Firmy nyní mohou ušetřit výdaje za IT provoz a investovat je do technologických inovací

15. května 2010
Test osmi výkonných grafik
Firmy nyní mohou ušetřit výdaje za IT provoz a investovat je do technologických inovací

Společnost HP představila produkty, řešení a služby, které pomohou firmám přesměrovat výdaje na IT z provozu na inovace.

Podle nového průzkumu vypracovaného na objednávku HP(1) má každý druhý manažer pocit, že se ve firmě pozastavily inovace, protože IT oddělení vynakládá drtivou většinu finančních prostředků na provoz stávajícího prostředí a nezbývají mu už prostředky na rozvoj inovací. Každý druhý provozní a technologický manažer cítí, že nedostatek inovací brání jeho firmě držet krok s konkurencí.

Blokování nasazování nových technologií s sebou ovšem také nese náklady. Celých 95 % respondentů výše zmíněného průzkumu uvedlo, že je zablokované inovace stojí promarněné příležitosti, 93 % uvedlo, že znamenají zmařené úsilí pracovníků, a z pohledu plných 99 % odpovídajících generují zbytečně ztracený čas.

Nové produkty HP umožní firmám „rozpohybovat“ zablokované inovace:

  • vytvořením samofinancovaných projektů, které dovolí transformovat v rámci současných rozpočtových omezení a nabídnou rychlou návratnost;
  • návrhem nových řešení s ohledem na budoucí změny tak, aby IT oddělení mohla snadno a rychle přidávat novou funkčnost podle potřeb firem. Tím se zajistí, aby se z dnešních inovací zanedlouho nestaly zastaralé technologie;
  • uvolněním finančních prostředků blokovaných provozem. Firmy by měly najít cesty k průběžnému snižování provozních nákladů prostřednictvím osvědčených postupů a technologií. Tím se sníží výdaje pravidelně vynakládané na provoz a uvolní finanční prostředky na inovace.

„V době neustálých změn může uvolnění inovačního potenciálu znamenat rozdíl mezi tím, kdo určuje směr vývoje trhu, a tím, kdo jej pouze následuje,“ řekl Thomas E. Hogan, výkonný viceprezident prodeje, marketingu a strategie v obchodní divizi HP Enterprise Business. „Se společností HP mohou šéfové IT oddělení uvolnit provozní prostředky a získat tak finance na nové inovační projekty.“

Samofinancování změn

HP nabízí kvalifikovaným klientům bezplatný praktický seminář HP Applications Modernization Transformation Experience,(2) který umožňuje firmám udělat si praktickou představu o modernizaci a jejích výhodách. Nahrazením zastaralých aplikací a odstraněním zbytečných složitostí z technologického prostředí mohou firmy samofinancovat modernizační změny.

Nové možnosti financování modernizace HP Modernization Funding poskytují klientům rovněž přístup ke kapitálu odpovídajícímu hodnotě stávajících systémů, díky čemuž mohou lépe financovat investice do nových technologií a inovací.(3)

Mezi vylepšení sady softwaru pro správu serverů HP Insight Control patří funkce HP Integrated Lights-Out Advanced (iLO 3), která výrazně zvyšuje efektivitu provozu v průběhu celého životního cyklu serveru. Jako řešení jedné z nejvýznamnějších oblastí nákladů ve většině podniků může iLO 3 výrazně snížit náklady na správu prostřednictvím zjednodušeného nastavení serverů, energetické a tepelné optimalizace a zabudovaného monitorování provozního stavu systémů.

Společnost HP také představila další servery HP ProLiantDL360 G7 a DL380 G7. Tyto servery nabízejí kromě vyššího výkonu také exponenciálně výhodnější finanční efektivitu. Servery HP ProLiant G7 poskytují poměr konsolidace 20:1 nebo větší, 27× vyšší výkon na watt a naprosto ojedinělou dvouměsíční návratnost investice.(4) Jakmile se zaplatí počáteční investice, dá se úspora generovaná těmito servery využít k investicím do nových IT projektů.

Návrh nových řešení s ohledem na budoucí změny

Řešení HP Cloud Service Automation (CSA) umožňuje klientům navrhnout IT prostředí s ohledem na budoucí změny, neboť urychluje zavádění a automatickou správu soukromých a veřejných cloudů.

Pomocí nového řešení HP CSA mohou klienti zvýšit efektivitu, uvolnit zdroje a snížit rizika spojená se zaváděním a správou služeb cloudu. Mohou tak nové služby cloudu využít k rychlejšímu uvádění produktů na trh. HP CSA je součástí iniciativy HP zaměřené na spojení softwarového portfolia s poradenskými službami, jež má klientům pomáhat úspěšně zavádět a spravovat celý životní cyklus služeb cloudu.

Uvolnění finančních prostředků blokovaných provozem

Nové služby HP pomohou firmám vytvářet ekonomicky efektivní technologické infrastruktury s konzistentní spolehlivostí, pohotovou škálovatelností a vysokým stupněm zabezpečení. Vylepšení zavedená konzultanty HP na úrovni procesů a technologií pomohou identifikovat příčiny neplánovaných výpadků ve složitých prostředích.

  • Rozšířené portfolio služeb HP Mission Critical Services nabízí víceúrovňovou podporu pro celé virtualizované prostředí včetně hardwaru, operačních systémů a hypervisorů. V rámci této expanze nyní HP Mission Critical Partnership nabízí podporu pro prostředí x86 s technologiemi různých výrobců.
  • Nová služba HP IT Service Management Assessment for Virtualized Environments nabízená v rámci aktualizované řady služeb HP Proactive Services zvyšuje provozní efektivitu virtualizovaných prostředí a prostřednictvím odborných doporučení a prioritních zlepšení uvolňuje provozní náklady.
  • Nová analýza HP Financial Solution Analysis nabízí na míru jednotlivým podnikovým klientům posouzení přímých a nepřímých nákladů a také výhod spojených s implementací IT řešení. Na základě analýzy celého spektra nákladů spojených s IT procesy a technologiemi mohou firmy lépe rozhodovat o finančních prostředcích a uvolnit ty, které byly původně blokovány provozem.

Další zdroje

Další informace o nových produktech HP včetně videa s vystoupením Thomase E. Hogana jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/breakthegridlock2010.

(1)HP Research: Breaking the IT Innovation Gridlock, Coleman Parkes Research Ltd., duben 2010.

(2)O tuto bezplatnou nabídku mohou požádat klienti, kteří vyplní žádost dostupnou na webu www.hp.com/go/applications-initiatives. HP plánuje pozvat omezený počet kvalifikovaných uchazečů a bude informovat klienty, jejichž žádost byla přijata. Náklady na cestovné a ubytování nejsou zahrnuty.

(3)Hewlett-Packard Financial Services Company a její dceřiné společnosti (HPFSC) nabízejí financování kvalifikovaným zákazníkům, vzdělávacím institucím, a státním, místním i federálním úřadům. Financování je předmětem schválení úvěru a vyžaduje standardní dokumentaci HPFSC. Úrokové sazby závisí na úvěrovém ratingu klienta, podmínkách financování, typu nabídky, typu zařízení a dalších volitelných možnostech. Podmínky pro přiznání těchto úrokových měr nemusejí splnit všichni zákazníci. Na nabídku se mohou vztahovat i jiná omezení. HPFSC si vyhrazuje právo tento program bez oznámení kdykoli změnit nebo zrušit.

(4)Na základě interního testování HP porovnávajícího hardware serverů HP ProLiant DL380G4 a DL380G7.

Témata článku: Nový klient, Celý klient, Celé řešení, Odpovídající nabídka, Energetický náklad, Assessment, Coleman, Nová technologie, Celá firma, Nová služba, Stávající nabídka, Thomas, Kuma, Nová změna

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje