Fenix ve Spáleném Poříčí – od letoška větší a silnější

Fenix ve Spáleném Poříčí – od letoška větší a silnější

Zpracovávání agend, souvisejících s činností města Spáleného Poříčí, podporuje již od roku 2001 informační systém Fenix z produkce Asseco Solutions. V letošním roce město zásadním způsobem rozšířilo rozsah systému, takže nadále bude pokrývat veškerou jeho agendu a podstatným způsobem zefektivní komunikaci mezi úřadem a občany i firmami. Spálené Poříčí se tak přiřadilo k nejvýznamnějším zákazníkům tohoto informačního systému.

První agendy začali pracovníci města zpracovávat v systému Fenix již v roce 2001. Do té doby zde pracovali v různých DOSovských systémech, které však během doby přestávaly stačit požadavkům, spojeným s agendou i nárokům na komunikaci. Proto, v souladu s pokynem okresního úřadu, byl pro město v roce 2001 pořízen nový systém – Fenix. V průběhu následujících devíti let však opět nároky na systém a jeho šíři postupně stoupaly a v letošním roce došlo na zásadní rozšíření jeho funkcionality.

„Důvodem našeho rozhodnutí dokoupit další části, které systém Fenix nabízí, byl kromě jiného požadavek na zavedení elektronické spisové služby,“ vysvětluje Ing. Monika Rojová, tajemnice města, a dodává: „Zprvu však nebylo jasné, zda dojde k rozšíření Fenixu nebo k výběru jiného systému. Proto jsme zorganizovali výběrové řízení, v němž bylo osloveno šest potenciálních dodavatelů. Jako nejvýhodnější, komplexní řešení byl však opět zvolen systém Fenix.“

V současné době probíhá ve Spáleném Poříčí poslední fáze implementace. K implementaci patří instalace systému, poté následuje školení pro budoucí uživatele, pak vzdálená správa systémů a samozřejmě operativní řešení dotazů a požadavků ze strany zákazníka.

Po dokončení implementace zde budou k dispozici moduly ePodatelna, Vestavěný oběh dokumentů, Rozpočet, Účetnictví a výkaznictví, Kniha došlých faktur, Kniha daňových dokladů, Pokladna, Pohledávky, Majetek, Matrika a Registr obyvatel. Bude též běžné propojení systému s datovými schránkami a také bude podstatně operativnější práce s jednacími čísly, samozřejmostí bude podpora exportů do PDF a MS Office.

„Je to pro náš úřad velký krok dopředu,“ hodnotí již nyní Monika Rojová. „Pan starosta tomuto projektu zpočátku příliš nevěřil, avšak nyní naše rozhodnutí již všichni považujeme za velmi správné.“

Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí je centrem jižního Podbrdska. Nachází se v lesnaté krajině asi 25 km na jih od Plzně. První zmínka o Poříčí, čili o místu založeném u řeky, pochází z roku 1239. V 17. století získalo Poříčí přídomek Spálené, neboť bylo několikrát postiženo rozsáhlými požáry.
V roce 1992 byl střed Spáleného Poříčí prohlášen městskou památkovou zónou. Rozsáhlými úpravami prošel renesanční zámek, barokní fara s vedle stojícím lidovým roubeným domem (dnes Infocentrem), bývalý židovský kupecký dům, židovský hřbitov a bývalý pivovar. Právě za obnovu památek získalo město prestižní ocenění "Historické město ČR roku 2003".
V okolí města se nachází mnoho značených tras pro pěší turistiku i cykloturistiku a několik přírodních rezervací.

Bližší informace lze nalézt na www.spaleneporici.cz

Černobíle: Kinect, nebo Move a Wii?

Témata článku: Běžný občan, Běžný obyvatel, Pokyn, Fenix, Matrice

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší