Druhého září oslavila Masarykova univerzita šest let elektronického zápisu předmětu

21. září 2005
Google testuje Wi-Fi
Masarykova univerzita v Brně (MU) si trvale klade nemalé cíle, aby mohla zaujímat ve vysokém školství postavení takové, které ji dnes právem náleží. A tak nikoho nepřekvapuje, že se splnily i její ambice týkající se vzniku univerzitního informačního systému - vytvořit atraktivní prostředí pro studium mnoha mladých lidí. Proto si právě v tomto měsíci Masarykova univerzita připomíná šestileté výročí existence plně elektronického zápisu předmětu.
Druhého září oslavila Masarykova univerzita šest let elektronického zápisu předmětu

Není tedy nepochopitelné, že se v průběhu šesti let existence Informačního systému MU (IS MU) univerzitě podařilo mimo jiné zvýšit počet studentů o neuvěřitelných deset tisíc.

V akademické sféře se ke zvyšování počtu přijímaných studentů občas vyskytne domněnka, že zvyšování počtu studentů znamená „zvyšovat kvantitu na úkor kvality". Ano, mohou být studijní obory, kde výrazně navýšit počty nelze, ale takových není mnoho, a proto je bohužel pravdivá četnější interpretace "více studentů by univerzita kvůli nárokům na administrativu prostě nezvládla".

A tak se často jednodušší zdá omezit počet uchazečů o studium již při přijímacím řízení a stanovit maximální počty přijímaných uchazečů na mnohem nižší hranici. Nicméně potřeba vzdělaných lidí v České republice existuje, a proto je šance studovat na Masarykově univerzitě v Brně dána všem schopným mladým lidem a nakolik jí využijí, je následně jen a jen jejich záležitostí.

Informační systém MU (http://is.muni.cz/) se od začátku právě proto věnuje zvládnutí administrativy spojené s vysokým počtem studujících lidí. Vytváří univerzitě zázemí tím, že zajišťuje úplnou elektronizaci studijních agend, kloubí různé požadavky na složité škole (stovky oborů) a podporuje skutečně efektivní elektronickou komunikaci namísto vyřizování studijních záležitostí osobní nebo písemnou cestou.

V úvodní etapě roku 1998 byly analyzovány a sloučeny představy všech fakult, cesta vedla postupnou systematizací studia a algoritmizací pravidel, v další etapě se podařilo přijmout Studijní a zkušební řád, který byl následně implementován (zrušení indexů - tištěných výkazů o studiu, vymezení povinnosti učitelů vkládat známky, termíny apod.). Byly nejprve vytvořeny hlavní agendy a tehdy vznikla i velmi sofistikovaná aplikace pro plně automatizovaný elektronický zápis předmětu.

Dnešní studium na univerzitě není zcela jednoduché, studentům jsou dány široké možnosti. Možnost vybírat si obory z nabídky všech fakult, nejen na fakultě, kde je zapsán ke studiu, je právě předností studia na Masarykově univerzitě. V historii mezifakultního studia zaznamenala MU v Brně velmi dobrou zkušenost nejprve s centralizací nabídky povinné tělesné výchovy a s optimalizací nabídky volitelných sportů, což bylo velmi kladně přijato studenty a není potřeba zdůrazňovat další nesporný užitek - sdílení pedagogických kapacit, místností apod. To ocení právě škola, která se potýká s vysokým zájmem o studium. Výhody mezifakultního studia jsou pak dvojí: jednak škola mohla přejít na model prostupného, studentem řízeného studia (studenti si nad rámec povinností rozšiřují záběr), jednak se zefektivňuje výuka témat společných pro různé obory.

Odlišnost Informačního systému MU spočívá především v tom, že nikdy nebyl, na rozdíl od jiných univerzitních systémů, primárně zaměřen na sběr informací a dat pro potřeby školy. Jeho úspěšná filozofie tkví v úplně jiném přístupu - soustřeďuje se na "kopírování" složitých procesů univerzitního života, tak jak existují zejména v průběhu celého rozsahu akademického roku, resp. celého studia.

Ostatně ne náhodou IS MU obdržel prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005, které je udělováno za vynikající implementaci univerzitního informačního systému a jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství.

Témata článku: Vysoký rozsah, Celá etapa, Obor, Studenti, Dobrá optimalizace, Celá místnost, Složité pravidlo, Univerzita, Etapa, Automatizované řízení, Studio

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje