E-business a problematika otevřených IS

Přestože celá řada e-byznysových projektů byla v poslední době nucena ukončit svou činnost, je v oblasti podnikových informačních systémů stále patrný zvyšující se tlak na rozvoj aplikací pro široký segment e-commerce.

Praha, 6. srpna 2001 – Přestože celá řada e-byznysových projektů byla v poslední době nucena ukončit svou činnost, je v oblasti podnikových informačních systémů stále patrný zvyšující se tlak na rozvoj aplikací pro široký segment e-commerce. Tyto aplikace se navíc často stávají nedílnou součástí existujících provozních informačních systémů, zejména v oblastech s kritickým významem. Právě tato skutečnost má za následek změnu přístupu k budování podnikových informačních systémů, které se musí z monolitických bloků (často skrývaných za takzvaný modulární přístup) transformovat ve flexibilní otevřené systémy.

 

Jedním z významných atributů takto koncipovaných systémů je schopnost průběžného rozvoje kombinací různých přístupů: tedy vnitřním vývojem, zakoupením funkcionalit v podobě hotových modulů, externím zakázkovým vývojem nebo pronájmem dané funkcionality (tzv. outsourcingem). Výběr se řídí podle efektivity – tedy, jaký přístup slibuje vyšší rychlost nasazení, lepší kvalitu, cenu apod.

 

Další klíčovou vlastností je možnost propojovat jednotlivé systémy, a tak povyšovat celkovou funkčnost řešení. V neposlední řadě je to také schopnost přímé provázanosti na systémy e-commerce. V případě dodržení konceptu otevřeného IS ale ve skutečnosti není potřeba takto rozlišovat jednotlivé vlastnosti systému, jediným měřítkem je, zda ta či ona část aplikace komunikuje s dalšími automatizovanými aplikacemi, veřejným či neveřejným rozhraním. Zjednodušeně lze konstatovat, že celý systém budovaný v konceptu otevřeného informačního systému je svým charakterem aplikací e-commerce.

 

Otevřený IS je příznačný svojí flexibilitou ve využívání hardwarových a softwarových zdrojů. Není žádný problém ho téměř libovolně “rozprostřít” po infrastruktuře společnosti, případně dokonce využít externích dodavatelů. Lze tak s výhodou zohlednit např. hledisko maximální dostupnosti, výkonu či spolehlivosti. Toto prostředí distribuované architektury současně umožňuje provádět průběžnou optimalizaci podle okamžitého vývoje nároků na tyto systémy.

 

Přestože koncept otevřených informačních systémů není ve skutečnosti záležitostí technologickou, existují v současnosti dva zásadní technologické momenty, které jej umožňují reálně uskutečnit. Poměrně bez překvapení jsou to technologie XML a Java, zejména díky jejich rozšíření a obecnému přijetí. Samy o sobě však nejsou dostatečné bez důsledného dodržování praktických zásad naplňujících filozofii otevřených systémů.

 

Společnost Corpus Solutions podporuje koncept otevřených informačních systémů původní vývojovou a provozní platformou XQW. Tato platforma umožňuje vytvářet a provozovat podnikové informační systémy a e-commerce aplikace s využitím otevřených standardů Java a XML. Vývoj je založen na principu vytváření XQW komponent, které mohou být dále integrovány s jinými javovými komponentami a provozovány v prostředí robustních aplikačních serverů významných světových výrobců.

 

Problematikou otevřených IS se ve společnosti Corpus Solutions a. s. zabývá Ing. Pavel Ranš, senior consultant pro oblast otevřených IS.

Více informací o této problematice a společnosti Corpus Solutions a. s. naleznete na www.corpus.cz.

 

O společnosti Corpus Solutions a. s.

Společnost Corpus Solutions vznikla jako nástupce firmy Corpus s. r. o., která na českém trhu IT úspěšně působila již od roku 1992. Corpus Solutions je ryze českou společností, která vyvíjí informační systémy na bázi internetových technologií a dodává řešení bezpečnosti datových komunikací. Svým klientům nabízí kompletní řešení využívající otevřené a standardizované technologie. V současnosti pečuje o zákazníky tým tvořený 35 zaměstnanci. Více informací najdete na adrese www.corpus.cz.

 

Váš názor Další článek: Apple opravila nefunkčnost QuickTime v IE

Témata článku: ,