Dotační program Zelená úsporám bude prezentován na Dni Země

Dotační program Zelená úsporám bude prezentován na Dni Země

Zájemci o úspory a obnovitelné zdroje energie v domech a bytech mohou využít aktivit Dne Země ve Zlíně k načerpání informací o dotačním programu Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám. Den Země ve Zlíně bude probíhat 22. 4. 2009 od 9 do 17 hodin na náměstí Míru. Informační materiály, anketu a poradenství k dotačnímu programu zde bude poskytovat Centrum Veronica Hostětín[1]ve spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek. V rámci Dne Země, pořádaného Magistrátem města Zlín, bude probíhat i řada dalších aktivit pro děti i dospělé. Prezentace dotačního programu proběhne na Dnech Země i v dalších městech České republiky. Centrum Veronica Hostětín zve veřejnost i na další související akce: Dny otevřených dveří v pasivním domě, které se konají 20. 5. a 19. 6. v Hostětíně. Během lektorované prohlídky začínající ve 14 hodin (zdarma) se lze dozvědět o konceptu pasivního domu[2] i jednotlivých technologiích – izolacích, rekuperaci ad. Na dny otevřených dveří je potřeba se přihlásit na e-mailu hostetin@veronica.cz či tel. 572 630 670. Více informací: www.hostetin.veronica.cz

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, ale také na instalace systémů pro vytápění a ohřev vody s využitím obnovitelných zdrojů energie (slunce, biomasa). V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Jedná se o největší ekologický dotační program v historii ČR. Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Program přinese: úsporu milionů tun emisí, které nebudou vypuštěny do ovzduší, miliony gigajoulů tepla, které nebudeme muset vyrobit, miliony tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit a miliardy korun, které zůstanou v peněženkách domácností v České republice. Na finanční podporu dosáhne přes 250 000 domácností, program pomůže vytvořit či zachovat na 30 000 pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech. Roční emise hlavního skleníkového plynu (CO2) v České republice poklesnou o 1 100 000 tun. Emise prachu budou každoročně nižší o 2 200 000 kg. A při zcela stejném tepelném komfortu budou české domácnosti potřebovat každoročně o 6 370 000 GJ méně tepelné energie, což znamená úsporu ve výši 185 000 000 m3 zemního plynu. Program Zelená úsporám je tak ukázkovým příkladem spojeného řešení ekonomické recese a změn klimatu.

Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Požádat o dotaci bude možné na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank. Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. Prostředky z programu budou čerpány až do konce roku 2012. Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od 8:00 do 16:00) a stránky www.zelenausporam.cz

Kontakt: Centrum Veronica Hostětín, Jana Tesařová, jana.tesarova@veronica.cz, 572 630 670

[1] Centrum Veronica Hostětín se věnuje environmentálnímu vzdělávání – pořádá semináře, exkurze, workshopy a školení pro zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné či laické veřejnosti z oblasti ochrany životního prostředí. Centrum sídlí v nově postavené energeticky pasivní budově vzdělávacího střediska, které bylo předáno k užívání veřejnosti v listopadu 2006. Již léta ale Hostětín funguje jako faktické centrum modelových ekologických projektů pro venkov - rok od roku roste počet návštěvníků, kteří sem zamíří za ekologickými projekty. Hostětínskými lákadly jsou první kořenová čistírna odpadních vod v regionu, restaurovaná sušírna ovoce, solární kolektory, výtopna spalující dřevní štěpku, na níž jsou napojeny téměř všechny domácnosti ve vsi, moštárna zajišťující využití úrody jablek ze širokého okolí, užití slámy coby tepelné izolace, začlenění dřevěných soch do krajiny a nově též úsporné a minimálně rušící veřejné osvětlení. Tyto projekty jsou vždy dílem několika partnerů, jejich nositelem je většinou obec Hostětín nebo Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
(ZO ČSOP) Veronica.
Energeticky pasivní budova Centra Veronica Hostětín vytváří školící zázemí, kde se o výše jmenovaných projektech dá hovořit bez ohledu na počasí, pořádat semináře, zkoumat a monitorovat výsledky projektů, sdílet zkušenosti nebo si prohlížet dokumenty. Centrum Veronica Hostětín provozuje a jeho program zajišťuje Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Veronica se sídlem v Brně.

Více informací na www.hostetin.veronica.cz

[2] Pasivní dům má spotřebu energie na vytápění menší max. 15 kWh/m2.rok, tedy až 10x méně než běžný dům. Základem je silná vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů, těsnost budovy, mechanické větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) a využívání solárních zisků okny s vynikajícími tepelně-technickými parametry. Pasivní dům Centra Veronica Hostětín byl postaven v roce 2006 jako první veřejná budova tohoto typu v České republice a slouží jako modelová stavba. Každý měsíc nabízí den otevřených dveří,kde si mohou návštěvníci s lektorem prohlédnout budovu a získat odborné informace.

Využito informací z tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí ze dne 7. 4. 2009: http://www.env.cz/cz/news_tz090407zelena_usporam

Témata článku: Tuna, Dveře, Budova, Purple, Vytápění, Tepelné čerpadlo, Venkov, Meta, Obnovitelné zdroje energie, Obnovitelné zdroje, Doma, Single, Kotel, Obnovitelný zdroj, Veronica, Generator

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje