DCI MySite řídí expedici japonského T.RAD

DCI MySite řídí expedici japonského T.RAD

Plzeň, 21. 9. 2007 - T.RAD Czech s.r.o., dceřiná společnost, si vybrala pro potřeby zajištění bezproblémového chodu dodávek svým zákazníkům nový informační systém. Mezi nabídkami domácích i zahraničních firem si nakonec T.RAD Czech vybrala systém DCI MySite vyvinutý a dodávaný společností Aimtec. Rozhodující roli během výběrového řízení nakonec sehrály reference o podobných projektech ve firmách, které systém DCI MySite již úspěšně využívají a také již dlouhodobější spolupráce s firmou Aimtec. Finální nabídka řešení nejlépe odpovídala představám vedení japonské společnosti. DCI MySite bude pomocí technologie jednoznačné identifikace čárovým kódem evidovat hotové výrobky a následně kontrolovat správnost expedice na základě porovnávání s přijatými zákaznickými objednávkami.

Společnost T.RAD Czech s.r.o. je dceřinou společností japonské nadnárodní korporace T.RAD Co., Ltd. zabývající se celosvětově produkcí tepelných výměníků pro široké spektrum užití především v oblastech automobilového průmyslu, stavebních strojů a výroby klimatizačních jednotek. Česká pobočka T.RAD Czech byla založena v roce 2004 a hotové výrobky začaly sjíždět z montážních linek již na jaře roku 2005. Prvním významným zákazníkem byla česká pobočka japonského výrobce klimatizačních jednotek Daikin Industries Czech Republic, kterému T.RAD dodnes dodává tepelné výměníky do venkovních jednotek klimatizací budov. Následným krokem k naplnění investičního záměru v České republice bude zahájení výroby recirkulačních chladičů, které bude T.RAD dodávat do automobilky Toyota. Nová zakázka sebou přinesla také nové požadavky na systém dodávek a nárůst počtu zákazníků představoval pro TRC také větší nároky na řízení a kontrolu expedovaných výrobků. Proto se vedení firmy TRC rozhodlo pro výběr nového informačního systému, který by zajistil systémovou podporu pro bezchybné dodávky hotových produktů klíčovým zákazníkům.

V rámci výběrového řízení, kterého se zúčastnil i zahraniční dodavatelé informačních systémů, nakonec zvítězila nabídka české firmy Aimtec, která představila své řešení na podporu interních logistických procesů DCI MySite založené na technologii jednoznačné identifikace balení pomocí čárových kódů. Důležitou roli při výběru sehrály mimo jiné i osobní zkušenosti TRC s úrovní nabízených služeb firmy Aimtec, se kterou již v minulosti spolupracovali během projektu implementace finančního systému Helios. Cílem celého projektu implementace nového informačního systému je především zajištění bezchybné expedice hotových výrobků zákazníkům Toyota a Daikin, kdy řešení DCI MySite bude zajišťovat příjem a zpracování objednávek od Toyoty (Manifest) a Daikinu a značení hotových výrobků etiketami s čárovými kódy. Během expedice pak systém DCI porovná interní etikety vyrobených produktů s požadavky zákazníků a zajistí bezchybnou expedici, navíc za předpokladu dodržení pravidla FIFO. Součástí projektu je také do budoucna plánované rozšíření systému DCI MySite do oblasti řízení materiálového toku a skladování. 

Váš názor | Sony VAIO NR: levné a výkonné notebooky

Témata článku: Nabízený stroj, Bezproblémové řešení, Dceřiná firma, Hotový produkt, Výrobek, Nový projekt, Toyota, Klíčová role

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší