Český trh IT služeb v roce 2006 zrychlil tempo růstu

30. července 2007
Sony: svěží vítr do série VAIO SZ

Praha, 25. července 2007 – Český trh IT služeb v roce 2006 zrychlil tempo růstu na 16,6 % a dosáhl celkem 1,340 miliardy USD. Vzhledem k oslabování amerického dolaru byl růst v korunovém vyjádření pomalejší – méně než 10 %. Podle nejnovější studie IDC byl hlavním motorem trhu IT služeb solidní růst HDP a vyšší výdaje veřejné správy na IT. Analytici společnosti IDC očekávají, že v příštích pěti letech český trh IT služeb porostem průměrným tempem přes 10 % ročně.

Trhu dominovaly mezinárodní hráči – mezi deset největších poskytovatelů IT služeb se dostala pouze jedna česká firma. Dva největší poskytovatelé v roce 2005 – IBM a HP – si udrželi své pozice i vloni. Největší posun zaznamenala společnost T-Systems, která postoupila z osmé pozice v roce 2005 na čtvrtou.

„Navzdory pokračující konsolidaci zůstává český trh IT služeb značně fragmentovaný vlivem poměrně silných středně velkých poskytovatelů, kteří nabízí kvalitní služby za konkurenceschopných podmínek,” říká Vladimír Kroa, programový ředitel výzkumu trhu IT služeb v IDC CEMA. „Podle našeho názoru zůstanou fúze a akvizice nadále důležitou – a pro některé IT společnosti jedinou – možností, jak dosáhnout růstu.“

U většiny kategorií IT služeb byl v roce 2006 zaznamenám dvouciferný nárůst výnosů. Instalace společně s podporou HW a SW byla největším segmentem, který se na celkovém trhu podílel více než 27 %. Druhý největší segment – zakázkový vývoj a úprava aplikací – představoval téměř 23% českého trhu IT služeb. Více než 22% podíl celkových výnosů připadl na systémovou integraci a 15,4 % na outsourcing IT.

Největší poptávka po IT službách byla ve finančním sektoru, který se na celkovém trhu podílel téměř 24 %. Veřejná správa jako celek byla druhým největším investorem do IT služeb s necelým 18% podílem. Třetím největším segmentem byla průmyslová výroba s méně než 16 % celkového trhu IT služeb v roce 2006.

„Bankovnictví bylo tradičně největším zákazníkem dodavatelů IT služeb v ČR a zůstane jím i v dalších letech,“ tvrdí Vladimír Kroa. „Zároveň ale můžeme pozorovat rychlý nárůst výdajů na IT služby ve veřejné správě, ke kterému dochází na základě vnějších i vnitřních podnětů – jednak vlivem členství v EU, dále tlakem na zvyšování efektivity veřejné správy a zlepšování služeb veřejnosti.“

Analytická studie společnosti IDC Czech Republic IT Services 2007-2011 Forecast and 2006 Vendor Shares se zabývá situací na trhu IT služeb v České republice v roce 2006 a předpovídá výdaje na IT služby do roku 2011. Obsahuje informace o velikosti trhu, podílech jednotlivých dodavatelů a výnosech podle kategorií služeb a podle vertikálních trhů. Podrobně představuje jedenáct největších poskytovatelů IT služeb podle výnosů v roce 2006 včetně podrobných profilů, nejvýznamnějších zakázek a působnosti na odvětvových trzích.

Váš názor Další článek: Sony: svěží vítr do série VAIO SZ

Témata článku: , , , , , , , , , ,