Dokonalejší měření internetu v ČR dle nové metodiky

Dokonalejší měření internetu v ČR dle nové metodiky

Projekt měření návštěvnosti internetu a sociodemografie návštěvníků v České republice - NetMonitor přechází od října 2009 zcela na novou metodiku. Výsledkem spolupráce zadavatele projektu Sdružení pro internetovou reklamu a realizátora společnosti MEDIARESEARCH je metodika zpřesňující odhady sociodemografie na českém internetu. Rozšíření cílové skupiny uživatelů z 12-79 let na starší 10ti let se ve výzkumu projevilo nárůstem sledované internetové populace a pozitivně ovlivnilo hodnoty ukazatelů návštěvnosti.

Od 26. října 2009 jsou data o návštěvnosti českého internetu definitivně vyhodnocována podle nové metodiky. Hlavní inovací měření je přechod na nově sestavený panel respondentů (soubor osob vybraný pro opakované průzkumy). Základem nového panelu jsou respondenti s nainstalovanou měřicí aplikací netSoftware doplnění o respondenty bez této aplikace dotazovaní pouze formou pop‑up dotazníků. Nový panel čítající 33 500 respondentů je podstatně stabilnější a splňuje přísná kritéria zastoupení internetové populace. Ke stanovení kritérií a charakteristik internetové populace jsou nyní využívány Kontinuální výzkum TV metrového projektu prováděný pro Asociaci televizních organizací (ATO) a Kontinuální výzkum SEKV prováděný pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Tyto výzkumy nahradily dříve používaný Mediaprojekt společnosti Median, s.r.o.

Zmíněné změny zvyšují kvalitu a přesnost měření návštěvnosti a sociodemografie na internetu. Zvyšující stabilitou panelu si MEDIARESEARCH připravuje půdu pro složitější a dlouhodobější analýzy. Využitím kontinuálních výzkumů máme možnost kvalitně podchytit vývoj struktury a velikosti internetové populace.

Statistiky návštěvnosti podle nové metodiky

Celá internetová populace České republiky starší 10ti let aktuálně představuje 5, 48 milionu jednotlivců. Navýšení cílové skupiny z 12-79 let na 10 let a více se plošně promítlo do růstu počtu reálných uživatelů na všech serverech.Servery měřené NetMonitorem v září 2009 navštívilo 5, 35 milionu českých uživatelů, kteří surfováním strávili v průměru 25 hodin a 20 minut a zobrazili 6, 41 miliardy webových stránek.

Ve struktuře uživatelů převažuje 52 % mužů ku 48 % žen. Nejmenší věkovou skupinou rozsahem i podílem jsou uživatelé ve věku 10‑14 let (8 %). Na ně navazující věková skupina 15‑24 let dosahuje 22% podílu. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou uživatelé ve věku 25‑34 let (24 %). U dalších věkových skupin již zastoupení postupně klesá. Lidé ve věku 35‑44 let měli v září mezi uživateli 19% podíl, 45-54letí tvořili 15 % reálných uživatelů a uživatelé nad 55 let dosahovali 11% podílu (viz graf níže).

V rozdělení uživatelů podle nejvyššího dosaženého vzdělání převažují středoškoláci s maturitou (39 %). Druhou nejpočetnější skupinou jsou uživatelé vyučení bez maturity (22 %). Velmi vyrovnané podíly můžeme pozorovat u skupin uživatelů s dokončeným základním (12 %), vysokoškolským (11 %) a neukončeným základním vzděláním (11 %). Nejmenší skupinu uživatelů představují lidé s vyšším odborným vzděláním a bakalářským titulem (5 %).

Více než polovina českých internetových uživatelů (51 %) je sezdaná. Druhou nejpočetnější skupinou jsou svobodní uživatelé (43 %). Rozvedených uživatelů na českém internetu bylo v září 5 % a ovdovělých 1 %.

Témata článku: Reálná osoba, Nový projekt, Základní struktura, Měření, Median, Televize Nova, Uživatelé, Odborný titul

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje