podle předem zpracované, velmi obsáhlé a oběma stranami kvalitně zpracované úvodní studie rutinní otázkou,“ říká Ing. Jaromír Zajíček ze společnosti HARPAGON Software s.r.o., vedoucí implementačního týmu dodavatele.

Systém Helios Orange využívá ve Stanici technických služeb v Tupadlích celkem 15 uživatelů v oblastech Ekonomika, Sklady, Obchod a Fakturace. Modul Manažerské vyhodnocování pak zastřešuje tyto oblasti a poskytuje tak vedení společnosti přesný obraz o hospodaření a o výkonnosti jednotlivých středisek.

Další článek: Skype se dostane do každé aplikace, získá totiž nové SDK

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,