ČPS chce být nejotevřenější stranou v ČR

ČPS chce být nejotevřenější stranou v ČR

Může být politická strana transparentní? Chceme dokázat že ano, a transparentnosti se snažíme dosáhnout hned několika způsoby. Nejvýznamnější otázkou bylo řešení průhlednosti našich příjmů a výdajů. Ještě v rámci přípravného výboru bylo rozhodnuto, že bude využit transparentní účet u některé z českých bank. Bohužel, svými parametry nám vyhovoval pouze jediný ústav, a tak Česká pirátská strana zvolila jednoho z menších hráčů, družstevní záložnu Fio. Účet České pirátské strany je tak k nahlédnutí na adrese http://www.fio.cz/transparentni_ucty .
Na dané stránce jsou přímo vidět pohyby na účtu včetně identifikace plátců. Nikdo nás tak nemůže nařknout z utajování jmen dárců a nebo ze zneužívání stranických peněz k soukromým účelům či podpoře vlastních firem. Jedním z našich prioritních programových cílů je i transparentní účetnictví státu i samospráv, včetně průhledného nakládání s penězi daňových poplatníků. Česká pirátská strana chce jít příkladem a dokázat, že pokud to jde u politické strany, může to jít i ve státě samotném.
"Zcela transparentní účet chápeme jako samozřejmý závazek otevřené a slušné politiky, se kterou jsme rozhodli vstoupit na českou politickou scénu" řekl Ondřej Polanský, místopředseda Krajského sdružení moravskoslezského kraje. "Podle mne jde o revoluční způsob jak zabránit tomu, aby se z politické strany stal nástroj k prosazování zákulisních lobbystických zájmů různých skupin", dodal.
Poněkud nás však zarazilo nedávné prohlášení představitelů strany, která vznikala ve stejném časovém horizontu jako ČPS. Strana TOP 09 se také chce profilovat jako strana, která má být vnímána jako otevřená. Nechápeme tedy, proč zakladatelé nezvolili nejjednodušší cestu transparentního účtu, ale takový model, kdy na svých webových stránkách budou dárci postupně zveřejňováni. Tato forma zveřejnění se dá jen stěží považovat za průhlednou a dává prostor ke spekulacím, zda TOP 09 opravdu uvede všechny své podporovatele.
Jaroslav Kučera, jihomoravský předseda, k tématu řekl: "Byli bychom velmi rádi, kdyby i ostatní politické strany byly více otevřené ke svým členům i lidem, kteří jim dali svůj hlas a které zastupují.”
Dalším nástrojem, který zajišťuje naši maximální otevřenost, je internetové diskusní fórum. Fórum má část veřejnou, kde čerpáme inspiraci od našich sympatizantů a odpovídáme na jejich názory ke směřování ČPS. Interní část pak zajišťuje maximální informovanost našich členů a jejich možnost podílet se na konkrétních aktivitách a tvorbě programu. Fórum nám slouží i jako hlasovací prostředek a nechává všem členům možnost hlasovat o návrzích tak, jak přicházejí. Další nové nástroje a cesty, které mají sloužit ke komunikaci s občany, se právě připravují. Svými postoji k míře otevřenosti státní správy a samospráv je tak Česká pirátská strana politickým subjektem, který je nejdůslednějším zastáncem reforem v této oblasti.

Další článek: Situace okolo The Pirate Bay se dramatizuje

Témata článku: Otevřený nástroj

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší