Bilance činnosti RAVEN Consulting, a.s. v roce 2005

Společnost RAVEN Consulting, a.s., se na trhu dotací pohybuje již šestým rokem a v roce 2005 dosáhla několika milníků. Prvním z nich bylo dosažení objemu vyřízené dotace 1 500 000 000 Kč v listopadu při 73% úspěšnosti u již rozhodnutých projektů. S ohledem na pozitivní vývoj schvalovacího procesu a větší orientaci na náročnější projekty je dosažení druhé miliardy predikováno ve druhém čtvrtletí roku 2006. Za rok 2005 bylo schváleno 173 námi zpracovaných projektů v objemu téměř půl miliardy korun. Další řada projektu bude navíc rozhodnuta v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Bilance činnosti RAVEN Consulting, a.s. v roce 2005

Více jsme se zaměřili i na poradenství pro malé a střední podniky a zapojili se do nově založeného Národního registru poradců. Dva ze senior konzultantů – Ing. Martin Krištof a Ing. Jan Havránek - byli již zaregistrováni, další experti společnosti o registraci zažádali.

Webový portál eDotace.cz provozovaný společně s vydavatelstvím Economia, prošel v říjnu komplexní změnou vzhledu i vylepšení uživatelského komfortu. Udržuje si primát v počtu i rozsahu informací o dotačních titulech, navíc jsou tyto informace poskytovány zdarma. Partnery portálu jsou Hospodářská komora ČR, Agentura CzechInvest, Svaz měst a obcí ČR a Řídící orgán SROP a JPD2. Zájem o tuto službu dokazuje i průměrný měsíční počet unikátních návštěvníků 9 882. RAVEN Consulting spolupracuje i na na přípravě měsíčníku Dotační věstník.

Začátkem listopadu jsme zavedli novou interaktivní službu Dotační audit, kdy zájemce o dotaci nemusí sám vyhledávat možnosti získání dotace, které na trhu existují, ale systém mu je inteligentně vyhledává podle zadaných kritérií a pravidelně ho informuje na e-mail vždy v okamžiku, kdy vyhledá optimální propojení s konkrétní nabízenou finanční podporou (dotace, úvěr, atd.). K 31. 12. 2005 již bylo zaevidováno 357 subjektů - uživatelů služby, kteří zadali celkem 587 auditů. V rámci dotačního auditu záměru již byla vyhledána vhodná podpora k záměrům v celkovém objemu 2 941 566 496 Kč.

V rámci strategie expanze jsme provedli akvizici společnosti AQE Advisors, s.r.o., což rozšířilo naši působnost i do oblasti poradenství pro města a obce, tvorby strategických plánu a komplexního cyklu rozpočtového procesu.

V průběhu roku 2005 jsme realizovali 123 výběrových řízení jak v návaznosti na operační programy, tak i nadlimitních řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Výrazný pokrok v zájmu klientů zaznamenala i after - care služba Dotační management, kdy jsme ke konci roku spravovali dotace u 78 projektů v hodnotě více než 501 milionů korun.

Jan Havránek
ředitel společnosti

Témata článku: Audit, Care, Raven