Compaq ohlásil tržby

15. dubna 2002
194 základních desek a jejich testy
Compaq ohlásil v oblasti enterprise storage od nových zákazníků tržby v hodnotě 900 milionů dolarů.
Compaq ohlásil tržby

HOUSTON, 15. dubna 2002 – Společnost Compaq Computer (NYSE: CPQ) dosáhla od září 2001 tržeb v hodnotě 900 milionů USD ze systémů podnikového ukládání dat od nových zákazníků, přičemž dodala více než 63 petabytů (PB) paměťové kapacity. Compaq prohlašuje, že jeho strategie rozšiřování aktivit v oblasti enterprise posiluje trh se storage systémy v oblasti poptávky zákazníků i v oblasti technologické inovace ve všech hlavních segmentech.

 

„Společnost Compaq velmi vytrvale pracuje na inovacích a standardech, které zákazníkům podstatně usnadňují udržování a spravování rychle narůstajícího množství dat,“ řekl Mike Winkler, výkonný viceprezident divize Global Business Units, Compaq. „Silný růst tržního podílu Compaqu a noví zákazníci společnosti v oblasti ukládání dat dokazují, že se naše snahy vyplácejí.“

 

Otevřená technologie zvyšuje hodnotu pro zákazníky

V oblasti enterprise a network storage přináší Compaq modulární systémy založené

na otevřené architektuře a technologii. „Otevřené, moderní technologie zjednodušují infrastrukturu ukládání dat a značně usnadňují správu informací,“ řekl Winkler. „To snižuje náklady pro zákazníky tím, že mají k dispozici větší výběr a flexibilitu.“

 

Otevřená inovativní technologie ukládání dat společnosti Compaq umožňuje automatizovanou ochranu dat a správu dat po celou dobu života systému, což vede k účinnějšímu a efektivnějšímu využití zdrojů pro ukládání dat v rámci celé společnosti.

 

S ohledem na to, že řada nedávných zakázek ve prospěch společnosti Compaq zahrnovala nahrazení systémů společnosti EMC, Winkler řekl: „Společnost EMC musí být velmi znepokojena. Jejich technologie Symmetrix se v minulých letech podstatněji nerozvíjela a trh se odklání od starého centrálního modelu ukládání dat – je prostě příliš nákladný a příliš komplikovaný pro správu.“

 

„Oproti tomu otevřený model ukládání dat společnosti Compaq lze přímo transponovat do zásadního snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO), kterého se zákazníci dočkají
u ostatních dodavatelů a který vede k odpovídajícímu zlepšení návratnosti investic,“ dodal.

 

Winkler se také vyjádřil k různým taktikám ukládání dat nabízených společností Dell Computer v posledních letech. „Tentýž model, který společnosti Dell velmi dobře slouží na trhu s osobními počítači, nemá dostatečnou kredibilitu jako konkurent v oblasti ukládání dat. Dell nemá žádnou podstatnou nabídku vlastní technologie ukládání dat a společnosti chybí vnitropodnikové vývojové schopnosti, které jsou nezbytné pro vytvoření konkurenčního systému,“ poznamenal Winkler.

 

Inovace a hodnota pro zákazníky posilují vedoucí postavení na trhu

Ukládání dat představuje jeden ze základních pilířů strategie v rozšiřování schopností společnosti Compaq v oblasti velkých podniků. I přes obtížné tržní prostředí byl rok 2001 v oblasti podnikového ukládání dat pro Compaq dobrým rokem díky tomu, že se společnost za tento rok stala jedničkou v oblasti celkových tržeb z diskových systémů ukládání dat. Mezi další významné události roku 2001 patří:

Ø      Compaq porazil zbytek firem v odvětví ukládání podnikových dat a stal se prvním dodavatelem, který dodal více než 100 PB diskových pamětí za rok (IDC).

Ø      Podle nedávného výzkumu společnosti IDC dodal Compaq v roce 2001 přibližně 45 % veškerých systémů diskových pamětí – jinými slovy společnost Compaq dodala téměř polovinu všech serverových diskových polí instalovaných po celém světě.

Ø      Compaq dodal 26 % celkové kapacity paměťových systémů světa v roce 2001.

Ø      Během 4. čtvrtletí roku 2001 se tržby za produkty divize Enterprise Storage Group společnosti Compaq oproti stabilním výsledkům předchozího čtvrtletí zvýšily o 14 %.

 

Podpora zákazníků celkovými řešeními

„Compaq rozumí cílům svých zákazníků, jichž má být dosaženo pomocí investic do IT. Toto know-how následně přenáší do inovativních produktů schopných řešit reálné problémy,“ řekl Jim Milton, vrchní viceprezident a generální ředitel, Compaq Severní Amerika. „Výsledkem toho je, že se stále více zákazníků rozhoduje pro spolupráci se společností Compaq pro řešení každodenních úkolů.“

 

Mezi zákazníky, kteří využívají celková řešení ukládání dat společnosti Compaq, patří:

Ø      Město Vídeň, hlavní město Rakouska, využívá aplikaci elektronické správy postavenou na síti SAN společnosti Compaq, která nabízí nejvyšší úroveň dostupnosti dat pro umožnění účinné vládní správy a snadného přístupu ke službám za normálních i krizových podmínek.

Ø      Dollar Rent A Car Systems, Inc. provádí rychlé rezervace, snadné zpracování a rychlou odezvu cestovatelům na 430 místech po celém světě ve 26 zemích včetně 260 lokalit v USA. Plný rozsah technologií Compaq – včetně serverů AlphaServer a ProLiant – je nasazen v datovém středisku společnosti Dollar Rent A Car v oklahomské Tulse, které využívá síť SAN StorageWorks založenou na technologii Fibre Channel společnosti Compaq. Systémy ukládání dat společnosti Compaq
v Dollar Rent A Car zahrnují: tři systémy StorageWorks Enterprise Modular Array 12000, dvě páskové knihovny StorageWorks TL895 DLT a jeden systém StorageWorks Enterprise Storage Array 12000.

Ø      Highbridge Capital Management, společnost pro správu investic, využívá výrobky a služby Compaq pro růst a stabilitu firmy. S potřebou strategického obchodního řešení ve finančnictví Highbridge nedávno zakoupila unikátní cenově přijatelné řešení SAN společnosti Compaq s podporou více softwarových platforem.

Ø      Intellinet, tento skandinávský dodavatel ASP ukončil vztahy se společností EMC a založil svůj další růst na řešeních Compaq, mezi něž patřily systém SAN, diskové pole pro ukládání dat, produkty pro správu a služby. Nákladově efektivní řešení Compaq posílí konkurenceschopnost společnosti Intellinet a vylepší její celkovou nabídku služeb.

Ø      Swarovski představuje světového vedoucího výrobce broušeného křišťálového skla. Compaq spolupracoval se společností Swarovski North America Limited se sídlem ve státě Rhode Island při instalaci dvou terabytových systémů SAN pro databázi Oracle společnosti provozující aplikace SAP pro prodej, distribuci a výrobu. Společnost Swarovski si uvědomila snadnější správu a rozsáhlejší konsolidaci svého řešení ukládání dat.

Ø      Hongkongská univerzita (HKU) nedávno dokončila aktualizaci svých vysoce výkonných výpočetních systémů s řešením Compaq, které obsahuje první systém ukládání dat SAN univerzity. Instalace zahrnuje dva systémy AlphaServer ES40, na nichž běží Tru64 UNIX a software TruCluster High-Availability, otevřenou SAN a výpočetní jednotku Boewulf s 64 procesory, která podporuje výkonné paralelní výpočetní operace. Universitní síť SAN má více než 2,4 TB paměťové kapacity. Univerzita tím dosáhla snížení celkových nákladů na hardware konsolidací místních systémů diskových pamětí se sítí SAN a integrací správy systému ukládání dat. Síť SAN je založena na dvou systémech StorageWorks Modular Array 8000 a umožňuje snadné rozšíření pro uspokojení budoucích nároků na ukládání dat.

Ø      Compaq dodal svá řešení ukládání dat také do zdravotnických institucí jako např. Allina Hospitals & Clinics, Greenwich Hospital, Healt Net, Inc., Valley Baptist Health System.

 

Prodejní partneři pomáhají úspěšnému prodeji paměťových systémů

Těsná spolupráce s prodejními partnery zvyšuje sílu společnosti Compaq na trhu s pamětmi. „Compaq byl vždy nejsilnějším zastáncem prodejců v odvětví – naši partneři představují důležitou součást naší snahy o naplnění potřeb zákazníků,“ řekl Milton. „Spojené odborné znalosti v oblasti IT a znalost odvětví společnosti Compaq a jejích partnerů se synergicky ovlivňují, jsou vyšší než jejich prostý součet. Díky spolupráci můžeme poskytovat technologii ukládání dat a služby s přidanou hodnotou nezbytné proto, abychom zákazníkům nabídli kompletní škálu centralizovaných řešení, která mohou být individuálně přizpůsobena pro uspokojení konkrétních požadavků.“

 

„Oproti tomu jakákoliv společnost, která se věnuje pouze „přímým“ prodejům, vystavuje sebe i své případné zákazníky v oblasti ukládání dat závažné nevýhodě,“ vysvětlil Milton. „Podobně jako Compaq mají i jeho partneři znalosti pro pochopení konkrétních potřeb zákazníka – a to vše je podpořeno hlubokými technickými znalostmi.“

 

„Compaq má nejrozsáhlejší síť partnerů v celém odvětví – s nejucelenějším a nejaktuálnějším technickým proškolením,“ pokračoval Milton. „Compaq se svými partnery přináší zákazníkům takovou přidanou hodnotu díky kombinaci technických znalostí a širokému pokrytí trhu, kterou společnost zaměřená pouze na přímý prodej nemůže nikdy dosáhnout. Compaq a jeho partneři zákazníkům individuálně přizpůsobí nákladově nejefektivnější řešení v odvětví založené na otevřených paměťových technologiích, průkopnicky vytvořených společností Compaq.“

 

Následující příklady ukazují, jak Compaq a jeho prodejní partneři spolupracují při dodávce řešení ukládání dat pro zákazníky:

Ø      ARVEST Bank Group, největší bankovní skupina se sídlem v Arkansasu, pracuje se společností Compaq na instalaci sítě SAN s kapacitou 1,5 TB pro umožnění non-stop (24x7) operací s vysokou dostupností při úrovni cena-výkon odpovídající rozpočtu banky. Společnost Integrated Solutions Group, autorizovaný podnikový prodejce Compaqu, navrhla a nakonfigurovala řešení pro ARVEST, které zajišťuje, že banka bude mít data vždy k dispozici.

Ø      Manchester Technologies, Inc., poskytovatel IT řešení se sídlem v Hauppauge ve státu New York, využívá a doporučuje vyspělou technologii ukládání dat společnosti Compaq. „Doporučujeme produkt SANworks Data Replication Manager (DRM) z velmi dobrých důvodů,“ řekl Craig Christinsen, systémový designér společnosti. „Systém je založen na řadičích, nikoliv na hostitelských systémech, takže uvolňuje naše produkční servery. Můžeme ho instalovat a přizpůsobovat dle libosti – aniž by ho někdo jiný musel překonfigurovat – což nám poskytuje značnou míru flexibility.“

Ø      Resource Bancshares Mortgage Group, Inc., stoprocentně vlastněná pobočka internetové banky NetBank, Inc., využívá systém společnosti Compaq StorageWorks SAN pro dosažení lepšího řízení využití pamětí, zlepšení zálohování a plánování obnovy při haváriích, snížení provozní režie a umožní oddělení IT, aby rychleji reagovalo na organizační a konkurenční úkoly.

 

Zákaznická podpora pro správu ukládání dat společnosti Compaq

V rámci realizace své strategie správy ukládání dat rozšiřuje Compaq různorodé portfolio produktů SANworks pro ukládání dat a zjednodušuje správu dat, snižuje režijní náklady na vlastnictví IT a usnadňuje správu dat.

 

„Společnost Compaq jako první na trhu představila centralizovanou, integrovanou vizi pro správu otevřených SAN systémů a podpořila ji dodáním řešení,“ řekl Mark Gonzales, viceprezident pro podnikové ukládání dat, Compaq Severní Amerika. „Toto technologické vůdcovství nám na trhu generuje zisk.“

 

Compaq pracuje na splnění požadavků na ukládání dat sahajících od největších světových podniků až k zákazníkům na vstupní a střední úrovni. Pole StorageWorks Modular SAN Array 1000 (MSA 1000) představuje první generaci 2 GB Fibre Channel paměťových systémů Compaq navržených pro tuto tržní oblast. Vzhledem k tomu, že je systém MSA 1000 navržen tak, aby snižoval komplikovanost a náklady instalace SAN v různorodých serverových prostředích, poskytuje škálovatelné, vysoce výkonné řešení s ochranou investic do pamětí společnosti.

 

„Provozujeme SQL na systému MSA 1000, protože potřebujeme výkonná, vysoce dostupná a nákladově efektivní řešení, která lze rozšiřovat s naším prudkým růstem,“ řekl Robert Salay, hlavní systémový designér, YHD Foxtons. Společnost YHD Foxtons, která působí ve státech New York, Connecticut a New Jersey, je celoservisní realitní agentura využívající špičkovou technologii, která poskytuje komplexní portfolio služeb v oblasti realit včetně hypoték, vlastnictví a domovních služeb.

 

Řešení Compaq Storage na kolech

Compaq přináší svou vizi architektury Enterprise Network Storage Architecture (ENSA) až ke dveřím zákazníka. Projekt společnosti Compaq ENSA na kolech představuje pětinápravovou nákladní jízdní soupravu, do níž se vměstná asi 10 osob, které mohou sledovat ukázku kompletní škály hardwaru StorageWorks a softwarových produktů SANworks. ENSA na kolech bude mít premiéru v dubnu na konferenci ENSA@Work v nevadském Las Vegas.

 

Divize Compaq Enterprise Storage

Compaq Enterprise Storage, jednička mezi dodavateli storage řešení, vede v celém odvětví vývoj a dodávky podnikových řešení SAN. Divize Compaq Enterprise Storage, která je uznávána pro svoji vizi a schopnost realizace, se angažovaně podílí na zjednodušování a ochraně investic v segmentu velkých podniků i malých a středních firem. Rozšiřuje svoji architekturu Enterprise Network Storage Architecture (ENSA) v klíčových oblastech jako jsou virtualizace, automatizace a správa životního cyklu výrobku a umožňuje tak zákazníkům, aby efektivně spravovali komplexní, smíšené prostředí storage systémů. Informace o řešeních Compaq StorageWorks a SANworks jsou k dispozici na adrese www.compaq.com/storage.

 

O společnosti Compaq

Compaq Computer je globální, zákaznicky orientovaná firma, která implementuje modely měnící staré dodavatelské řetězce na konzistentní dialog mezi zákazníky a výrobcem. Compaq navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh hardware, software, řešení a služby včetně špičkových počítačových řešení pro velké podniky, kritická obchodní řešení a komunikační produkty, komerční desktopové a přenosné osobní počítače a spotřebitelské osobní počítače. Produkty Compaq jsou určeny pro zákazníky z podnikového, domácího i vládního sektoru. Zákaznickou podporu a informace o společnosti Compaq a produktech a službách Compaqu naleznete na adrese www.compaq.com.

 

V České republice se Compaq profiluje jako dodavatel kompletní infrastruktury pro CRM (Customer Relationship Management). Realizuje a implementuje procesy nezbytné pro transformaci na novou ekonomiku. Produkty a služby společnost prodává a podporuje prostřednictvím Zákaznického centra Compaq (02/61 108 108), internetového obchodu CompaqPlus (www.compaqplus.cz) nebo prostřednictvím sítě autorizovaných partnerů, kterých má okolo 340. Podle zdrojů IDC byly servery, osobní počítače a notebooky Compaq v České republice v kalendářním roce 2000 nejprodávanější značkou. Informace o společnosti Compaq v ČR naleznete na adrese www.compaq.cz.

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

 

Senta Čermáková                                                       Daniela Beranová
Compaq Computer, s.r.o.                                           Herald Communications
Tel. (02) 61 108 316                                                  Tel. (02) 2423 2650
Fax (02) 61 108 112                                                  Fax (02) 2423 2653
senta.cermakova@compaq.com                                 beranova@herald-pr.cz

 

Tiskové zprávy české pobočky společnosti Compaq Computer najdete na: http://www.compaq.cz/tiskzpr/tiskzpr.shtml.

 

 

Váš názor Další článek: 194 základních desek a jejich testy

Témata článku: Hardware, Celková kapacita, Nbsp, Greenwich, Black, Hospital, Ukládání, Font, Dollar, Connecticut, Black List, Compaq, Roman, Paměťový produkt, New Jersey, Storage, Celková hodnota, Jersey, New York Times, Care, Swarovski, Rent, Manchester


Určitě si přečtěte

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

** Co dělat s vysloužilým chytrým telefonem? Neházejte ho do koše! ** Našli jsme pro vás deset možností, jak ho prakticky využít ** I stará zařízení tak mohou být užitečná

Karel Kilián | 48

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 20

10 novinek Androidu 10, které vás budou bavit

10 novinek Androidu 10, které vás budou bavit

Jan Láska, Vladislav Kluska | 28

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

Antivir zdarma: 8 bezplatných řešení, která zatočí s havětí v počítači

** Součástí Windows 10 je integrovaný antivirový program. Stačí to? ** Představíme vám sedm aplikací na boj proti virům a malwaru ** Všechny jsou k dispozici zdarma a některé ani nemusíte instalovat

Karel Kilián | 31


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky