Briklis využívá UGS Solid Edge v konstrukční přípravě

Briklis využívá UGS Solid Edge v konstrukční přípravě

Společnost Briklis, jejíž sídlo nepřehlédnete při vjezdu do obce Malšice nedaleko Tábora, se během patnácti let existence vypracovala na předního českého výrobce briketovacích lisů. Společnost založili v roce 1991 pánové Miroslav Šmejkal a Miroslav Medek.

Od svého založení společnost vyrobila přes 1400 briketovacích lisů vlastní konstrukce, a během posledních 2-3 let se jejich měsíční produkce zvýšila téměř třikrát.

Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva. Briketovat je možné dřevěný odpad (do dnes tolik žádaných dřevěných briket), třísky z oceli nebo barevných kovů, i další, nekovové odpady.

Dřevěné brikety představují ekonomicky i ekologicky efektivní alternativu vůči jiným zdrojům energie a i toto je důvodem rostoucí poptávky po briketovacích strojích. Briketování je vysoce efektivní hned z několika důvodů: brikety zhodnotí dřevěný odpad, nabízejí úsporu skladovacích prostor i dopravních nákladů.

Navíc brikety při spalování neprodukují ani zdaleka tolik nežádoucích exhalátů a popela jako jiná fosilní paliva, a tak jsou ekologicky velice šetrné: jejich výhřevnost je v rozmezí 17-18 MJ/kg.

Briketování kovového odpadu nejen že spoří skladovací prostory, dopravní náklady, a kovové brikety jsou žádaným výkupním artiklem, ale přináší i možnost zpětného získání nákladných řezných kapalin z třísek.

O kvalitě produktů vyvíjených a vyráběných ve společnosti Briklis svědčí i to, že 50 až 60 procent měsíční produkce jde na export do celého světa, včetně Japonska, Indie, Jihoafrické republiky, Saudské Arábie a prakticky všech zemí západní Evropy.

Společnost zaměstnává 63 lidí a měsíčně vyrobí zhruba 35 až 40 briketovacích lisů devíti základních typů, přičemž každý z těchto typů je nabízen ještě ve čtyřech konstrukčních modifikacích.

Vzhledem ke značné konstrukční i objemové náročnosti výroby se ve společnosti Briklis neobejdou bez vyspělého počítačového řešení a grafického systému. Pan Ing. Miroslav Medek vzpomíná: „V počátcích jsem převážnou část konstruktérské práce zajišťoval sám, později s pomocí dvou konstruktérů. V současné době pracují na strojní konstrukci čtyři konstruktéři a dva se věnují elektrické konstrukci, včetně vývoje softwaru pro řídící systémy briketovacích lisů“.

Pan Medek dodává, že konstrukční práce neobnáší jen „nakreslení“ konkrétního stroje, nýbrž komplexní projekt umístění stroje (v případě, že je nutné napojení na jiné technologie) až po dokumentaci jednotlivých součástí použitých v projektech.

Konstruktéři firmy Briklis začínali poměrně tradičně s AutoCADem, nicméně záhy přešli k jiným řešením: „Od počátku jsem kladl značný důraz v konstrukci na elektronické zpracování konstrukčních dat a unifikaci součástí při konstrukci našich strojů. Pracoval jsem nejprve s českou verzí AutoCADu, nicméně stále jsem se rozmýšlel po novém konstrukčním softwaru, který by umožňoval jednodušeji zpracovávat všechny výše uvedené činnosti a zároveň minimalizovat náklady.“

V roce 1997 zaujala pana Medka nabídka Microsoftu, který nabízel kreslící program Imagineer Technical  jako rozšířenou součást Office 97 a protože se program osvědčil, o dva roky později provedl Briklis update na vyšší verzi SmartSketch. Nicméně s expanzí firmy se pan Medek ocitl před problémem, zda dále updatovat SmartSketch, nebo zda investovat do konstrukčního 3D systému.

„Nakonec jsme se v Briklisu rozhodli pro dvě licence Solid Edge V15 v jeho základní verzi, která plně pokrývá potřeby společnosti našeho rozsahu a to za přiměřenou cenu, a rozšířili je o strojírenskou nadstavbu TDS-Technik. Zvažovali jsme i jiné CAD systémy obdobné kategorie, ale Solid Edge vyhrál mimo jiné pro kvalitní kreslící funkce při návrhu profilů.

Parametrický 2D CAD systém Imagineer Technical a 3D CAD systém Solid Edge totiž vznikly původně ve stejné společnosti, a řadu funkcí mají společných. Jednoduchost kreslení a ovládání profilů je bezkonkurenční. Přechod ze SmartSketch na Solid Edge byl pro nás snadný a rychlý", říká pan Medek.

Dalším, nezanedbatelným kladem byla možnost upravení (customizace) Solid Edge přesně podle našich potřeb, a velmi dobré zkušenosti s technickou podporou dodavatele.“

V letošním roce společnost Briklis plánuje zakoupení dalších licencí Solid Edge a provedení update původních licencí. „Solid Edge nám přinesl zcela nový pohled na konstrukci a projektování. Umožňuje velice rychle a jednoduše vytvářet nové modely, a to nejen součástí, nýbrž i kompletních celků."

"Silnou stránkou Solid Edge je práce se sestavami, variantami a alternativami, a to včetně nezbytné průvodní technické dokumentace,“ vypočítává výhody tohoto řešení ing. Miroslav Medek, přičemž podotýká, že právě díky této možnosti si klienti mohou vytvořit komplexní prostorovou představu o instalaci zařízení – hlavně při projektování umístění briketovacích linek do stávajících výrobních hal.

Témata článku: Nová modifikace, Součást, Fosilní palivo, Komplexní projekt, Původní materiál

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí