Check Point IPS-1 nabízí spolehlivou ochranu před útoky v náročném prostředí moderních podnikových sítí

Praha, 7. května 2007 – Společnost Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) dnes oznámila okamžitou dostupnost systému pro ochranu před narušením sítě IPS-1 (technologie získaná akvizicí společnosti NFR Security), který uživatelům poskytuje spolehlivé zabezpečení sítě před útoky červů, malware a dalších kombinovaných známých i dosud neodhalených hrozeb.
Check Point IPS-1 nabízí spolehlivou ochranu před útoky v náročném prostředí moderních podnikových sítí

Od převzetí společnosti NFR Security v lednu 2007 Check Point úspěšně integroval produkty, služby a zaměstnance NFR do své struktury a využívá nové technologie pro další zdokonalení jednotné bezpečnostní architektury Check Point NGX a posílené ochrany podnikových sítí po celém světě.

Check Point začlenil IPS-1 do klíčových prvků pro správu bezpečnosti, v současnosti je IPS-1 integrované do systémů SmartView Tracker a Eventia Analyzer, které poskytují centrální správu záznamů z bezpečnostních zařízení a jejich vyhodnocování v reálném čase.  Zákazníci mohou okamžitě využít služeb automatických aktualizací Dynamic Update, které zajišťuje Eventia Analyzer. Získají tak jednotný nástroj pro správu bezpečnostních událostí, jejich analýzu a reakci na aktuální ohrožení.

Zákazníci mají možnost sledovat události nahlášené systémem IPS-1 spolu se záznamy z firewallu a VPN řešení prostřednictvím stejné konzoly SmartCenter jako u jiných technologií Check Point a porovnávat je s informacemi z jiných produktů společnosti Check Point a dalších dodavatelů prostřednictvím nástroje Eventia Analyzer. IT profesionálové mohou navíc prostřednictvím funkce SmartView Tracker zajistit bezproblémový chod celého bezpečnostního systému, odhalit a reagovat na problémy a bezpečnostní události či shromažďovat informace potřebné pro právní kroky, audity a analýzy chování síťového provozu.

„Provozní efektivita hraje v oblasti počítačové bezpečnosti stále významnější roli. Systémy pro ochranu sítě před narušením proto musejí IT správcům poskytovat smysluplné informace, podle kterých mohou okamžitě a správně reagovat," vysvětluje Luděk Hrdina, marketingový manažer společnosti Check Point Software Technologies pro východní Evropu. „Prodlení při aplikaci záplat operačních systémů spolu s nepřetržitým rizikem cílených útoků nabízejí hackerům větší prostor pro jejich činnost. PURE přístup k bezpečnosti v podobě proaktivního bezpečnostního systému, jakým je IPS-1, zajistí bezpečnost dat našich zákazníků, a jejich podnikání může i přes útoky pokračovat bez zvýšených nákladů spojených s internetovými hrozbami.”

IPS-1 podporuje nový přístup k bezpečnosti, který Check Point nazývá PURE security (Protected (chráněná), Unified (jednotná), Reliable (spolehlivá) a Extensible (rozšiřitelná)). IPS-1 bere při své činnosti v potaz konfiguraci síťového prostředí, přizpůsobuje se změnám a dokáže automaticky reagovat a zabránit zneužití chráněné sítě.  Díky tomu se IT správci mohou soustředit na strategické bezpečnostní funkce, které poskytují zákazníkům přidanou hodnotu. IPS-1 je vyvinut tak, aby okamžitě a spolehlivě blokoval nežádoucí síťový provoz, poskytuje tak obsáhlou ochranu proti potenciálně nebezpečnému provozu včetně útoků červů, trojských koňů, útoků na aplikační vrstvě pokusům o přetečení zásobníku a dalším automatizovaným útokům ještě před tím, než mohou způsobit škodu. Díky schopnosti komunikovat s koncovými stanicemi v síti je může IPS-1 upozornit na aktuální rizika a ochránit je před nebezpečnými servery a kritickými zranitelnostmi. Bezkonkurenční funkce forenzní analýzy poskytuje IPS-1 v prostředích všech velikostí prostřednictvím nástroje pro centralizované nasazení a správu IPS-1 Management Dashboard.

Ochrana proti narušení sítě patří k základním prvkům bezpečnostní strategie společnosti Check Point, dnešní oznámení je proto jen prvním z celé řady kroků, které směřují k plné integraci technologií, produktů a služeb společnosti NFR Security do stávající nabídky bezpečnostních řešení Check Point založených na jednotné bezpečnostní architektuře. Tato strategie zvýší inteligenci bezpečnostních řešení Check Point a zajistí jejich schopnost rychle reagovat na měnící se hrozby a spolupracovat s dalšími systémy na vynucení bezpečnostních pravidel. To vše s jednotnou správou celého bezpečnostního systému.  Check Point bude pokračovat v integraci pokročilých technologií pro ochranu před narušením sítí do své jednotné bezpečnostní architektury stejným způsobem, jako v případě svých firewallů, VPN, NAC a řešení pro centralizovanou správu bezpečnosti.

Váš názor | Na internetu se v dubnu nejvíce šířila hrozba využívající bezpečnostní chybu Windows

Témata článku: Software, Tracker, Nebezpečná událost, Check Point, Dashboard, Pure, Check, Bezpečnostní prvek, Síťový provoz, Síťový nástroj, Stejný prvek, Bezpečnostní riziko, Automatizovaná funkce, Point, Stejná zranitelnost, Podnikové cílení, Forenzní analýza, Celý systém, Celá síť

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší