Borland Delphi 2006 a C++ Builder 2006 přinášejí zásadní nové vlastnosti pro urychlení vývoje aplikací na platformách Microsoft Windows a .NET

11. října 2005
Podíl Firefoxu kolísá kolem 8 %
Rozšířená vývojová prostředí jsou nabízena jako součást produktu Borland Developer Studio, tedy vícejazyčného vývojového prostředí pro Microsoft Windows a .NET.
Borland Delphi 2006 a C++ Builder 2006 přinášejí zásadní nové vlastnosti pro urychlení vývoje aplikací na platformách Microsoft Windows a .NET

Praha, 11.10.2006 – Společnost Borland Software Corporation, celosvětově vedoucí dodavatel nástrojů pro optimalizaci dodávání software (Software Delivery OptimizationTM, SDO), oznámila novou verzi nástrojů Borland® Delphi™ a Borland® C++ Builder pro rychlý vývoj aplikací. Produkty Delphi 2006 a C++ Builder 2006 mají nové významné vlastnosti pro zvýšení produktivity a posílení výkonu a spolu s novým produktem C#Builder 2006 jsou navrženy tak, aby pomohly vývojovým týmům zbavit se zdlouhavých vývojových úloh. Jejich použitím získají týmy možnost rychle a s nízkými náklady dodávat aplikace podnikové třídy pro prostředí Windows.

Delphi 2006, C++ Builder 2006 a C# Builder 2006 jsou nabízeny společně jako součást produktu Borland Developer Studio, tedy vícejazyčného vývojového prostředí pro aplikace na platformách Microsoft Windows a .NET. Jde o jediné integrované vývojové prostředí (IDE) obsahující podporu tvorby aplikací v jazycích Delphi/Delphi .NET, C, C++ a C# z jediného prostředí. Zákazníci, kteří si zakoupí libovolný z jednotlivých produktů, získají podporu všech čtyř jazyků bez jakýchkoli dalších nákladů a možnost pružně si přizpůsobovat nastavení specifická pro jednotlivé jazyky.

“Vývojáři jsou jádrem naší vize optimalizace dodávání software a nacházejí se v srdci životního cyklu vývoje aplikací”, řekl pan Boz Elloy, starší viceprezident pro produkty u společnosti Borland. “Zavázali jsme se pokračovat v podpoře společenství vývojářů v jazycích Delphi, C++ a C#. Náš výzkumný a vývojový tým naslouchal hlasu těchto věrných společenství a odpověděl na jejich přání intenzivním zaměřením na kvalitu a produktivitu. Do produktů byla přidána klíčová nová rozšíření vývojového prostředí v oblasti produktivity a vznikla tak plně integrovaná sada nástrojů pro řízení životního cyklu aplikací (ALM) včetně zabudované správy změn a správy verzí, modelování a další nástroje pro rychlý návrh aplikací.”

Delphi 2006: mocný zesilovač výkonu

Produkt Delphi 2006 je navržen tak, aby pomohl vývojovým týmům bez ohledu na jejich velikost získat schopnost konkurence zvýšením individuální i týmové produktivity.  Moderní vylepšení Delphi 2006 jako systém “živých” vzorů, pokročilé možnosti pro refactoring, které automatizují změny zdrojového kódu a dokonalá integrace s nástroji Borland ALM – spojená s vyšším výkonem vývojového prostředí a velkým důrazem na jeho stabilitu a kvalitu – pomáhají snížit náklady a čas na tvorbu, správu a rozšiřování aplikací pro Windows a .NET.

Uživatelé Delphi mohou zrychlit vývoj zabudovanou podporou zpětného inženýrství, rychlou tvorbou prototypů a progresivní integrací vývojového prostředí s modelováním v jazyce UML, správou požadavků, verzováním, sledováním chyb a spoluprací v týmech. Delphi 2006 umožňuje práci s Microsoft .NET Framework, ASP.NET, VCL.NET, VCL a tím dává týmům správné nástroje pro prakticky jakýkoli vývojový úkol. Navíc Delphi podporuje jak Win32, tak .NET a tak je možno dále rozvíjet či udržovat stávající aplikace pod Win32 a přitom mít jednoduchou možnost přejít kdykoli na .NET a další generace aplikací pro Windows.

“Delphi 2006 je radost používat”, říká pan Peter Norris, ředitel společnosti Air Software, vývojové a konzultační firmy ve Spojeném království. “Některé z nových vlastností jsou jednoduché a snadno se používají, ale přitom nerozumím, jak jsem bez nich mohl vůbec pracovat. Nejvíc se mi líbí novinky v platformě ECO III. Stavové diagramy jsou velmi silnou novinkou ECO; navíc podpora opakovaně použitelných balíčků ECO mi umožní znovu použít části modelů v mnoha různých typech aplikací. To mi ušetří spoustu času a peněz.”

Unikátní šablona pro tvorbu podnikových aplikací v Delphi 2006 s názvem ECO III poskytuje cenné služby jako objektově-relační mapování a transparentní persistenci objektů. Vývojáři jsou tak odstíněni od složitosti a fádnosti tvorby a údržby služeb vyrobených pro zákazníky na míru.

ECO III též posunuje MDD – vývoj podle modelu – do oblasti reality. Šablona pro modelový vývoj je zvlášť šikovná pro tvorbu webových služeb, ASP.NET a databázových aplikací s Windows Forms. Aplikace vytvořené na základě modelu je nyní možno efektivně vytvářet pomocí nového synchronizačního serveru ECO, který nabízí vícenásobné a synchronizované objektové vyrovnávací zásobníky pro zvýšení škálovatelnosti a výkonu. Novinkou v ECO III je též možnost návrhu stabilních a spolehlivých podnikových aplikací na úrovni stavových diagramů; týmy se tak mohou zaměřit na návrh podle obchodních modelů vyšší úrovně místo na nízkoúrovňové kódování aplikací.

Další informace o významných rozšířeních vlastností Delphi 2006:

  • Nové vlastnosti zvýšení produktivity vývojového prostředí – systém “živých vzorů” umožní uživatelům procházet políčka a vstupní body libovolné šablony s využitím vlastnosti dokončování kódu s názvem “Smart Block”, která předvídá strukturu bloku a sama jej uzavírá během zápisu. Další novou vlastností je změnový sloupec (“Change Bar”) indikující pozměněné řádky a řádky změněné a uložené během sezení.
  • Rozšířená knihovna vizuálních komponent – vylepšení VCL v Delphi 2006 poskytuje snadno použitelné grafické uživatelské rozhraní s velkým výběrem komponent. Nové nástroje “Live Designer” umožní uživatelům táhnout čáry, okraje a výplně s textovým zarovnáváním. Nové panely “Flow Panel” a “Grid Panel” nabízejí nástroje pro práci s formuláři v HTML a ve tvaru tabulek.
  • Rozšířená integrace vývojového prostředí s nástroji ALM – zákazníci používající Delphi 2006 nyní mohou řídit celý vývojový proces s využitím integrace s produkty Borland pro řízení životního cyklu aplikací včetně nástroje StarTeam pro řízení změn a správu konfigurací, modelování v nástroji Together a řešení správy požadavků v nástroji CaliberRM. Klientské části nástrojů StarTeam a CaliberRM jsou nyní integrovány přímo do vývojového prostředí.

Úplný seznam vlastností Delphi 2006 najdete na adrese http://www.borland.com/delphi.

C++ Builder 2006:  podpora vývoje stabilních a spolehlivých aplikací v C++

V rámci vývoje produktu Borland Developer Studio vylepšila a obohatila společnost Borland i své populární vývojové prostředí C++Builder o nejmodernější vlastnosti pro rychlý vývoj aplikací a integraci s nástroji pro řízení životního cyklu vývoje aplikací v jazycích C a C++. Toto nové a zásadní vylepšení produktu poskytuje vývojářům v C++ mnohé z vlastností, které týmy používající jazyky C++ mimo prostředí Windows, Delphi a Java získaly v posledních letech a ještě přidává mnoho navíc. C++ Builder 2006 poskytuje nové možnosti konfigurace sestavování a správy projektů, které mají pružnost a sílu snadno organizovat vícenásobná nastavení sestavování, stejně tak jako návrh standardních i webových aplikací typu “WISIWYG”.

Navíc C++ Builder 2006 obsahuje nové a pokrokové vlastnosti vývojového prostředí v prakticky stejném rozsahu jako u Delphi 2006 – systém kódových šablon, správce historie, panel struktury C++ a vylepšené nástroje pro práci s databázemi a přistup k aplikačním datům. Další klíčové výhody produktu C++ Builder 2006 následují:

  • Vylepšená knihovna vizuálních komponent (VCL) – poskytuje vývojářům v C++ možnost využít stejnou paletu opakovaně použitelných komponent VCL od nezávislých dodavatelů, kterou mají k dispozici uživatelé Delphi.
  • Rozšířená integrace vývojového prostředí s nástroji ALM – poskytuje úplnou integraci vývojového prostředí s nástroji Borland pro řízení životního cyklu aplikací včetně podpory verzování, správy požadavků, sledování chyb a týmové spolupráce.
  • Úplné řešení pro Windows – poskytuje kromě podpory jazyků C/C++ i úplnou podporu pro rychlý vývoj aplikací v jazycích C#, Delphi Win32 a Delphi .NET

Úplný seznam vlastností produktu C++ Builder najdete na adrese http://www.borland.com/cbuilder.

C#Builder 2006: nejlépe udržované tajemství v sadě nástrojů vývojáře .NET

C#Builder 2006 je též součástí produktu Borland Developer Studio a přináší možnosti skutečně podnikového vývoje v oblasti platformy .NET. Je zvláště vhodný pro vývojové vedoucí pracovníky a vedoucí projektů, kteří potřebují vyvíjet rozsáhlé aplikace na platformě .NET, spravovat a udržovat projekty v C# a zvláště takové, které jsou přenášeny z projektů Java/J2EE a C++ do prostředí C#. Produkt poskytuje podnikový modelový rámec ECO III s možnosti dobře známými vývojářům J2EE, jako jsou například: objektově-relační mapování, persistence, modelování v UML, transakce, podpora životního cyklu vývoje aplikací. Vývojové a přechodové problémy se využitím těchto vlastností významně omezují. Uživatelé C# mohou navrhovat aplikace na úrovni stavových diagramů a tím odstranit časově náročnou aplikační práci na úrovni kódu.

Integrace s modelováním pomocí nástroje Borland Together umožňuje využít zpětného inženýrství a zjednodušit tak udržovatelnost aplikací pomocí dvoucestných nástrojů Live Source™ zajišťujících trvalou synchronizaci kódu a modelů. C#Builder 2006 též umožní vývojářům v C# optimalizovat vývoj podnikových aplikací na platformě .NET pomocí integrovaných auditů a metrik, správy požadavků a nástrojů pro správu zdrojového kódu.

Dostupnost

Delphi 2006, C++ Builder 2006 a C# Builder 2006 jsou součástí produktu Borland Developer Studio. Ten bude možno v České republice a Slovenské republice předběžně objednávat od 17.10.2005 prostřednictvím webového obchodu Borland s.r.o. na adrese http://shop.borland.cz, první dodávky produktů se očekávají koncem roku 2005. Zákazníci, kteří si produkt předběžně objednají před datem 1.12.2005 získají slevu 15% z ceny. Pro objednávky upgrade podané do 15.12.2005 budou zvýhodněni i současní majitelé produktu Delphi 2005; dodatečná sleva bude zveřejněna dne 17.10.2005 na webovém obchodě Borland s.r.o.


O společnosti Borland

Společnost Borland Software Corporation (NASDAQ: BORL) založená v roce 1983 je vedoucím globálním dodavatelem řešení optimalizace dodávání software nezávislých na platformě. Společnost poskytuje software a služby, které sjednocují lidi, procesy a technologie potřebné pro maximalizaci obchodní hodnoty software.  Chcete-li se dozvědět více o dodávání kvalitního software včas a s dodržením rozpočtu, navštivte http://www.borland.cz/, http://www.borland.com/ nebo Borland Developer Network http://bdn.borland.com/.

Témata článku: Windows, Alma, Delphi, Developer, Podnikové prostředí, Nezávislý audit, Šikovná aplikace, Rozsáhlý audit, Nástroj, Klíčová vlastnost, Nová komponenta, Podniková část, Podnikový produkt, Podnikový software, Nová možnost, Jednoduché rozšíření, Nová aplikace, Integrovaný obchod, Významná součást, Nový produkt, Podnikový nástroj