EVROPSKÉ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZJIŠŤUJÍ, JAKÉ TECHNOLOGIE JIM UMOŽNÍ PORAZIT KONKURENCI

Praha, Česká republika, 30. listopadu 2005 – Devatenáct milionů malých a středních evropských podniků ve stále větší míře věří, že klíčové počítačové technologie umožňující růst jejich businessu a jsou způsobem, jak zvítězit nad konkurencí. Uvádí to nová studie zpracovaná na základě podnětu společnosti Cisco Systems. Za Českou republiku odpovídalo sto firem převážně z odvětví průmyslové výroby, utilit, telekomunikací, maloobchodu a velkoobchodu.
EVROPSKÉ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZJIŠŤUJÍ, JAKÉ TECHNOLOGIE JIM UMOŽNÍ PORAZIT KONKURENCI

Podle studie provedené ve dvanácti zemích pokládá více než polovina malých a středních podniků (ale jen čtvrtina českých) svou konkurenci za hlavní podnikatelskou výzvu a katalyzátor investic do informačních technologií. Za technologie, bez kterých se firmy v příštích třech letech neobejdou, byl především označen rychlejší širokopásmový přístup k internetu, bezpečnost, bezdrátová a mobilní řešení a IP telefonie. Za méně potřebné jsou v nejbližší době považovány mobilní chytré telefony (20 %) nebo videokonference (16 %). V průběhu příštích tří let se však očekává růst poptávky i po nich.

České malé a střední podniky považují za hlavní podnikatelské problémy dneška i následujících pěti let nedostatek kvalifikované pracovní síly (38 %), soulad své činnosti s legislativou a regulačními předpisy (35 %), finanční otázky (31 %) a konkurenci (25 %). Za největší technologické bariéry růstu považují cenu (43 %) a nejistotu z hlediska užitečnosti a spolehlivosti nakoupených technologií do budoucna (27 %). Za nezbytné technologie přitom považují především rychlé připojení k internetu (94 %), propojení počítačů a notebooků do sítě (82 %) a zálohovací technologie (75 %).

Průzkum zpracovaný nezávislou výzkumnou agenturou Coleman Parkes také zjistil, že čtvrtina evropských malých a středních podniků už plně chápe hodnotu, jakou jim může přinést IP telefonie. Dalších 37 % si její význam uvědomuje. Lepší představy o IP telefonii mají přitom dotazované firmy z nových členských zemí EU než v severní a západní Evropě. Celkově považuje okamžité nasazení této technologie za nástroj výrazného růstu 23 % (čili 4,5 milionu) společností, zatímco 35 % (6,5 milionu) firem uznává, že k tomu dojde během následujících tří let.

„Podle průzkumu více než polovina českých malých a středních podniků chápe význam a přínos IP telefonie pro zvýšení konkurenceschopnosti, zisku, ale i pro zavádění nových způsobů kontaktu se zaměstnanci, obchodními partnery a zákazníky,“ uvádí Miloslav Rut, generální ředitel Cisco Systems Česká republika. „A je velmi potěšující, že polovina z nich se chystá zavést ve svých podnicích tuto technologii již nyní.“

Mezi další závěry studie patří:

  • Pro téměř polovinu (46 %) všech evropských malých a středních podniků je klíčovou výzvou pro jejich podnikání udržet krok s vývojem na trhu výpočetních prostředků, přičemž 72 % souhlasí s tím, že některé nabízené produkty jsou příliš složité.
  • Velká většina českých malých a středních firem (86 %) se snaží držet krok s technologickým vývojem a 51 % souhlasí s tím, že by jim moderní technologie umožnily vyšší výkon, ale mají problémy s tím, aby jim porozuměly. Osmašedesát procent věří, že úspěšné využití IT technologií jim pomůže udržet náskok před konkurencí a 46 % cítí, že by potřebovaly více a lepší technickou podporu. S tím, že nejmodernější technologie napomáhají růstu jejich podnikání, souhlasí 69 % dotazovaných českých firem.
  • Externí znalosti a zkušenosti využívá jen málo českých malých a středních firem. Velká většina (86 %) se při zavádění a provozu IT řešení spoléhá na vlastní síly, 25 % využívá externí firmu.

„Výsledky průzkumu ukazují, že evropské malé a střední podniky se poohlížejí po technologiích, které by jim pomohly získat náskok před konkurencí,“ řekl Edzard Overbeek, viceprezident Cisco Systems pro obchod na evropských trzích. „Opravdu nakupovat však začnou až v okamžiku, kdy jim bude jasné, že tyto technologie přinesou výhody v podobě zvýšené produktivity, ochrany podnikových aktiv, snížení provozních nákladů a zlepšených zákaznických služeb. Hlavním cílem společnosti Cisco je nyní reagovat na bariéry, které firmy specifikovaly v průzkumu a nabídnout cenově dostupná a intuitivně použitelná řešení. Jedním z nich je nové řešení Cisco Business Communications Solution zahrnující chytré, jednoduché a bezpečné produkty doplněné finančními službami a technickou podporou.“

„Je zajímavé, že podle průzkumu nepatří boj s konkurencí mezi hlavní priority českých malých a středních podniků a tato činnost zůstává z hlediska důležitosti pod evropským průměrem,“ komentuje výsledky průzkumu M. Rut. „Přesto z hlediska investic do počítačových technologií je na tom Česká republika srovnatelně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Podniky vyzdvihují zejména potřebu vysokorychlostního internetu, bezpečnosti a mobility.“

O společnosti Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je přední světová firma dodávající internetová řešení. Tento rok je to 20 let, co firma přispívá k technologickým inovacím, drží si vedoucí postavení v oboru a vytváří dlouhodobě pozitivní dopad na sociální oblast společnosti. Informace o společnosti Cisco můžete najít na http://www.cisco.com. Další novinky najdete na http://newsroom.cisco.com.

Metodologie průzkumu
Průzkumu provedeného výzkumnou firmou Coleman Parkes se zúčastnilo 1 204 malých a středních podniků. Mezi respondenty převažovali majitelé či ředitelé malých firem, které všechny měly mezi 20 až 249 zaměstnanci. Průzkum se uskutečnil ve Spojeném království, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Dánsku, Finsku a Švédsku. Do průzkumu byla zahrnuta všechna odvětví, v nichž malé a střední firmy podnikají včetně podnikových služeb, státní správy a samosprávy, maloobchodu a velkoobchodu, utilit a telekomunikací, výroby a financí. Všechny údaje byly shromážděny během září 2005.

Poznámka
Plné znění výsledků průzkumu a doplňující prezentaci si můžete stáhnout na adrese http://newsroom.cisco.com.

Témata článku: Bezpečnost, Konkurence, Průzkum, Spojené království, Evropská legislativa, Technologická firma, Malý podnik, Coleman, Finanční problém, Nizozemsko, Výrazný nedostatek

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje