Britská pojišťovna přizpůsobí sazby mladým řidičům podle doby a frekvence jejich jízd

Mladí řidiči nyní budou mít možnost ušetřit na pojistném díky inovativnímu programu Pay As You Drive pojišťovny Norwich Union.
Britská pojišťovna přizpůsobí sazby mladým řidičům podle doby a frekvence jejich jízd

Největší britská pojišťovna uvedla program Pay As You Drive™ For Young Drivers pro motoristy od osmnácti do dvaceti jedna let. Ten pomocí moderní technologie nainstalované v autě stanovuje pojistné sazby na základě toho, kdy a jak často zákazník autem jezdí.

 

Zařízení na způsob černé skříňky je namontováno na nenápadném místě v autě a pomocí satelitní technologie GPS zaznamenává jeho jízdy. Získané informace jsou potom prostřednictvím sítě mobilních telefonů bezpečně přenášeny do systému pojišťovny Norwich Union.

 

Pojistné bude stanoveno podobně jako tarify mobilních telefonů. Řidiči budou mít možnost udržet pojistné na přijatelné úrovni, pokud budou jezdit převážně v době „mimo špičku“ dopravních nehod, tedy od šesté hodiny ráno do jedenácti večer, a nikoli v době „špičky“, která spadá do zbývajících nočních hodin.

 

Tarify, které byly vypočítány na základě statistik nehodovosti pro věkovou skupinu osmnáct až dvacet jedna let, ukazují, že u motoristů této věkové kategorie je mnohem větší riziko nehody se smrtelným nebo vážným zraněním právě v době od 23:00 do 6:00.

 

Tím, že tento inovativní produkt promítá denní dobu do ceny pojistného, jej nejen zvýhodňuje, ale zároveň odrazuje mladší motoristy od řízení v noci, kdy je to méně bezpečné.

 

Produkt Pay As You Drive™ For Young Drivers má následující vlastnosti:

-          Sazba se odvíjí od počtu mil a je přizpůsobena každému zákazníkovi v závislosti na denní době, kdy jezdí autem.

-          Prvních sto mil mimo špičku je každý měsíc zdarma.

-          Mladí řidiči mohou ročně ušetřit až 30% pojistného.

-          Pojistné je účtováno měsíčně, takže se může lišit podle toho, jak zákazníci jezdí.

-          Za telematické zařízení musí zákazník jednorázově zaplatit 199 liber, což by mělo být méně než očekávaná úspora na pojistném.

-          Zařízení zároveň funguje jako lokalizátor vozu, takže umožňuje zákazníkovi nechat auto vyhledat v případě nehody, poruchy nebo krádeže.

 

V srpnu společnost Norwich Union spustila celostátní pilotní test pojištění Pay As You Drive™ s pěti tisíci dobrovolníky všech věkových skupin, aby prozkoumala vzorce řízení a mohla stanovit ceny pojistného.

 

Nyní Norwich Union může začít nabízet tento produkt mladým řidičům, protože pro ně už lze stanovit sazby. Prvních 1500 zařízení je připraveno k montáži do vozů zákazníků.

 

Robert Ledger, ředitel pojistného programu Pay As You Drive™, řekl: „Tento program přináší pojištění motorových vozidel pro 21. století, neboť poskytuje mladým řidičům cenově dostupné a komplexní pojištění výměnou za to, že budou jezdit v bezpečnější dobu. Nelze se z toho vymluvit, vládní statistiky ukazují, že u této věkové skupiny je mnohem větší pravděpodobnost smrti nebo zranění při silničních nehodách mezi jedenáctou hodinou večer a šestou hodinou ranní – a to jsme u tarifů pro tento produkt zohlednili. Přestože hlavním lákadlem pro mladé řidiče bude finanční úspora, dokážu si představit, že pro jejich rodiče bude neméně významnou roli hrát aspekt bezpečnosti na silnici.“

 

Norwich  Union, největší britská pojišťovna, má exkluzivní dohodu s americkou pojišťovnou Progressive, na jejímž základě může ve Velké Británii a Evropě průkopnicky zavádět pojištění Pay As You Drive™ využívající telematickou technologii.

 

INSURER TO PROVIDE TAILORED ‘PAY AS YOU DRIVE’™ INSURANCE PREMIUMS FOR YOUNG DRIVERS

 

Young drivers will now  have the chance to get more affordable insurance premiums thanks to an innovative new scheme from Norwich Union.

 

The  UK’s  largest  insurer  has launched  ‘Pay As You Drive’™ * For Young Drivers   for   motorists  aged  18-21,  which  uses  cutting-edge,  in-car technology  to  calculate  their  premiums based on when and how often they drive their car.

 

The  ‘black  box’  style  device is fitted discreetly into the car and uses Global Positioning Satellite (GPS) technology to record the journeys of the car. This information is then transmitted securely to Norwich Union via a mobile phone network.

 

The premiums will be calculated in a similar way to mobile phone tariffs. Drivers will be able to control their premiums to more affordable levels by driving  mainly  during  ‘off peak’ times between the hours of 6am and 11pm rather than driving during ‘peak’ times between 11pm and 6am.

 

These tariffs have been calculated based on accident statistics for the 18-21 age bracket,** which show these motorists are at much greater risk of being killed or seriously injured in car accidents between the hours of 11pm and 6am.

 

By reflecting the time of day in the cost, this innovative test product not only makes insurance premiums more affordable, but it deters younger motorists from driving at night when the conditions are less safe.

 

Features of the Pay As You Drive’™ For Young Drivers product include:

  • a tariff per mile, with the rate personalised to each customer and dependent on the time of day the car is driven
  • the first 100 off peak miles each month are free
  • young drivers could see a saving of up to 30% a year off the cost of their premiums
  • premiums are billed monthly – premiums will vary monthly if customers vary their driving
  • there is a one-off fee of £199 for the telematic device – this is expected to cost less than the savings to be made in premiums.
  • the box has a built in car locator – enabling customers to have their car located if there’s been an accident, breakdown or if it has been stolen

 

In  August, Norwich Union launched a nationwide pilot scheme of ‘Pay As You Drive’ ™ insurance amongst 5000 volunteers of all age ranges to investigate driving patterns and help set premium pricing.

 

Norwich Union is now able to launch this product for young drivers because the pricing can already be calculated for these motorists as the time of day is such a major factor for this age group. The first 1500 boxes are ready to be fitted in customers’ cars.

 

The  recently published independent Greenaway report into uninsured driving in  the UK described  ‘Pay  As  You  Drive’™  as a ‘potentially helpful innovation’  by setting rates for late-night driving at a high enough level to encourage young drivers not to use their vehicle at this time.

 

Robert  Ledger,  programme  director  for the ‘Pay As You Drive’™ insurance scheme  said:  “The  scheme brings motor insurance into the 21st century by providing  affordable  comprehensive  insurance for young drivers in return for driving at safer times.

 

“There’s no getting away from it, Government statistics* show that this age group are more likely to be killed or injured in road accidents between the hours  of  11pm  and 6am – and this has been factored into tariffs for this product.

 

“Although  the  money-saving  factor  will  probably be the main appeal for young  drivers,  I  imagine  the  road  safety  aspect will appeal to their parents.

 

“Although  this  product  may  not  suit all young drivers, we feel it does offer them an alternative to the standard motor insurance that is currently available.  And  by  having  their own insurance policy rather than being a named  driver on their parents’ policy, young drivers will be able to build up  their  own  no  claims  discount,  making insurance even cheaper in the future.”

 

Norwich  Union – the UK’s largest insurer – has an exclusive agreement with US  insurer  Progressive to pioneer ‘Pay As You Drive’™ insurance in the UK and Europe using telematics technology.

 

Young  motorists or parents who want their children to sign up to be one of the  1,500  motorists  on  the  ‘Pay  As You Drive’™ For Young Drivers test product  can  visit www.payasyoudriveinsurance.co.uk or contact the ‘Pay As You Drive’™ insurance team at payasyoudrive@norwich-union.co.uk.

 

 

Váš názor Další článek: HP, Czech On Line mají nové šéfy, Telecom nového člena představenstva

Témata článku: Layout, Ares, Union, Care, Have, Country, Young, Forum, In Time, Will, More, Grid, Drive, Peak, New Age


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest televizí do 25 000 Kč

Nejlepší herní klávesnice

Srovnání správců hesel

Jak upravit fotky pro tisk