Cloud umožňuje rychlejší inovace, tvrdí 92 % organizací

Cloud umožňuje rychlejší inovace, tvrdí 92 % organizací

Studie, kterou na objednávku společnosti Oracle provedla divize Connect společnosti IDG, došla k závěru, že ve více než polovině podniků (51 %) bude cloud do dvou let nasazen a používán ve vyspělé podobě. Vnímání rizik cloudu i další otázky spojené s přechodem na tuto technologii se postupně mění.

Jako překážka pro nasazení cloudu byla tradičně uváděna bezpečnost, v případě hybridního cloudu tato obava mizí a do popředí se dostávají spíš otázky ohledně správy více architektur IT a obavy z nedostatečné kapacity sítě. V případě firem, které zvažují infrastrukturu soukromého (privátního) cloudu, je zabezpečení stále pokládáno za problém s vysokou prioritou.

Podle respondentů je pro úspěšné nasazení privátního i hybridního cloudu klíčová podpora nejvyššího managementu firmy. Cloud není jen záležitostí IT, ale ovlivňuje i širší fungování podniku. V této souvislosti vzrůstá role ředitele IT (CIO), který má za úkol řídit více technologických architektur vedle sebe a efektivně komunikovat nasazení cloudu v rámci celé organizace.

Hlavní závěry průzkumu:

  • 92 % respondentů uvádí, že cloud umožňuje rychlejší inovaci; podle 73 % pomáhá udržet stávající zákazníky, podle 76 % získávat nové.
  • Pětina (19 %) respondentů tvrdí, že již cloudové technologie používají „zralým“ (maturity) způsobem, více než polovina (51 %) předpokládá, že této úrovně dosáhne do dvou let.
  • Pro úspěšné nasazení hybridního cloudu je nejdůležitější podpora klíčových lidí s rozhodovacími pravomocemi (29 %), následuje cenová efektivita (25 %) a dostatečně těsná spolupráce s dodavatelem (22 %).
  • Jako hlavní překážky pro přijetí modelu hybridního cloudu se uvádí nutnost spravovat vedle sebe více architektur IT (60 %), otázky kapacity sítě (šířky pásma, 57 %) a vztahy s dodavateli IT (52 %).

„S tím, jak se cloudová řešení posouvají do fáze zralosti, se organizace stále méně strachují o bezpečnost a dostupnost dat. Zde je cloud naopak stále více vnímán jako změna k lepšímu,“ uvádí Johan Doruiter, senior viceprezident systémové divize společnosti Oracle pro oblast EMEA. „Namísto těchto tradičních výhrad nastupují obavy spojené s provozem, jako je správa více architektur IT vedle sebe a otázka dostatečné šířky pásma. S postupem nasazování cloudu je stále důležitější mít konsolidovaný přehled o celé infrastruktuře a dokázat jednotně řídit prostředí veřejného, soukromého i hybridního cloudu.“

„Jak se dalo předpokládat, pohled na zabezpečení se liší podle toho, zda podniky nasazují soukromé nebo hybridní cloudy,“ dodává Bob Johnson, viceprezident a hlavní analytik divize Connect společnosti IDG. „Kdo nasazuje soukromý cloud, má o bezpečnost větší obavy, v tomto případě se do cloudu zpravidla přesouvají kritické podnikové úlohy. Organizace používající vedle sebe veřejný cloud a on-premise řešení (tj. aplikace na vlastní infrastruktuře) většinou cloud chápou naproti tomu jako možnost, jak otevřít infrastrukturu zákazníkům a partnerům, a jsou připraveny v důsledku toho posílit i své systémy zabezpečení.“

Podrobnější informace (v angličtině)

Studie je k dispozici na webu https://go.oracle.com/privatecloud

Portfolio cloudových řešení společnosti Oracle

Nabídka služeb PaaS (Platform-as-a-Service) společnosti Oracle

O průzkumu

Průzkum byl proveden formou on-line dotazování mezi 458 respondenty napříč oblastí EMEA (Velká Británie, Francie, Německo, Švýcarsko, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Rusko, Kuvajt, Libanon, Saudská Arábie, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Jihoafrická republika). Respondenti patřili mezi vedení firem („C-Level“) nebo IT manažery s rozhodovací pravomocí v podnicích s více než 250 zaměstnanci napříč jednotlivými segmenty průmyslu.

O divizi IDG Connect

IDG Connect je divizí společnosti International Data Group (IDG), celosvětově největší mediální společnosti zaměřené na IT. Divize IDG Connect byla založena v roce 2006 a umožňuje marketingovým specialistům cíleně oslovit 38 milionů zaměstnanců IT s rozhodovací pravomocí ve 137 zemích. IDG Connect provádí a publikuje také průzkumy trhu a díky své přítomnosti po celém světě dokáže propojit globální a lokální informace.

Další článek: První příslušenství k HoloLens: Microsoft bude dodávat klikátka pro interakci s hologramy

Témata článku: Go Pro

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší