Dotazy a odpovědi ke spojení KPNQwest a GTS

18. března 2002
The Playa 2.0 Alpha 2 pro DivX 5
SPOJENÁ FIRMA – ZÁKAZNÍCI A SLUŽBY
Dotazy a odpovědi ke spojení KPNQwest a GTS

SPOJENÁ FIRMA – ZÁKAZNÍCI A SLUŽBY

Q: Dotkne se spojení obou společností a jejich sítí nějakým způsobem mé stávající služby? Kdy a jak budu informován o přechodu na jinou službu nebo o změnách v mých službách?

A: Ebone, GTS Central Europe a KPNQwest se stanou jedinou společností  s názvem KPNQwest. Zákazníci budou mít po celou dobu probíhajícího sloučení k dispozici nepřerušenou službu. V budoucnu, až budou sítě spojeny, se s každým naším zákazníkem, kterého se integrace může dotknout, spojí zástupce našeho specializovaného tým odborníků pro integraci.

 

Q: Budu převeden na novou část sítě?

A: Změny v sítích by měly přinést výhody všem zákazníkům, neboť budou moci využít těch nejefektivnějších částí obou sítí. Je možné, že někteří zákazníci si budou muset nechat svou současnou službu převést na integrovanou síť. A opět zde bude náš specializovaný tým odborníků pro integraci, který bude kontaktovat každého zákazníka, jenž bude integračním procesem dotčen, a bude s ním spolupracovat na přenosu služby.

 

Q: Bude stejné Centrum síťového provozu (Network Operations Centre, NOC) i nadále monitorovat mou službu?

A: V krátkodobém horizontu budou síťová centra Ebone a společnosti KPNQwest monitorovat sítě jako obvykle, aby zajistila, že nedojde k sebemenšímu přerušení služby. Tým pro integraci sítí pak vysvětlí veškeré změny pracovníkům centra síťového provozu, které bude v budoucnu zodpovědno za vaši službu.

 

Q: Je nějakým způsobem dotčen náš kontrakt se společností KPNQwest?

A: Všechny smlouvy se zákazníky zůstávají v platnosti za stejných obchodních podmínek.

 

Q: Je nějakým způsobem dotčen náš kontrakt s Ebone nebo GTS Central Europe?

A: Všechny smlouvy se zákazníky Ebone a GTS Central Europe zůstávají v platnosti za stejných podmínek, i když obchodní společnost, která služby poskytuje, se po integraci změní na místní zastoupení společnosti KPNQwest.

 

Q: Zůstane naše kontaktní osoba u poskytovatele stejná?

A: V souvislosti s dalším vývojem může v případě některých zákazníků dojít ke změně jejich provozního manažera. Vždy však bude hladký přechod a zajištění služeb pro zákazníky nejvyšší prioritou a zákazníci budou o jakémkoli předávání zodpovědností dopředu informováni.

 

Q: Je naše současné cenové schéma stále platné?

A: Závazné cenové schéma uvedené ve smlouvách se zákazníky bude platit až do vypršení platnosti těchto smluv.

 

Q: Jak se změní faktury?

A: Zákazníci společnosti KPNQwest nezaznamenají na svých měsíčních fakturách žádnou významnou změnu. Faktury GTS zatím zůstanou stejné. Poté, co bude integrace dokončena,  budou zákazníci GTS Central Europe a Ebone dostávat, faktury od nové sloučené firmy – KPNQwest. Změnu Vám včas oznámíme.

 

Q: Jaké standardy péče o zákazníky lze očekávat od spojené firmy?

A: Budeme se maximálně snažit poskytovat našim zákazníkům nejvyšší standardy zákaznické péče po celou dobu integrace i v následujícím období. Abychom dále zlepšili naše služby zákazníkům, budeme neustále vylepšovat náš online zákaznický program.

 

Q: Můžeme od společné firmy očekávat další zlepšení služeb?

A: KPNQwest bude pro své zákazníky i nadále zlepšovat služby a jejich portfolio v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, což zahrnuje i všechny výhody v oblasti sítí a služeb, které vzniknou z integrace. Jedním z klíčových zlepšení, která uživatelé našeho IP portfolia budou moci využít, jsou plně integrované nástroje pro online monitoring a management založené na Ebone "eCare”, navíc včetně nedávno uvedeného monitorovacího nástroje pracujícího téměř v reálném čase s názvem IP Vista (s demoverzí se zatím v angličtině můžete seznámit na stránce www.kpnqwest.com/customer/IP_Vista).

 

Q: Jaké změny na úrovni firmy můžeme očekávat?

A: Z krátkodobého hlediska půjde o řadu změn, které nastanou v okamžiku, jakmile KPNQwest dokončí akvizici:

- Jméno firmy

Spojovaná společnost ponese při integraci obou společností název KPNQwest. [Firemní označení GTS Central Europe se zatím nemění.]

- Výkonný manažerský tým

Hlavním výkonným ředitelem (CEO) spojené firmy bude Jack McMaster.

- Značka KPNQwest

Produkty a služby budou prodávány pod jménem KPNQwest a značka Ebone bude na produktových listech, fakturách, hlavičkových papírech atd. nahrazena značkou KPNQwest. [Pro GTS Central Europe se značka zatím nemění].

- Firemní webová prezentace

Po integraci bude webová stránka společnosti KPNQwest přinášet veškeré informace o spojené firmě. Adresa je www.kpnqwest.com a www.kpnqwest.cz

- Kotace na Nasdaq a AEX

Spojená firma bude i nadále přítomna na burzách NASDAQ a v Amsterdamu, a to pod obchodním symbolem KQIP.

- Sídlo firmy a místní pobočky

Vedení spojené firmy bude sídlit v Hoofddorpu v Nizozemsku. Pokud v některých zemích dojde k překryvu působností zastoupení původních firem, budou tyto kanceláře integrovány podle místní situace, aby nebyly narušeny služby pro zákazníky. O změnách v České republice Vás budeme včas informovat.

 

Q: Jaký je časový harmonogram integrace?

A: Praktická integrace firem pod značku KPNQwest začala již dříve, ale Ebone a GTS Central Europe se stávají oficiální součástí společnosti KPNQwest k 18. březnu 2002. Změna na KPNQwest nebude mít žádný jiný bezprostřední dopad na vaši současnou službu než ten, že se jméno KPNQwest objeví na veškeré komunikaci Ebone a GTS.. Ve střednědobé perspektivě můžete očekávat zlepšení portfolia našich služeb, průběžné inovace našeho online zákaznického programu a také další přínosy, novou kapacitu a vyšší profesionalitu, které spojení dvou průmyslových lídrů automaticky přinese.

 

Q: V jakém směru akvizice zlepší produktovou nabídku společnosti KPNQwest?

A: Na straně sítí tato iniciativa významně rozšíří naši přítomnost ve Velké Británii, iberské oblasti, Itálii a střední a východní Evropě. Optická síť Ebone rozšíří naše pokrytí na další velká města – dosáhneme tak počtu 60 velkoměst v 18 zemích, což je na evropském teritoriu bezkonkurenční nabídka.

Na straně místního přístupu získáme 14 městských sítí s 96 optickými vláky, která nám umožní přinést rychlost a výkon naší sítě blíže k zákazníkům. Jde o tato města: Amsterdam, Berlín, Frankfurt, Londýn, Paříž, Ženeva, Düsseldorf, Praha, Stockholm, Budapešť, Milán, Madrid, Vídeň a Curych.

Kontrakt nám umožní významně zvýšit počet našich hostovacích kapacit na 28 CyberCenter a hostingových center: hostovací centra I. úrovně se nacházejí v Amsterodamu, Frankfurtu (2), Londýně, Madridu, Miláně, Paříži (2), Stockholmu a Curychu. Další jsou v Bracknellu, Bratislavě, Bruselu, Budapešti, Dublinu, Praze a Varšavě.

Co do profesionality pracovníků získá KPNQwest přínos z technických poznatků pracovníků Ebone a GTS Central Europe, kteří k nám přejdou, zvláště co do jejich zkušeností se získáváním zákazníků. Naši jednoznačně nejlepší monitorovací službu IP Vista integrujeme s předním balíkem zákaznických služeb eCare značky Ebone do 3. čtvrtletí roku 2002. To vše poskytne zákazníkům nejlepší online komunikaci, odstraňování problémů, monitoring a možnosti fakturace.

 

Jestliže máte další otázky ohledně dopadu na zákazníky a služby v době integrace prosím zašlete email na na info.cz@kpnqwest.com

 

 

SPOJENÁ SPOLEČNOST – INFRASTRUKTURA, PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI A PRACOVNÍCI

 

Q: Jak bude sloučena IP síť?

A: Jelikož KPNQwest i GTS provozují páteřní sítě, dojde při spojení těchto firem k vytvoření největší a nejrychlejší panevropské sítě. Aby bylo možno využít všech výhod pocházejících z akvizice, obě IP sítě budou integrovány (KQ AS286 a Ebone AS1755). Dojde tak k vytvoření jediné evropské páteřní sítě postavené na optických vláknech, díky které budou evropské datové přenosy zákazníků probíhat výhradně na území Evropy, což přinese značnou provozní efektivitu.

 

Q: Jaká města budou nyní připojena na optickou síť?

A: Půjde o deset nových měst: sedm ve Velké Británii a po jednom ve Francii, Irsku a Maďarsku.

 

Q: Když síť Ebone dosahuje až na Iberský poloostrov, bude se KPNQwest i nadále snažit dokončit svůj iberský EuroRing?

A: Díky této akvizici je náš iberský EuroRing již hotov. Síť Ebone na Iberském poloostrově nám zajišťuje přístup ke dvěma nasvíceným párům optických vláken, která poskytují stejnou úroveň šířky pásma, jakou v současné době nabízíme našim zákazníkům na síti EuroRingů. Kromě toho – samozřejmě podle naší strategie – máme k dispozici další potrubí, kterým můžeme natáhnout nové optické kabely, a reagovat tak na případné vyšší nároky tohoto regionu. To jsou dobré zprávy pro firmy na Iberském poloostrově.

 

Q: Dojde po této akvizici k nějaké významné změně v transatlantických datových přenosech?

A: Bude k dispozici další pár přes FA-1, který tak doplní naše čtyři stávající transatlantická spojení. To znamená, že si zákazníci mohou být i nadále jistí naší schopností poskytnout bezproblémové, bezpečné a plně zálohované napojení k 300 000 km dlouhé globální síti.

 

Q: Zruší KPNQwest některé své kanceláře ve státech, kde v současné době působí?

A: Pokud budou v některých státech překryvy mezi oběma místními zastoupeními, dojde k integraci podle konkrétních případů, ale vždy tak, aby nebyly nijak ovlivněny místní služby.

 

Q: Vyplývá z této dohody, že KPNQwest zastaví uvádění svých CyberCenter?

A: Vyplývá z ní to, že tento plán důkladně přehodnotíme. V souvislosti s naší stávající pozicí v poskytování CyberCenter budeme i nadále sledovat požadavky trhu, v tomto případě získáme též přístup k dalším zákazníkům. Detailní dopad plynoucí ze získání hostingových center Ebone bude vyžadovat hodnocení a marketingový výzkum. Jedním z klíčových úvah při spojování hostingových prostor bude udržení vysoké kvality nabídky našich CyberCenter pro naše zákazníky.

 

Q: Kdo povede KPNQwest po akvizici GTS a Ebone?

A: Hlavním výkonným ředitelem (CEO) bude i nadále Jack McMaster, současný CEO a prezident KPNQwest.

 

Q: Dojde k větší reorganizaci?

Nová struktura samozřejmě musí přinést obchodní výsledky vyplývající z naší spojené síly, aktiv a pracovníků. Integrujeme naše efektivní provozní záležitosti, maximalizujeme synergii a určíme oblasti úspor nákladů z pohledu provozních a kapitálových stránek podnikání. Kapitálové a provozní synergie, které pocházejí ze spojení těchto dvou společností, jsou odhadovány na více než 600 milionů euro a měly by podle odhadů převýšit kupní cenu již za 4 roky.

 

Q: Kolik pracovníků bude v rámci reorganizace shledáno nadbytečnými?

A: Jak už bylo dříve pro média uvedeno v okamžiku našeho prvotního oznámení této fúze, plánujeme snížení stavu o 25 až 30 % z celkového počtu zaměstnanců, kterým hodláme odstranit duplicitní aktivity v nové společnosti.

 

Pokud máte další otázky ohledně dopadu této akvizice na infrastrukturu, provozní záležitosti a pracovníky, prosím zašlete email na info.cz@kpnqwest.com

 

 

KONTRAKT – STRUKTURA A STRATEGIE

 

Q: Proč společnost KPNQwest uskutečnila tento krok?

A: Stručně řečeno, akvizice značky Ebone firmy GTS a zastoupení GTS ve střední Evropě byla vedena s cílem dosažení přínosu pro KPNQwest a jeho zákazníky v následujících oblastech:

-          Zajišťuje dokončení sítě KPNQwest a rozvoj hostingového programu;

-          Přináší další města a další země, a tak zvyšuje dosah EuroRingů na celkem 60 významných měst v 18 zemích;

-          Rozšiřuje infrastrukturu KPNQwest do Španělska, Itálie, Velké Británie a Irska;

-          Zajišťuje proniknutí KPNQwest do další oblasti sítí – KPNQwest tak získává 14 metropolitních sítí;

-          Doplňuje více než 48 000 evropských zákazníků ke stávající zákaznické základně KPNQwest;

-          Zdvojnásobuje počet hostingových center připojených na síť EuroRingů na 28;

-          Významně posiluje provozy KPNQwest na rychle rostoucích trzích střední a východní Evropy;

-          Přináší profesionalitu v řádně propracované podpoře managementu sítě, získávání zákazníků, péče o zákazníky a fakturace.

 

Q: Jaké jsou klíčové strategické výhody z pohledu GTS?

A: Kontrakt činí z GTS součást předního poskytovatele IP služeb a služeb páteřní sítě v Evropě, a to ve sféře dokončování pokrytí Evropy a při rozvoji na rozsáhlou společnost, která bude v dlouhodobém horizontu vítězem v tržních segmentech Carriers a Enterprise. Dává zaměstnancům a zákazníkům Ebone a GTS Central Europe jistotu vyšší finanční stability. Spojená firma bude mít otevřen úvěr od prvotřídních finančních institucí ve výši 500 milionů euro a bude dosahovat od prvního dne vynikajících provozních marží.

 

Q: Šlo o převzetí firmy bez vědomí majitele?

 A: Nikoli, nejednalo se o tento druh agresivního převzetí. Fúze má naprostou podporu ze strany managementu GTS, jak je zřejmé z tiskové zprávy a dalších veřejných vyhlášení GTS a Ebone.

 

Q: Jaké firmy jste přesně převzali?

A: Společnost KPNQwest uzavřela dohodu s akcionáři GTS na převzetí dvou strategických firem: Ebone a GTS Central Europe. Získali jsme tato strategická aktiva a převzali omezenou úroveň soukromého dluhu GTS Central Europe a Ebone bez ovlivnění jejich veřejného dluhu a bez dopadu na naše finanční závazky.

 

Q: Kolik zákazníků jste získali od GTS?

A: Získáme zhruba 48 000 zákazníků.

 

Q: Jaké budou tři nejdůležitější cíle sloučené společnosti?

A: Jde o tyto cíle:

         Maximalizovat efektivitu komunikace se zákazníky na stranách obou původních firem;

         Co nejdříve dosáhnout pozitivních hodnot cash flow;

         Stát se přední panevropskou firmou v oblasti datových komunikací a hostingu.

Jinými slovy: jde o podnikání jako při jakékoli jiné příležitosti.

 

Pokud máte další otázky ohledně akvizice, prosím zašlete email na adresu info.cz@kpnqwest.com

 

 

TRH, FINANCE A INVESTOŘI

 

Q: Je toto spojení začátkem trendu konsolidace trhu?

A: Taková příležitost, jakou jsme využili v tomto případě, nenastává příliš často, ať už jsou podmínky na trhu jakékoli. Spojení zvýší tržby společnsoti KPNQwest a její podíl na trhu, podpoří naši pozici na trhu, bez převzetí jakéhokoli veřejného dluhu nebo zpochybnění jakýchkoli našich finančních závazků. To je možné díky vysoce pevné finanční výkonnosti společnsoti KPNQwest – ověřené neustálým růstem tržeb a deseti po sobě jdoucími čtvrtletími, ve nichž jsme ve výkonnosti překročili společné odhady finančních analytiků.

 

Q: Jaký je podíl firmy KPNQwest na trhu v současné době po akvizici?

A: Náš podíl na trhu je stále velmi nízký. Ve skutečnosti společnost obhospodařuje méně než 4 procenta celkové uskutečněné datové komunikace v Evropě. Evropský trh má hodnotu 20 miliard euro a roste o 15 procent každý rok, přičemž podíl tradičních firem na tomto trhu je stále uměle vysoký – 90 %. Tato akvizice významně zvyšuje naši příležitost rozvíjet náš podíl.

 

Q: Kam se nyní po akvizici budou orientovat vaše hlavní podnikatelské záměry?

A: Stále máme za cíl stát se vedoucí panevropskou firmou v oblasti datových komunikací a hostingu. Udržujeme si stejnou úroveň a zaměření našich tří obchodních jednotek: (1) firemní sítě, (2) hosting, (3) telekomunikační společnosti a ISP. Akvizice rozšiřuje nabídku našich služeb. V naší strategii nedochází k žádné změně a beze změny zůstávají též naše finanční závazky k našemu trhu.

 

Q: Kam se mohou obrátit pro další informace majitelé akcií a obligací GTS?

A: Obchodování akcií GTS:

Akcie GTS byly staženy ze všech burz a nelze s nimi obchodovat.

Vztahy s investory GTS:

Z důvodů akvizice neexistuje funkce pro vztahy s investory pro akcionáře GTS nebo majitele obligací. Prosím kontaktujte svého makléře nebo finančního poradce, který vám poskytne informace pro investory.

Obligace GTS:

S jakýmikoli otázkami prosím kontaktujte:

Houlihan Lokey Howard & Zukin (Investment Banking Advisors)

David Hilty nebo Tanja Aalto

Tel.: 001-212-497-4100, email: dhilty@hlhz.com nebo taalto@hlhz.com.

 

Q: Ohlašuje tento kontrakt nějaké změny v předpovědích nebo odhadech společnosti KPNQwest pro tento rok?

A: Nikoli. KPNQwest je spokojen s odhady, podle kterých dosáhne za rok 2002 tržeb ve výši zhruba 1,3 miliardy euro a úrovně ukazatele EBITDA ve výši 175 milionů euro.

 

Q: Jaký způsob financování použil KPNQwest pro akvizici?

A: KPNQwest využil nehotovostní dluhopis vydaný oproti hodnotě majetku společnosti KPNQwest. Je nepřevoditelný po dobu jednoho roku s výzvou ke splátkám za tři roky, což znamená, že žádným způsobem nebude mít dopad na schopnost společnosti KPNQwest dostát závazkům vůči stávajícím věřitelům.

 

Q: Kdy KPNQwest oznámí nějakou další akvizici? Jaká jsou kritéria pro nové akvizice?

A: Akvizice, jako je tato, nejsou na pořadu každý den. Jakákoli akvizice bude muset mít naprosto stejné výhody: přínosy pro zákazníky a přínos v cash flow.

 

Pokud máte jakékoli další otázky ohledně trhu, financí a investic v době integrace obou společností prosím kontaktujte info.cz@kpnqwest.com

Váš názor Další článek: The Playa 2.0 Alpha 2 pro DivX 5

Témata článku: Spojení, Europe, Line, Madrid, Roman, Stejný trh, Současný trh, Současná značka, Face, Pros, Dluh, Stockholm, Amsterdam, Central, Nový pracovník, Font, Class, Evropská úroveň, Howard


Určitě si přečtěte

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

USA rozdávají chudým dotované telefony s Androidem. Jsou z Číny a plné virů

** Chudí Američané mohou dosáhnout na dotovaný mobil ** Jeden takový rozdává třeba tamní Virgin Mobile ** Má to jeden háček. Je prošpikovaný malwarem

Jakub Čížek | 42

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

** Bezdrátové myši řídí čip od Nordic Semiconductors ** Jeho rádiové vysílače si před lety oblíbila i komunita kutilů ** Dnes si je vyzkoušíme v praxi

Jakub Čížek | 9

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

** Loni ajťáky vystrašilo přetečení GPS čítače týdnů ** Nemělo se stát vůbec nic, ale svět opět nebyl připravený ** Za 18 let nás ale čeká ještě něco mnohem většího

Jakub Čížek | 66

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co koupit a čemu se raději vyhnout

** Do deseti tisíc korun lze dnes koupit slušné notebooky ** V nabídce ale i tak převládají zastaralé a pomalé modely ** Poradíme, jak dobře vybrat i s omezeným rozpočtem

David Polesný | 116Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky