CEZ RO uvedení do provozu

CEZ RO uvedení do provozu

Společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. předala protokolárně do ostrého provozu mobilní řešení myAVIS Field Service pro společnost ČEZ Romania se sídlem v Bukurešti. Podpisem akceptačního protokolu mezi smluvními stranami o předání řešení myAVIS byl završen dvouměsíční zkušební provoz rumunské verze této aplikace.

Veškeré odečty elektroměrů „customer casnici“ (rumunská obdoba českého termínu „maloodběr obyvatelstvo“) v zásobovacím území společnosti CEZ Distributie se sídlem v Craiově jsou tedy realizovány pomocí mobilních terminálů a softwarového řešení myAVIS FS.

Završil se tak několikaměsíční implementační proces, jehož výsledkem je komplexní změna technologie provádění odečtů, způsobu vyúčtování odběrů elektrické energie a inkasa finančních prostředků domácností v největší distribuční společnosti elektřiny v Rumunsku. Nově vytvořený tým pracovníků s využitím mobilního řešení myAVIS přebral komplexní vedení odečtové služby a nahradil tak všechny stávající méně ekonomické způsoby pořizování a vedení odečtů elektroměrů.

Implementace informačního systému myAVIS je součástí komplexu opatření pro snížení netechnických ztrát v distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí. Přijatý celek opatření významně zefektivňuje a zpřesňuje fungování a řízení odečtové služby. Tým čítající 141 odečítačů a 40 techniků odečtů spolu s mobilními terminály obchází po řízených trasách jednotlivá měřicí místa a snímá data z elektroměrů. V této souvislosti také pracovník odečtů na místě vyhodnocuje stav měřicího místa a případné anomálie zadává do terminálu řešení myAVIS. Standardní přenosovou cestou jsou data přenášena do serverové části řešení myAVIS a odtud jsou obousměrným interfacem dále přenášena do SAP R4 XI, odkud se provádí fakturace pro zákazníky. Tým je řízen techniky odečtů z jejich terminálů, kde přidělují jednotlivé odečtové trasy, sledují jejich provádění pracovníky odečtů a provádějí kontrolní činnost.

Váš názor Další článek: Microsoft posouvá služby Windows Live do druhé generace

Témata článku: Field, Přijatý výsledek, Cez, Terminál, Ostrý provoz, Jednotlivé řešení, Jednotlivá místa, Romania

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší