Borland JBuilder 2006 poskytuje nové možnosti zrychlování agilního vývoje aplikací v jazyce Java

Do integrovaného vývojového prostředí produktu JBuilder byly přidány možnosti rovnocenné spolupráce vývojářů v síti a tím se otevřely možnosti společného programování i pro rozsáhle distribuované týmy.
Borland JBuilder 2006 poskytuje nové možnosti zrychlování agilního vývoje aplikací v jazyce Java

Praha, 6.9.2005 – Společnost Borland Software Corporation (NASDAQ NM: BORL), vedoucí dodavatel nástrojů pro optimalizaci dodávání software (Software Delivery Optimization™), dnes oznámila vydání produktu JBuilder® 2006 – významného vylepšení integrovaného vývojového prostředí (IDE), které je navrženo s cílem zrychlení vývoje stabilních a spolehlivých podnikových aplikací v jazyce Java®. Borland JBuilder 2006 obsahuje nové možnosti poskytující vývojovým týmům daleko účelnější spolupráci v reálném čase, dokonce i překračující geografické hranice. Vývojáři získávají možnosti rovnocenné spolupráce, integrovanou podporu životního cyklu aplikací pro správu požadavků, správu zdrojového kódu a testování unit.

Navíc společnost Borland oznámila novou verzi svého produktu Optimizeit™, tedy sady nástrojů určené pro řízení výkonu aplikací, která nyní představuje nejnovější řešení pro odhalování a odstraňování problémů výkonu aplikací typu J2EE®.

„Vývoj software je čím dál tím složitější a organizace podnikající v oblasti informatiky jsou nuceny vytvářet čím dál tím více s nižšími náklady. Normy a platformy se násobí a vývojové týmy jsou nyní často rozprostřeny v různých geografických a časových zónách“, řekl pan Boz Elloy, starší viceprezident pro produkty u společnosti Borland. „Chtějí-li vývojáři v nové éře prosperovat, musí se naučit pracovat ve vzájemném souladu jako tým, ať jsou na libovolném místě. JBuilder 2006 umožňuje rozprostřeným týmům vytvářet software tak, jako by všichni seděli v jediné místnosti. Nabízí tím větším a rozptýleným týmům stejnou úroveň produktivity, jaké mohly dříve dosáhnout jen malé lokalizované týmy.“

Jak JBuilder, tak Optimizeit jsou významnými součástmi řešení Borland pro řízení životního cyklu aplikací (application lifecycle management, ALM). Nové verze, které se právě vydávají, jsou velmi těsně integrovány s jinými produkty Borland ALM včetně CaliberRM™, tedy řešení pro správu požadavků. Vývojáři tím získávají integrované nástroje pro zvýšení vlastní produktivity stejně tak jako produktivity celé organizace.

Zrychlování distribuovaného vývoje v jazyce Java
JBuilder 2006 byl navržen se zřetelem na unikátní potřeby distribuovaných týmů. Nové možnosti produktu v oblasti spolupráce vývojářů napomáhají jednotlivcům i týmům účelněji pracovat v týmech, ať již jde o běžně distribuované firemní týmy nebo týmy přidružené v rámci vývoje „offshore“ či při zapojení externích týmů do vývoje (outsourcing). Nové možnosti rovnocenné spolupráce dovolí členům týmu společně pracovat na kódu, provádět vizuální návrh a ladit v reálném čase, ať mají svůj pracovní stůl ve vedlejší budově nebo na jiném kontinentě. Distribuovaný refactoring a možnosti správy změn jsou navíc automaticky šířeny z místa lokální změny do vzdálených projektů a automaticky upozorňují na změny požadavků.

Společnost Gartner k tomu říká: „Pokud zasáhnou vývoj organizační a kulturní rozdíly, spolupráce mezi členy týmů se stává ještě podstatnější pro zajištění úspěchu organizací v oblasti vývoje software. Vývojářské firmy provádějící distribuovaný vývoj by měly tlačit dodavatele k vytváření sad nástrojů snižujících rizika spojená s dodáváním aplikací vytvářených globálně spolupracujícími týmy. Informatické společnosti, které si jsou těchto rizik vědomy, mají větší šanci na úspěch.“

Metodologie agilního programování, které obsahují i extrémní programování, se snaží snižovat rizika a dopad změn během vývojového procesu až do té míry, kdy se schopnost rychlé reakce na změny stává konkurenční výhodou. Agilní metody programování byly tradičně určeny pro menší, lokální a samostatně se organizující týmy; důvodem byla nutnost časté přímé komunikace mezi vývojáři a obchodními experty či zadavateli. JBuilder 2006 přináší agilní možnosti širším týmům s větší mírou distribuce. Umožňuje jim použít technik párového programování v reálném čase prostřednictvím rovnocenné síťové komunikace. Využitím produktu JBuilder 2006 tedy mohou dva či více programátorů společně pracovat na jedné úloze, spolupracovat na stejném návrhu, algoritmu, kódu či testu, vyrovnávat se s obtížnými situacemi a vytvářet nové myšlenky. Zkušenější vývojáři též mohou pomoci mladším rovnou během vývoje a nemusejí sjednávat společné schůzky s velkým předstihem.

JBuilder 2006 je mimo jiné navržen tak, aby poskytl vývojářům nástroje, které potřebují pro odhalení a redukci bezpečnostních rizik během procesu vývoje. JBuilder obsahuje novátorskou technologii od partnerské společnosti Fortify Software pro analýzu kódu a odhalení míst zranitelnosti. Používá k tomu technik nejlepších zkušeností a automatických auditů kódu. Kromě nových vlastností v oblasti spolupráce v týmu a zpřísněné bezpečnosti je nový JBuilder 2006 též navržen tak, aby:

  • Snižoval složitost přijímání nových technologických norem – v produktu je zabudována podpora Enterprise JavaBeans®, webových služeb, XML a mobilních a databázových aplikací; tím je poskytována podpora prakticky všech typů vývoje v jazyce Java s dodržováním obecných norem. Týmy též mohou snadno a rychle přemosťovat J2EE 1.4 a JDK® 5.0 využitím integrovaných migračních nástrojů.
  • Zjednodušoval řízení projektů a úloh integrace – celému vývojovému procesu je poskytováno centrální prostředí koordinace; JBuilder 2006 tak nabízí způsob, jak zjednodušit správu a administraci vývojových nástrojů v rámci celé organizace. Jeho otevřená architektura též pomáhá snižovat potřebu složité integrace s dalšími nástroji a tím dává týmům pružnost při integraci s nástroji, do nichž již tým investoval.
  • Umožňoval rozšiřitelnost - JBuilder 2006 dovolí vývojářům využít tisíce zásuvných modulů (plug-ins) a stejně tak vytvářet svá vlastní rozšíření. Pružné procesy pracovních toků pro úlohy jako řízení změn či sledování defektů se mohou přizpůsobit na míru tak, aby byla maximalizována produktivita a nebylo nutno zavádět nepružné struktury. Navíc mohou týmy nastavovat vzhled i vlastnosti IDE pro každý projekt zvlášť.

Výhled: Peloton a Core::Developer™
Borland je vedoucí společností v oblasti vývoje software a původní průkopník integrovaného vývojového prostředí, proto zamýšlí využívat a podporovat svá IDE v rámci své celkové strategie optimalizace dodávání software (SDO). Borland proto již dnes zabudovává nové vlastnosti zvyšující produktivitu použité například i v produktu JBuilder 2006 i do produktu Core::Developer™, tedy souboru nástrojů pro roli vývojáře v rámci své platformy pro dodávání software (Borland Core Software Delivery Platform, SDP) a poskytuje tak cestu rozvoje těm zákazníkům, kteří chtějí ještě více optimalizovat své aktivity v oblasti vývoje software.

„Náš vývoj IDE se jednoznačně zaměřuje na to, jak zlepšit úspěch vývojářů a zvýšit obchodní hodnotu jejich práce“, řekl pan Rob Cheng, ředitel pro vývojová řešení u společnosti Borland. „Proto po opětovném zdvižení laťky produktem JBuilder 2006 jako integrovaným vývojovým prostředím zabudujeme to nejlepší i do nástroje Core::Developer. Zákazníci pak budou moci rozvíjet své vývojové úsilí a používané nástroje vlastním tempem přesně podle potřeb své organizace.“

Kromě nástroje Core::Developer se již nějaký čas pracuje na vývoji nové generace komerčních vývojářských produktů, které budou využívat Eclipse jako základní integrační rámec. První z těchto produktů založených na Eclipse, který má zatím kódové jméno „Peloton“, přinese všechny vlastnosti produktu JBuilder včetně pokročilých vlastností spolupráce týmů, integrace s produkty ALM a podporu rozsáhlých podnikových aplikací i na platformu Eclipse.

Dostupnost
JBuilder 2006 a Optimizeit 2006 se začnou dodávat ve druhé polovině září 2005. Zákazníci z ČR a SR mohou produkty můžete okamžitě objednávat na webovém obchodě Borland na adrese http://shop.borland.cz/shop/template_category.php?id=82.

Zákazníci, kteří mají předplacené pojištění software pro produkty JBuilder a Optimizeit nebo ti, kteří obnoví své smlouvy na pojištění software, získají JBuilder 2006 a Optimizeit 2006 zdarma. Více informací o pojištění software najdete na adresách http://shop.borland.cz/shop/template_category.php?id=66http://www.borland.cz/podpora_placena_tp.html, případně na  http://support.borland.com. Informace o produktech Borland najdete na adrese http://www.borland.com/us/products/index.html.

Váš názor | Následky řádění hurikánu Katrina na satelitních mapách

Témata článku: Programování, Reálný čas, Nová změna, Rozsáhlý audit, Offshore, Vedlejší produkt, Vývojář, Stejná úloha, Nová aplikace, Reálné využití, Obchodní zóna, Developer, Alma, Stejná zranitelnost, Reálná aplikace, Delivery, Nástroj, Nejlepší reakce, Nové místo, Produkt, Nový produkt, Eclipse

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší