Borland představuje řešení pro řízení a dozorování v IT (IT Management & Governance), které firmám pomáhá efektivně vybírat a řídit záměry v oblasti tvorby software

První ze série řešení slučujících prověřené postupy, zvyšování kvalifikace a integrované technologie pomáhá organizacím dosáhnout optimalizace dodávání software.
Borland představuje řešení pro řízení a dozorování v IT (IT Management & Governance), které firmám pomáhá efektivně vybírat a řídit záměry v oblasti tvorby software

Praha, 14.2.2006 – Společnost Borland Software Corporation, vedoucí dodavatel řešení v oblasti optimalizace dodávání software, dnes oznámila dostupnost úplného a na míru přizpůsobeného řešení řízení a dozorování v IT (IT Management & Governance, ITM&G). Toto řešení pomůže organizacím sladit podnikatelské aktivity, zvýšit dohled a možnosti řízení projektů IT a investic do nich, zlepšit provádění prostřednictvím lepšího využití zdrojů a zajistit shodu se všemi normami. Celé řešení sestává z řady školení, zvyšování kvalifikace a konzultací v oblasti vylepšování procesů a nové verze nástroje Borland TempoÔ a jako ucelené řešení je dodáváno tak, aby pomohlo organizacím v oblasti IT zvládat investice, projekty a zdroje rychleji, účelněji a s nižšími náklady.

Řešení společnosti Borland IT Management & Governance (ITM&G) je prvním z několika řešení, které Borland letos hodlá oznámit a kterými zamýšlí oslovit klíčové procesní oblasti nutné pro dosažení optimalizace dodávání software. Kromě ITM&G hodlá Borland též poskytovat řešení pro definování a správu požadavků, řízení kvality v životním cyklu a správu změn.

Každé ucelené řešení společnosti Borland bude obsahovat na míru šitou kombinaci školení, služeb v oblasti vylepšování procesů a technologií pro řízení životního cyklu aplikací (ALM), navržených odborníky – architekty řešení – tak, aby se co nejlépe vyrovnávaly s unikátními potřebami zákazníka. Tento na míru přizpůsobený a vyvážený přístup je navržen tak, aby pomohl organizacím v informatice přemoci základní bolavá místa, která opakovaně zabraňují úspěšnému dodávání software. S jeho pomocí se vývoj software stane zvládatelným a předvídatelným podnikatelským procesem.

“Dnes jsou naneštěstí pojmy ‘software’ a ‘poruchy’ spojeny až příliš často a náš průmysl se musí pustit do řešení problémů vývoje software s naléhavostí, které si toto řešení vyžaduje”, řekl pan Rick Jackson, ředitel pro marketing u společnosti Borland Software. “Hlavní příčinou tohoto problému jsou často složité a neefektivní způsoby dodávaní software. Abychom pomohli snížit složitost a zvýšit předvídatelnost dodávání software, nabízíme zákazníkům řadu hotových a zralých řešení, které vyžívají našich znalostí globálních procesů, naši obsažnou knihovnu šablon a dalších aktiv a naši oceňovanou technologii ALM.”

Borland ITM&G: lepší rozhodování, lepší provádění.

Sladění cílů IT organizací s cíli mnoha jiných druhů podnikání je pravděpodobně jednou z nenáročnějších úloh, kterým čelí řada vedoucích pracovníků v IT; zvláště při neustále rostoucí složitosti vlivů jako je shoda s normami, distribuované týmy a stále se měnící technologické aspekty. Řízení a dozorování v informatice slibuje zvládnutí tohoto chaosu, jelikož poskytne organizacím schopnost lépe se soustředit, ovládat a měřit své investice do informatiky a software. To dovolí jednotlivcům i organizacím odpovědět na tři klíčové otázky, jejichž zodpovězení pomůže maximalizovat podnikatelskou hodnotu software:

- Děláme správné investice?
- Pracujeme dobře?
- Jak víme, že správně investujeme a dobře pracujeme?

IDC předpovídá pro trh s řešeními správy projektů a portfolií v informatice (IT project and portfolio management, ITPPM), tedy řešeními s prvotním vlivem na správné řízení a dozorování IT, složený roční růst minimálně 15% během příštích čtyř let. 

“IDC zaznamenává rostoucí přibližování procesů správy projektů a portfolií a procesů řízení životního cyklu aplikací, organizačních strategií a automatizovaných nástrojů pro těsnější součinnost podnikání a informatiky”, říká paní Melinda Ballou, programová ředitelka pro služby IDC v oblasti procesů řízení životních cyklů. “S ohledem na současné průmyslové tlaky musí velké organizace být schopny využít klíčová data a schopnosti v těchto oblastech, aby kvantitativní informace pomáhaly při výběru zdrojů a projektových či programových portfolií. Tak organizace získají možnost lépe přizpůsobovat podporu svého podnikání.”

Řešení ITM&G společnosti Borland je výslovně určeno k propojení strategického podnikatelského rozhodování (IT Governance) s každodenním řízením informatiky jako celku (IT management). Obsahuje podporu řízení požadavků, správu portfolií, řízení financí a zdrojů, správu aktiv a řízení projektů a portfolií. Toto řešení vyzbrojuje informatické týmy zkušenostmi, službami a produkty, které potřebují pro účinné zhodnocování a upřednostňování investic z celé organizace na základě výdajů, přínosů a rizik.

Toto řešení též poskytuje ucelenou sadu automatizovaných prověřených postupů a schopností pro úspěšné plánování a vykonávání záměrů na úrovni projektů, stejně tak jako v celé šíři portfolia informatických projektů. Výsledkem nasazení tohoto řešení v organizacích je účelnější zaměření investic, větší předvídatelnost jejich výkonu a závaznější výsledky práce.

“Řešení ITM&G je rozhodujícím faktorem úspěchu informatických organizací. Společnost P&O Ports North America se dnes spoléhá na pomoc společnosti Borland s efektivním upřednostňováním projektů IT a pomáhá nám zaměřovat se jen na takové projekty, které jsou v souladu s cíli společnosti”, říká pan Mark Manuel, nejvyšší ředitel pro informatiku u společnosti P&O Ports, globálně vedoucí firmy z oblasti manipulace s náklady a správy přístavů, která má více než 25 tisíc zaměstnanců. “Zjistili jsme, že procesy a metodologie, které naše organizace používá pro řízení a dozorování informatiky, jsou stejně důležité jako technologie samotné a unikátní procesně zaměřený způsob, kterým Borland vstoupil na tento trh, na nás udělal ohromný dojem.”

Řešení ITM&G společnosti Borland obsahuje poslední verzi nástroje Borland Tempo. Jde o integrovanou webovou technologickou sadu nástrojů s novým řídícím panelem a mnoha rozšířeními vlastností v oblasti řízení projektů, portofolií a dokumentů. Do budoucna Borland zamýšlí integrovat do produktu Borland Tempo metriky pro ověřování kvality, jejichž zdrojem bude produkt SilkCentral společnosti Segue Software, kterou Borland zamýšlí získat předběžně ohlášenou akvizicí. Tím získá Borland Tempo další možnosti sledování postupu a výsledků projektů. Potřebujete-li další informace o produktu Borland Tempo, prosíme navštivte stránku http://www.borland.com/us/products/tempo/index.html.

Borland Accelerate: transformace zajistí úspěch.

Borland implementuje svá řešení prostřednictvím Borland Accelerate – prověřeného postupu pro úspěšné nasazení u zákazníků. Tento postup zhodnotí zralost stávajících procesů v organizaci a označí přesné oblasti, které je třeba zlepšit. Postup Borland Accelerate je navržen tak, aby převedl úroveň zralosti procesů v organizaci použitím pružného čtyřfázového rámce pro vylepšování, který aplikuje prověřené postupy, školení a technologie; celá transformace je přitom ušita na míru stanoveným potřebám zákazníka.
 
Dostupnost

Celé řešení ITM&G společnosti Borland je dostupné ihned. Týmům, které se potřebují rychle vyrovnat s určitými procesy v rámci řízení a dozorování v IT, Borland může nabídnout i Accelerators – sadu hotových nástrojů obsahujících vedení procesy, technologie a školení v těchto oblastech. Borland například nabízí “Portfolio Management Accelerator” těm organizacím, které se potřebují vypořádat s krizovými nedostatky v infrastruktuře řízení projektů. Další informace o nabídkách nových řešení v dalších oblastech budou k dispozici v průběhu roku 2006.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vaše organizace zvládá řízení a dozorování IT, zkuste si sami projít automatizovaný odhad na stránce www.borland.com/itmg.

O společnosti Borland
Společnost Borland Software Corporation (NASDAQ: BORL) je vedoucím globálním dodavatelem řešení optimalizace dodávání software. Společnost poskytuje software a služby, které sjednocují lidi, procesy a technologie potřebné pro maximalizaci obchodní hodnoty software. Chcete-li se dozvědět více o dodávání kvalitního software včas a s dodržením rozpočtu, navštivte http://www.borland.cz/, http://www.borland.com/ nebo Borland Developer Network http://bdn.borland.com/.
Borland, Software Delivery Optimization a všechny další značky a názvy produktů Borland jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Borland Software Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

Témata článku: Software, Celý proces, Řešení, Alma, Řízení, Portfolio, Úspěšný produkt, Organizace, Cílové nasazení, Celá organizace, Automatizované řízení, Jackson, Celé řešení, Tempo, Hotový produkt

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje