CZ.NIC schválil kroky vedoucí k dalšímu zlevňování domén

12. prosince 2005
Kód, který zahltí Firefox a Mozillu
Sdružení CZ.NIC na své dnešní valné hromadě schválilo další zásadní kroky, které povedou v konečném důsledku ke zlevňování domén. Bylo rozhodnuto o insourcingu správy národní domény, schválen rozpočet na rok 2006, byli zvoleni členové kolegia a představen plán projektu eNum. Zajímavostí je, že za rok 2005 bylo zaregistrováno cca 40 000 nových domén a sdružení bylo rozšířeno o 8 nových členů.
CZ.NIC schválil kroky vedoucí k dalšímu zlevňování domén

Praha, Česká republika – 12. prosince 2005 -   Sdružení CZ.NIC na své dnešní valné hromadě schválilo další zásadní kroky, které povedou v konečném důsledku ke zlevňování domén.

Insourcing správy domény
Bylo předneseno rozhodnutí představenstva začít technicky spravovat doménu .CZ vlastními prostředky, tj. vlastními zaměstnanci, a nepokračovat ve smlouvě o outsourcingu. K rozhodnutí došlo po konzultaci s dalšími správci národních domén a na základě nákladové analýzy sdružení provedené společností Ernst & Young. Přechod na insourcingový systém povede k dalšímu zlevňování domén.

Kolegium
Kolegium  je orgánem sdružení, které volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady, stanovuje zásady odměňování, schvaluje rozpočet a je zodpovědné za další důležité kroky. Volilo se 18 členů kolegia, každá z komor si zvolila 6 svých zástupců. Další tři členové kolegia budou jmenováni  Českým telekomunikačním úřadem, Ministerstvem informatiky a Hospodářskou komorou ČR.

eNum
Systém eNum řeší převod telefonních čísel na internetové domény a je další možností v rozvoji hlasových služeb na internetu. V listopadu 2005 byla zahájena první, vývojová, fáze projektu, která zahrnuje i nábor vývojových pracovníků pro projekt. Sdružení má ambice v polovině příštího roku zahájit testovací provoz eNum a spolupracovat zejména s dalšími správci domén, kteří již mají zkušenosti se zaváděním tohoto projektu.

Zajímavosti
• Za rok 2005 bylo celkem zaregistrováno nových  40 000 domén.
• Velký přírůstek členů v historii  sdružení – 8 nových členů za období 6 měsíců – který byl způsobený červnovou změnou přijímací procedury nových členů sdružení a snížení vstupního poplatku.

O sdružení CZ.NIC, z. s. p. o.
CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob založené roku 1998 patnácti právnickými osobami –  předními poskytovateli internetových služeb. V současné době má 41 členů. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových internetových jmen, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně .CZ  a osvěta v oblasti doménových jmen a nových doménových projektů. Více na www.nic.cz.

Váš názor Další článek: Kód, který zahltí Firefox a Mozillu

Témata článku: Young, Konečná fáze

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší