Cisco Systems oslovuje evropský průmysl poskytovatelů služeb

Hodnota evropského trhu telekomunikací se odhaduje na 220 miliard liber a jeho očekávané otřesy dávají jasnou budoucnost těm společnostem, které připravují inovace svých služeb.
Cisco Systems oslovuje evropský průmysl poskytovatelů služeb
Londýn, Velká Británie, - společně s růstem internetového provozu, který se navyšuje o více než 400 % ročně, budou muset evropští provozovatelé spojových služeb podstoupit zásadní změny, aby vůbec mohli přežít. Tato skutečnost vyplývá z výsledků zprávy, kterou vypracovala konzultační a průzkumová společnost The Yankee Group Europe na zadání společnosti Cisco Systems. Investice do tradičních přepínaných telefonních ústředen během příštích dvou let ustanou a závěr zprávy zní, že poskytovatelé služeb „budou muset inovovat, jinak skončí“.

Z dlouhodobého hlediska přežijí celkový otřes daný internetem pouze dva druhy provozovatelů sítí - do první skupiny patří ti, kteří mají globální nebo regionální zaměření a nabízejí velký rozsah inovativních služeb široké zákaznické základně. Na druhé straně přežijí operátoři, kteří nasazují nové technologie, na jejichž základě mohou nabízet specializované služby s vysokým obchodním rozpětím.

Výzkumná zpráva dále vyvozuje, že jasnými vítězi budou poskytovatelé služeb, kteří přijmou jako první obchodní model nabídky služeb založených na internetovém protokolu (IP). Zpráva rovněž varuje před tím, že ti poskytovatelé služeb, kteří zmeškají a nebudou inovovat, rychle rozpoznají pravdivou skutečnost která zní, že „služby, kterým je ještě dnes přiznávána přidaná hodnota, se již zítra stanou běžnou komoditou“.

Studie s názvem „Sítě příští generace jsou navigátory v přívalu IP“ (Next Generation Networks: Navigating the IP Torrent“) je doposud nejobsažnější, jaká byla pro evropský telekomunikační průmysl vypracována. Tato studie je výsledkem třiceti podrobných rozhovorů s vedoucími telekomunikačními operátory ze západní, východní a jižní Evropy, kteří jsou rozděleni do čtyř kategorií - původní telekomunikační operátoři, kteří provozují tyto služby z povinnosti dané státem ze zákona, dále konkurenční operátoři, operátoři mobilních sítí a společnosti provozující kabelové televize.

Zpráva navrhuje pět úkolů, jež by měli evropští provozovatelé spojových služeb splnit, aby zůstali na tomto rychle se rozvíjejícím trhu konkurenceschopnými. Zpráva rovněž informuje o rychlosti, s jakou musejí poskytovatelé spojových služeb přijmout internetový protokol (IP), stejně jako poukazuje na rychlost, s jakou už dnes přesouvají svoje zaměření směrem k sítím založeným na IP.

„Evropský telekomunikační trh prodělává podstatnou změnu. Budou to poskytovatelé služeb, kdo vyjádří vůli po vedení v technologických změnách, jež budou v nové ekonomice prosperovat,“ uvedl Sameer Padhye, Viceprezident divize Service Provider Technologies & Solutions EMEA u společnosti Cisco Systems,“ a pokračoval: „Tradiční technologie telefonních ústředen už se stala komoditou a IP je jediným médiem, které poskytne inovativní služby založené na internetu.“

„Přijetí IP za standardní protokol jak pro poskytovatele spojových služeb, tak pro koncového uživatele, vede k podstatným změnám v poptávce a ve způsobu dodávek telekomunikačních služeb. Poprvé se zároveň stává, že opravdová poptávka a způsob poskytování služeb rostou společně,“ sdělil Chris Lewis, výkonný ředitel výzkumu a konzultací u společnosti The Yankee Group Europe, a dodal: „Tučné obchodní přirážky známé ze ‘starého světa’ postupně mizí. Dnešní uživatel chce za vydané peníze dostat požadovanou hodnotu a služby, které mu skutečně vyhoví.“

Klíčové poznatky ze zprávy:

Nejvíce příležitostí poskytnou sítě založené na IP: Blízká shoda mezi všemi poskytovateli služeb, která vyjadřuje, že nakonec budou všechny sítě založeny na IP, a že investice do tradičních technologií přepínaných telefonních ústředen skončí do roku 2002. Tento obrázek je pravdivý dokonce i v případě operátorů mobilních sítí a kabelových TV, kteří v současné době nepřenášejí velké objemy provozu IP. Mezi poskytovateli služeb je však stále ještě vysoká míra nejasnosti, jak přejít na budoucí provoz IP okamžitě a bez toho, aniž by se zároveň musely udržovat dědické sítě jako redundantní (nadbytečné, záložní).

Operátory je třeba přesvědčit, že klíčovým přínosem IP je kvalita služby: Přestože je už dnes jasné, že sítě IP jsou z dlouhodobého hlediska jediným východiskem, provozovatelé přenosových služeb učiní tento přechod pouze v případě, až bude zaručena kvalita služby v sítích založených na IP, a to pro přenos hlasu i dat.

Rychlost je základem: Vyváženost mezi operátorem poskytujícím více služeb a průkopníky, kteří budou poskytovat okrajové služby, bude záviset na rychlosti přístupu k trhu. To znamená, jak rychle budou operátoři poskytující více služeb schopni přizpůsobit se změnám.

Potřeba neustálých inovací: Přenosy hlasu a poskytování větší šířky pásma se v poslední době staly ziskovějšími a hostování webových stránek se rychle stalo zcela běžným produktem s minimální marží. Poskytovatelé služeb proto potřebují rychle zavádět nové inovativní služby, aby mohli prohlašovat, že nespadají do běžných komoditních kategorií, a aby mohli vytvářet vyšší obchodní rozpětí. Na základě přehledu bylo shledáno, že každý poskytovatel přenosových služeb obsluhující zákazníky z řad podniků už provozuje virtuální privátní sítě založené na IP nebo je zamýšlí poskytovat, aby tuto oblast oslovil.

Nejasnost, jaké služby přijdou po přenosech pouhého hlasu: Společně s tím, jak se přenos hlasu stává běžnou službou s minimálním obchodním rozpětím, zůstává mezi poskytovateli přenosových služeb nejasnost ohledně skutečnosti, co znamenají „služby IP s přidanou hodnotou“.

Analytická společnost The Yankee Group Europe shledává, že evropští poskytovatelé služeb, a to ve všech kategoriích, potřebují dostát pěti krátkodobým výzvám, aby mohli úspěšně konkurovat v evropském průmyslu komunikací (pro více informací si vyžádejte White Paper = dokument vypracovaný podle zadání společnosti Cisco Systems):

Výzvy telekomunikačního trhu:

Snižující se příjmy z tradičních toků.

Konkurenti z řad průkopníků zvyšují náskok.

Zvýšená konkurence ve všech zeměpisných polohách a ve všech portfoliích služeb.

Hledání nových zdrojů služeb.

Obtížné předvídání typických vzorů provozu.

O společnosti Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) je společnost s celosvětově vedoucím postavením v oblasti síťových internetových technologií. Další informace naleznete na adrese http://www.cisco.com.

Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo společnosti Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. Veškeré další ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

O společnosti The Yankee Group Europe

The Yankee Group je přední mezinárodně uznávanou společností v oblasti technologických průzkumů a strategických konzultací. Její analýzy mají široký dopad a pojímají veškeré základní oblasti, které mají vliv na úspěch e-businessu. Sem patří internet, elektronický obchod, komunikace, bezdrátové a mobilní připojení, výpočetní technika a také podnikové aplikace. Společnost The Yankee Group se specializuje na pomoc firmám v oblasti jejich e-businessu, podnikových sítí a internetových technologií a iniciativ na elektronickém trhu, a to při současném zachování synergie s jejich celkovými podnikatelskými strategiemi. Společnost The Yankee Group se neustále odlišuje od ostatních podobných firem, a sice poskytováním personalizovaných analýz a plánováním pomoci svým zákazníkům.

Více informací o společnosti The Yankee Group Europe získáte na adrese www.yankeegroup.com/europe.

Metodologie

Konzultační a průzkumová firma The Yankee Group Europe provedla během letních měsíců roku 2000 rozsáhlý a kvalitativní průzkum na zadání společnosti Cisco Systems. Účelem tohoto průzkumu bylo zvláště podpořit rozvoj, uvedený v dokumentu typu White Paper nazvaném „Sítě příští generace: Jak se pohybovat v přívalu IP“ („Next Generation Networks: Navigating the IP Torrent“). Do průzkumu byl zahrnut program jednotlivě vedených osobních rozhovorů s 30 evropskými poskytovateli telekomunikačních služeb. Tito poskytovatelé byli roztříděni do čtyř kategorií: původní poskytovatelé telekomunikačních služeb ze zákona, konkurenční poskytovatelé, operátoři mobilních telekomunikačních sítí, a společnosti kabelových televizí. Velikost vzorků a různorodost zvolených společností poskytly dobrý základ, na kterém bylo možno vystavět závěry ohledně budoucnosti sítí evropských poskytovatelů služeb.

Cílem bylo vykonat rozhovory s průřezem poskytovatelů služeb v každé z kategorií. V kategorii poskytovatelů služeb ze zákona byly dotázány jak velké, tak malé telekomunikační společnosti z východní, jižní a severní Evropy. V alternativní kategorii byli dotázáni celoevropští poskytovatelé přenosových služeb, kteří se orientují na přenosy hlasu i dat. Do této alternativní kategorie pak ještě přibyly domácí telekomunikační společnosti, poskytující „úplný rozsah služeb“ („full-service“). V kategorii provozovatelů kabelových televizí byly provedeny rozhovory s panevropskými i s lokálními společnostmi. A nakonec, v kategorii provozovatelů mobilních sítí, byly dotázány jak společnosti poskytující tyto služby z povinnosti, tak konkurenční telekomunikační společnosti, stejně jako byly dotázány společnosti ze všech regionů Evropy.

Typy dotázaných společností

* Takto označení operátoři jsou zákazníky společnosti Cisco a poskytují příklad provozovatelů spojových služeb v každé z kategorií.

Typ společnosti Celkem Charakteristika sítě Získané poznatky
Telekomunikační společnosti ze zákona

*BT, Deutsche Telekom, Telefonica, Telenor, Telecom Italia

9 Vysoký obsah hlasových přenosů jako dědictví z minulosti

Vysoký nárůst internetového provozu

Přesun provozu IP mimo veřejnou telefonní síť (PSTN)

Odstranění ztrátových příjmů z přenosů hlasu

Aktualizace přístupových sítí Mezinárodní expanze

Konkurenční telekomunikační společnosti

*Colt, SEC, 9 Telecom, Bredbansbolaget (B2)

11 Široce se měnící charakteristika

Vysoký nárůst hlasových přenosů

Velmi vysoký nárůst datových přenosů

Dosažení konektivity typu end-to-end pro zákazníky

Hostování, e-commerce a služby ve společných lokacích

Operátoři kabelových televizí

*Alma Media Corp., Tandberg television

4 Převládá poskytování kabelových kanálů TV

Začíná vzrůstat internetový provoz s vysokými rychlostmi přenosu

Aktualizace přístupových sítí pro multiservisní provoz

Zvýšení průměrných příjmů na uživatele (ARPU; Increasing Average Revenue Per User)

Flexibilní balíky služeb

E-commerce a hostování

Získávání zákazníků, kteří nejsou na kabelové síti

Operátoři mobilních sítí

*BT Cellnet

6 Vysoký objem, vysoké nárůsty hlasových přenosů

Velmi vysoký nárůst provozu SMS (Simple Messaging Service)

Aktualizace sítě pro poskytování datových služeb

Zvýšení ARPU

Vytváření portálových a internetových aplikací

Váš názor Další článek: EPSON PhotoPC 3000Z - Nebát se a mít na to

Témata článku: Internet, Torrent, Alma, Vysoký nárůst, Běžný zákazník, Běžná hodnota, Paper, Regionální televize, Běžná aktualizace, Vysoká rychlost, Internetový provoz, Velká aktualizace, Telekomunikační síť, Služba, Europe, Telefonica, Přenos, Lewis, Kabelová televize, Internetová televize, Vysoký rozsah, Inovativní technologie, Colt, Velký rozsah, Velká změna


Určitě si přečtěte

Jak doma vylepšit signál Wi-Fi: Pomůže repeater, více routerů, ale nejlépe systémy mesh

Jak doma vylepšit signál Wi-Fi: Pomůže repeater, více routerů, ale nejlépe systémy mesh

** Máte špatný signál Wi-Fi? Mesh systémy to vyřeší ** Už vás nezruinují, meziročně ceny příjemně spadly ** Jak systém funguje a čím je výjimečný?

Jiří Kuruc | 107

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35

Pozor, na Česko v těchto dnech útočí falešné Tesco, Penny Market a Lidl

Pozor, na Česko v těchto dnech útočí falešné Tesco, Penny Market a Lidl

** Máme tu další českou phishingovou vlnu ** Podle průzkumů máme stále problém s kybernetickou gramotností ** Nebezpečím jsou děti, které opouštějí rodiče

Jakub Čížek | 34

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

** Co dělat s vysloužilým chytrým telefonem? Neházejte ho do koše! ** Našli jsme pro vás deset možností, jak ho prakticky využít ** I stará zařízení tak mohou být užitečná

Karel Kilián | 48


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky