CSC Computer Science partnerem konference PULS 2007

Praha, 20. září 2007 – Společnost CSC Computer Science, jeden z vedoucích dodavatelů IT služeb v oblasti outsourcingu, systémové integrace a manažerského poradenství, se v roli partnera  zúčastnila 6. výroční konference IIR s názvem PULS 2007 – Nová cesta pro české zdravotnictví. Na konferenci, která se konala ve dnech 18. a 19. září v Praze, společnost účastníkům představila  projekty elektronického zdravotnictví vybudované a úspěšně provozované v mnoha zemích světa.  

„Současná debata o stavu českého zdravotnictví je zpravidla vedena o tom, jak daný systém zefektivnit a redukovat zbytečné ztráty,“ řekl Erik Fišer, Sales Director, CSC Computer Sciences Česká republika „Jedním z klíčových nástrojů k dosažení vyšší efektivity je využívání nejmodernějších informačních technologií a služeb, která umožňují ušetřit náklady, zvýšit rychlost a přesnost procesů a zlepšit kontrolní a rozhodovací procesy.“

Společnost CSC se může pochlubit řadou projektů ve zdravotnickém odvětví z celého světa. Například systém eMedNY integruje zpracování požadavků na lékařskou péči, ověření jejich oprávněnosti a reportování administrativě státu New York. Systém, který pracuje v reálném čase, umožnil dosáhnout úspor nákladů (finančních i pracovních sil) a vysoké úrovně bezpečnosti systému (za 2 roky celkový výpadek pouze 60 minut)

CSC dále vyvinula a nyní provozuje v USA systém PDTS (Pharmacy Data Transaction Services), který zásadně inovuje do té doby používané e-pharmacy prescription řešení Ministerstva obrany USA. Systém umožňuje kontrolní a rozhodovací procesy v reálném čase, zabezpečuje přístup do systému PDTS z jakéhokoli místa armádního zdravotnického systému a výrazné zvýšuje bezpečnost pacienta/pojištěnce. Analytické a kontrolní nástroje PDTS zabránily ve 171.000 případech možným kontra-indikacím. Originální řešení obohacené o CSC vyvinutý jednotný e-tiskopis (elektronické objednání léků) přineslo úspory nákladů ve výši cca 500 milionů dolarů ročně.

Nizozemské Ministerstvo zdravotnictví založilo roku 2002 NICTIZ (National Institute for Healthcare), jehož úkolem je zajistit bezpečný vzdálený přístup ke zdravotnické dokumentaci nezávislým medical IT systémům. Společnost CSC použila existující systém, který integroval e-records (elektronické záznamy) od většiny nizozemských poskytovatelů zdravotní péče, ale neumožňoval přístup ke kompletní „historii“ pacienta. CSC proto navrhla řešení, které nebralo ohled na stávající technologickou IT bázi, navrhla novou architekturu SOA, která umožnila globální a bezpečnou komunikaci mezi zdravotnickými IT aplikacemi.

6. ročník konference Puls 2007 přinesl program reagující na často diskutovaná témata českého zdravotnictví. Mezi ně patřila reforma zdravotnictví, zajištění efektivity zdravotnického systému, dopady lékové politiky na jednotlivé subjekty zdravotnictví, pozice pacienta v systému zdravotní péče a mnoho dalších.

Váš názor Další článek: GeCube oficiálně zahájilo dodávky Radeonů HD 2900 Pro

Témata článku: , , , , , , , , ,