Banky požádují mezinárodní spolupráci v boji s podvody

29. března 2007
Nové ATI Catalyst 7.3 jsou venku
Londýn, 29.března 2007. Specialisté z 52 bank usilují o větší součinnost v ochraně před narůstající bankovní kriminalitou. Současně si uvědomují překážky, které stojí v její cestě.
Banky požádují mezinárodní spolupráci v boji s podvody

Banky mají největší obavy z nových metod podvodů. Internetové bankovnictví k nim totiž nabízí více příležitostí (možnost podvést více lidí rychleji) a menší riziko odhalení. Třicet osm procent oslovených bankéřů z 52 světových bank, specializujících se na bankovní bezpečnost v Evropě, na Středním východě a v Africe, upozorňuje na zvýšenou míru tzv. „phishingových“ útoků (tedy útoků pomocí podvržených mailů, snažících se od klientů získat hesla a další přístupy k účtům) a více než třetina se nyní stále častěji setkává s pronevěrou při internetovém placení typu CNP (Cardholder not present), tedy v případech, kdy platební karta není obchodníkovi fyzicky předložena.

Vyplývá to ze závěrů studie o bankovních podvodech v Evropě, na Středním východě a v Africe, které (dnes - 29.3.) zveřejnila společnost First Data International, celosvětový leader v oblasti elektronického obchodování a platebních služeb.

Průzkum byl na základě jejího pověření uskutečněn britskou nezávislou výzkumnou společností Olive Insight. Ta zkoumala zkušenosti a názory bankéřů na podvody v souvislosti s bankomaty, pokladními terminály v obchodech a v restauracích, službami internetového bankovnictví, zneužitím a paděláním platebních karet a další elektronickou bankovní delikvencí.

Zveřejněná zpráva dále uvádí, že devadesát šest procent respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili, věří, že bankovní podvody mají globální charakter, jsou dobře organizované a objevují se ve všech částech světa. To všem na druhé straně umožňuje je předvídat a připravit proti nim preventivní opatření.

Překážkou v tomto směru je snaha bankovních institucí neohrozit své dobré jméno u klientů, ale každý takový případ rovněž ohrožuje jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Další bariérou je nedostatečná legislativa spojená s ochranou dat. Ačkoliv evropští odborníci v této oblasti, jak vyplývá i z nedávné veřejné diskuse iniciované společností First Data, se domnívají, že tento problém spočívá spíše v jeho subjektivním vnímání, než v samotném právním rámci.

Padesát pět procent oslovených specialistů věří, že v boji bankovních domů s podvody pomáhají předpisy. Jiní, zejména respondenti ze západní Evropy, se však obávají, že v rychle se měnícím kriminálním prostředí mohou být naopak předpisy limitujícím faktorem. Katy Worobec, vedoucí oddělení dozoru nad podvody u APACS, platební asociace Velké Británie, v této souvislosti konstatuje, že: „předpisy bohužel nepamatují na flexibilně se měnící podobu bankovní kriminální činnosti a nejsou v tomto směru dostatečně adekvátní. Podvody se mění a světově migrují příliš rychle na to, aby legislativa vůči nim zůstávala neměnná.“

Pro více než 50% dotazovaných respondentů jsou hlavní prioritou v boji oproti bankovní kriminalitě moderní technologie. Mnoho bankovních organizací proto instaluje  antiskimmingová zařízení zabraňující skenování karet,  neoprávněné stahování jejich dat a dále zkvalitňuje bezpečnost bankomatů. Posuzují se i nové způsoby analyzování údajů, které by bankám mohly napomoci sjednotit analýzy podvodné činnosti zaznamenané v různých organizacích a lépe vyhodnotit náklady na implementaci technologie jak z hlediska finančních ztrát z podvodů, tak i dopadu na důvěru zákazníka v bankovní služby.

Jackie Barwell, ředitelka správy bankovních podvodů pro Evropu,  Střední východ a  v Afriku společnosti  First Data International, k tomu poznamenává: „Odborníci na bankovní bezpečnost, kteří se podíleli na naší studii, se shodují v názoru, že podvody jsou celosvětovým fenoménem a proto vyžadují i celosvětovou odpověď.  Zároveň si uvědomují, že se z možného hlediska poškození dobrého jména banky jedná o citlivou otázku. Podvody totiž bankovní domy zasahují na nejcitlivějších místech. Banky v tomto směru uznávají důležitost spolupráce mezi sebou i s ostatními organizacemi, ale stále se ještě nedělí o potřebné údaje natolik, aby toto úsilí mohlo vést ke společnému úspěchu.

Zavedení jednotné platební euro zóny – Single Euro Payments Area (SEPA) v Evropě poskytne novou dimenzi pro zvyšující se platby mezi jednotlivými zeměmi. To vyvolá potřebu užší mezinárodní spolupráce a vzniku multinárodních databází za účelem boje s bankovní kriminalitou.
Na schůzce, která se konala ve Vídni začátkem tohoto měsíce, nám klienti vyjádřili naprostou podporu v iniciativě propagovat spolupráci „přes hranice“ Chceme-li být tak úspěšní, jako ti na druhé straně barikády, pak musíme spolupracovat.“

Témata článku: Bezpečnost, Kate, Olive, Dimenze, First, Internetová banka, Naprostý základ, Britský obchod, Afrika, Platební údaj

Aktuální číslo časopisu Computer

Nový seriál o programování elektroniky

Otestovali jsme 17 bezdrátových sluchátek

Jak na nákup vánočních dárků ze zahraničí

4 tankové tiskárny v přímém souboji