Evropská komise schválila vytvoření Nokia Siemens Networks

Evropská komise oznámila schválení plánované fúze obchodní jednotky Nokia Networks s oblastí sítí pro operátory společnosti Siemens do nové firmy Nokia Siemens Networks. Podle hodnocení Komise by transakce neměla omezit účinnou konkurenci na relevantních trzích pro mobilní a pevné telekomunikační sítě a služby.
Evropská komise schválila vytvoření Nokia Siemens Networks

Budoucí výkonný ředitel společnosti Nokia Siemens Networks, Simon Beresford-Wylie, toto rozhodnutí uvítal a sdělil, že jde o důležitý krok směrem ke schválení a o dobrou zprávu pro zákazníky. „Věříme, že toto rozhodnutí Evropské komise je klíčovým milníkem pro získání všech relevantních souhlasů v rámci této transakce. V některých zemích se ještě ohlášení projednávají, ale na základě tohoto rozhodnutí jsme optimističtí, že se tato fúze uzavře v rámci časového harmonogramu očekávaného oběma stranami.“

 

Beresford-Wylie také zopakoval výhody a silné stránky nové společnosti: „Nokia Siemens Networks bude mít dostatečně široké produktové portfolio pro to, aby byla globálně konkurenceschopná a vytvářela hodnoty pro akcionáře. Budeme mít dobrou pozici k tomu, abychom svým zákazníkům pomohli snižovat náklady a zvyšovat tržby a abychom využili příležitostí, které přináší konvergovaná technologie.“

 

Společnosti Nokia a Siemens 19. června 2006 oznámily plán na spojení obchodní jednotky Nokia Networks a oblasti sítí pro fixní i mobilní operátory Siemens s cílem vytvořit novou společnost s názvem Nokia Siemens Networks. Tato nová společnost, jejíž předběžné tržby za kalendářní rok 2005 dosáhly 15,8 miliardy eur, má jedinečnou pozici k tomu, aby zákazníkům dodala viditelné výhody prostřednictvím svého uceleného portfolia produktů a řešení pro konvergující se telekomunikační trh. Nokia a Siemens i nadále předpokládají, že provoz nové společnosti bude zahájen v lednu 2007.

 

 

 

 

O společnosti Nokia

Nokia je světový leader v oblasti mobilní komunikace určující vývoj a garantující stabilitu celého mobilního průmyslu. Nokia spojuje nejen člověka s člověkem, ale také člověka s informacemi, které jsou pro něj důležité, a to prostřednictvím uživatelsky přátelských a inovativních produktů. Nejsou to pouze mobilní telefony, ale rovněž přístroje a řešení umožňující poslech hudby, práci s fotografií, videem a médii, hraní her a zařízení využitelná pro práci. Nokia nabízí také vybavení, řešení a služby pro operátory a firemní klientelu.

Více o společnosti Nokia se můžete dozvědět na stránkách www.nokia.com.

 

O společnosti Siemens

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Společnost zaměstnává téměř 475.000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru dle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb dle jejich individuálních potřeb. Siemens nabízí svým zákazníkům ve 190 zemích inovativní technologie a komplexní know-how. Společnost byla založena před 155 lety a působí v oblastech informace a komunikace, automatizace a pohony, energetika, doprava, zdravotnictví a osvětlení. V obchodním roce 2005/2006 (skončil 30. září 2006) firma Siemens dosáhla obratu 87 miliard EUR a čistého zisku 3,1 miliardy EUR.

Zastoupení společnosti Siemens AG v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s více než 15.800 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2005/2006 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 58,6 miliard Kč. Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.

Více informací najdete na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz.

 

Stanoviska směrem k budoucnosti

Tento dokument obsahuje stanoviska a informace směrem k budoucnosti, nejde o události v minulosti. Tato stanoviska jsou založena na současných předpokladech vedení společností Nokia a Siemens, a proto zde existují nejistoty a změny v podmínkách. Stanoviska směrem k budoucnosti obsažená v tomto textu zahrnují stanoviska týkající se očekávaného načasování a rozsahu fúze obchodních jednotek společností Nokia a Siemens v oblasti poskytování komunikačních služeb, očekávaného potenciálu růstu a zvýšení tržeb, odhadované úrovně ziskovosti, zdrojů, načasování a částky odhadované synergie nákladů, vedoucí role a pozice na trhu, budoucího produktového portfolia, zeměpisného pokrytí a zákaznické základny, budoucích investic do technologií a služeb a všechna další stanoviska v tomto oznámení, která nejsou historickými fakty. Stanoviska směrem k budoucnosti bez omezení typicky zahrnují slova jako jsou „věřit“, „očekávat“,     „předpokládat“, „předvídat“, „cíl“, „odhad“, „navržený“, „plány“, „bude“ a další slova podobného významu. Stanoviska směrem k budoucnosti samozřejmě obsahují rizika a nejistoty, neboť se týkají budoucích událostí a okolností. Existuje počet faktorů, které mohou způsobit, že se aktuální výsledky a vývoj bude lišit o těch, jež byly vysloveny či naznačeny ve stanoviscích směrem k budoucnosti. Tyto faktory zahrnují nejen spokojenost s podmínkami fúze a uzavření transakce a schopnost společností Nokia a Siemens úspěšně integrovat provoz a zaměstnance jejich jednotlivých obchodních jednotek v oblasti poskytování komunikačních služeb, ale také další faktory, které se například týkají vývoje v oblasti mobilní komunikace, změn v technologii a schopnosti vyvinout či jiným způsobem získat komplexní technologie, jež si vyžaduje trh s plnými právy potřebnými k použití, včasnou a úspěšnou komercionalizaci nových, výkonnějších produktů a řešení, intenzity konkurence a různých dalších faktorů. Více informací o některých faktorech je uloženo v dokumentech společností Nokia a Siemens, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nokia.com a www.siemens.com a na webové stránce Komise pro cenné papíry (Securities Exchange Committee, SEC) www.sec.gov. Další neznáme a nepředvídatelné faktory nebo předpoklady, které se následně potvrdí, mohou způsobit, že se aktuální výsledky budou lišit od těch, jež byly uvedeny ve stanoviscích směrem k budoucnosti. Ani Nokia, ani Siemens nemají žádnou povinnost veřejně aktualizovat či revidovat stanoviska směrem k budoucnosti, ať už z důvodu nových informací, budoucího vývoje či jiného důvodu kromě těch, jež jsou právně požadovány. Kromě stanovisek směrem k budoucnosti toto oznámení také obsahuje určité slovní obraty, jako je „joint venture“, „partnerství“ či slova podobného významu popisující novou společnost nebo nové společnosti, jež jsou výsledkem fúze. Tato slova jsou v tomto oznámení použita v jejich obecném významu a nenaznačují či nemají snahu naznačit žádnou specificky právní, daňovou, účetní či další regulační nebo oficiálně standardizovanou definici či význam.

 

Témata článku: Obchodní význam, Právní zastoupení, Význam, Siemens, Obchodní plán, Sans, Doprava budoucnosti, Určitý milník, Budoucí plán, Budoucí zaměstnanec

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje