Cesta k bezchybným mapám

Praha, 21. května 2007 – Jak jsme Vás informovali v předchozí tiskové zprávě, datová sada StreetNet ČR má novou verzi v.0704. V tuto chvíli je rovněž BugReport Server s novou verzí kompatibilní, abychom zajistili co možná nejmenší chybovost.
Cesta k bezchybným mapám

Společnost CEDA začátkem října loňského roku uvedla do provozu novou internetovou aplikaci, která umožňuje interaktivní report zjištěných chyb a vznikla za účelem lepší komunikace s obchodními partnery a uživateli dat. Přístup do aplikace je chráněn přístupovými údaji v podobě osobního účtu a hesla.

„Release  aktualizovaných verzí datové sady StreetNet ČR  probíhá 2x ročně a CEDA garantuje, že do každé verze budou zaneseny opravy chyb získané od uživatelů prostřednictvím internetové aplikace v příslušném časovém období“, říká RNDr. Jan Vodňanský, výrobní ředitel a člen představenstva společnosti Central European data Agency, a. s.

Report je realizován prostřednictvím zadání bodu v mapovém okně a jeho textovém popisu do automaticky generovaného formuláře. Každý uživatel uvidí všechny zadané body/chyby i s jejich textovým popisem.

Témata článku: Central, Report, Textová podoba