Compuware oceněn ve zprávě Gartner Magic Quadrant

Compuware oceněn ve zprávě Gartner Magic Quadrant

Praha, 26. června 2007 - Společnost Compuware oznamuje své zařazení do kvadrantu lídrů ve zprávě Gartner Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management , která ocenila její řešení Compuware Changepoint. Zpráva hodnotila více než 20 dodavatelů a sledovala kompletnost jejich vize a schopnosti její realizace. Podle názoru společnosti Gartner dosahují lídři v současnosti dobrých výsledků, mají jasnou představu o směrování trhu a aktivně si vytvářejí pozice, aby si udrželi vedoucí postavení na trhu.

„Tato zpráva uznává neustálé zdokonalování naši nabídky v oblasti správy IT portfolia,“ řekl John Williams, senior viceprezident společnosti Compuware pro produktovou strategii a řízení. „Teší nás, že díky dlouhodobému investování do řešení Changepoint, včetně produktů, služeb a osvědčených postupů, se stáváme součástí úspěchu našich zákazníků.“

Compuware Changepoint je obchodně orientované řešení správy IT, s nímž získají IT manažeři komplexní náhled na správu nabídky a poptávky a mohou tak efektivně naplnit obchodní potřeby společnosti. Při využívání řešení Changepoint dosahují IT ředitelé vyšší výkonnost, lepší spolupráci mezi IT a obchodem, užší sladění zdrojů a aktivit s obchodní strategií, rychlejší odezvu na měnící se obchodní potřeby a efektivnější správu životního cyklu celého IT portfolia.

Témata článku: Magic, Portfolio, Senior, Dobrá pozice, Dobré řešení