Helios Green podporuje specializovanou zdravotní péči

Úkolem Ústavu krevní hematologie a transfuze v Praze je, ve stručnosti řečeno, poskytování specializované a vysoce specializované zdravotní péče v oboru hematologie a transfúzního lékařství. Ústav je příspěvková organizace, zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. V českém zdravotnictví působí již od roku 1952.
Helios Green podporuje specializovanou zdravotní péči

V současné době zaměstnává přes 400 zaměstnanců. Od informačního systému ústav samozřejmě očekává, aby plně podporoval veškeré procesy, související s jeho bezproblémovým chodem. Proto se jeho management rozhodl investovat do velkého ERP systému Helios Green.

Poměrně dlouhou dobu v ÚHKT využívali ekonomický software staršího data výroby, který fungoval v DOSu. Obsahoval skladový a majetkový modul a doplňovaly jej různé skladové moduly klinických systémů. Řada evidencí se však vedla pouze ručně nebo v MS Office mimo informační systém.

Postupem času se však tato situace stávala neudržitelnou. Proto se v roce 2005 management ústavu rozhodl vypsat výběrové řízení, jehož cílem bylo získat spolehlivý a bezpečný informační systém. Kritérií pro výběr bylo značné množství. Patřila sem například přehledná evidence pohledávek a závazků, uživatelsky příjemné pořizování dat, vyloučení datových duplicit, elektronický přenos vstupů a výstupů mezi organizací a Komerční bankou, zajištění efektivní finanční kontroly nad objednávkami, zajištění efektivní finanční kontroly nad zakázkami (kontrola čerpání grantů), zajištění technické evidence majetku a zdravotnických prostředků v souladu se zákonem 123/2000 Sb. A mnohá další.

Přesto, že se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, spolupracoval ÚHKT při výběru s odborným poradcem, který se podílel i na výběru klinického informačního systému, implementovaného s dvouletým předstihem. Všechny systémy posuzoval kolektiv uživatelů a správce IS v ÚHKT.

„Vedení ústavu se rozhodlo pro systém, který, podle prvního seznámení s jeho fungováním, nejlépe vyhovoval budoucím uživatelům,“ hodnotí Ing. Pavla Pintrová, ekonomická náměstkyně ředitele. „Kromě toho hrála roli i vstřícná cenová politika společnosti LCS a široké možnosti přizpůsobení systému potřebám atypické organizace,“ dodává.

V říjnu 2005 byla mezi ÚHKT a LCS podepsána smlouva a neprodleně poté začala implementace. Ta byla dokončena v srpnu 2006, přičemž jednotlivé moduly byly do provozu uváděny postupně. 

Přestože implementace nebyla jednoduchá a navíc probíhala v časové tísni, zvládl ji tým Helios Green v dohodnutém termínu.

„Systém je nyní v ÚHKT využíván druhým rokem,“ hodnotí Pavla Pintrová. „Přestože dodavatel od počátku zdůrazňoval, že vzhledem k výchozímu stavu informačních systémů v ÚHKT, není součástí dodávky reingeneering procesů, nebylo nakonec možné se tomuto procesu vyhnout. ÚHKT by se jinak nemohl adaptovat na mnohdy zcela nový způsob práce s informacemi, zejména v situacích, kde nastupuje kontrolní funkce systému. Jednoznačným přínosem je celkový obraz o ekonomice organizace, který, kromě izolovaných vstupních informací a algoritmů, zahrnuje i jejich vzájemné vztahy. Učíme se spolupracovat navzájem. Systém nás k tomu doslova nutí. Nyní se nacházíme ve stadiu, kdy se teprve seznamujeme s příjemnými „vychytávkami“, které nový systém obsahuje,“ dodává náměstkyně.

Témata článku: Software, Evidence, Grant, Budoucí zaměstnanec, Green, Helios, Široký rozsah, Kontrolní systém

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje