Autodesk uvádí cloudové řešení pro řízení životního cyklu produktu

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, představila na uživatelské konferenci Autodesk University 2011 zcela nové řešení, které mění tradiční pojetí řízení kompletního životního cyklu výrobku výrobními společnostmi – od konceptu přes návrh až po výrobu, správu partnerů a dodavatelů, nákup, kvalitu, shodu s normami a předpisy, servis, údržbu, a další. V novém pojetí řízení životního cyklů produktu (PLM - product lifecycle management) využívá Autodesk cloudových služeb a umožňuje podnikům vytvářet a spravovat produktové i procesní informace a neustále zkvalitňovat vyráběné produkty.

Nové PLM řešení společnosti Autodesk je součástí sady bezpečných, snadno použitelných a cenově dostupných řešení Autodesk 360, jejichž účelem je optimalizovat produktové a projektové procesy. Řešení Autodesk 360 for PLM je určeno firmám všech velikostí, od malých společností, které mají zájem zavést systém PLM, až po velké podniky, které se chtějí vyhnout vysokým nákladům a komplikacím spojeným s implementací tradičního PLM řešení.

AutdeskNexus.jpg
Autodesk 360 Nexus

„Naše pojetí PLM ostře kontrastuje s technologiemi na dnešním trhu, které jsou často staré desítky let,“ řekl Robert „Buzz“ Kross, senior viceprezident Manufacturing Industry Group společnosti Autodesk. „Řešení Autodesk 360 for PLM umožní firmám všech velikostí využít veškerý potenciál PLM prostřednictvím škálovatelného, konfigurovatelného a intuitivního řešení. Jsme přesvědčeni, že našim zákazníkům pomůže dosáhnout měřitelné konkurenční výhody díky lepší spolupráci a správě podnikových informací.“

Řešení Autodesk 360 for PLM je postaveno na průkopnickém přístupu společnosti Autodesk v oblasti cloudových řešení. Je určeno pro výrobce, kteří potřebují řídit podnikové procesy v průběhu celého životního cyklu výrobku – od prvotního konceptu až po ukončení jeho podpory. Řešení Autodesk 360 for PLM bude obsahovat následující aplikace:

• Autodesk 360 Nexus – Autodesk 360 Nexus je nová cloudová aplikace, která bude základem řešení Autodesk 360 pro PLM, jež díky cenové dostupnosti, uživatelské snadnosti a rychlé aplikovatelnosti software jako služby (software as a service) zpřístupní výhody podnikových aplikací PLM uživatelům kdykoli a kdekoli – s nižšími náklady a menším rizikem.

• Autodesk Vault – dnes již dostupná aplikace pro správu produktových dat Autodesk Vault, provozovaná v síti zákazníka, umožňuje pracovním skupinám konstruktérů organizovat, řídit a sledovat celé návrhy, kusovníky a změnové procesy. Autodesk Vault bude hladce spolupracovat s aplikací Autodesk 360 Nexus.

• Autodesk Buzzsaw – Cloudové řešení pro spolupráci s dodavateli umožňuje zákazníkům bezpečně sdílet návrhy a dokumenty s externími partnery a distribuovanými týmy bez ohledu na to, kde se nacházejí. Autodesk Buzzsaw Mobile zpřístupňuje uživatelům nejaktuálnější informace přesně tam, kde je potřebují.

IDC*, globální výzkumná agentura, odhaduje, že trh PLM aplikací vzroste do roku 2015 na hodnotu 20,5 miliardy dolarů. Procesy potřebné k úspěšnému prodeji a údržbě produktů jsou čím dál tím složitější a distribuovanější. Časté interakce mají za následek přehlcení návrhovými, procesními a obchodními informacemi, které musí pracovníci s rozhodovacími pravomocemi třídit, řadit podle důležitosti a spravovat v průběhu celého životního cyklu výrobků.

Na rozdíl od nákladných, komplikovaných a složitě implementovatelných PLM systémů na současném trhu, které se soustředí hlavně na inženýrské procesy, je řešení Autodesk 360 Nexus pohotověji a snáze konfigurovatelné pro potřeby řízení životního cyklu výrobků konkrétního zákazníka napříč celou společností. Zaměstnanci na nejrůznějších pozicích od plánování přes vývoj produktů až po správu dodavatelů, zajištění kvality, shodu s předpisy nebo servis budou schopni lépe eliminovat těžko průchodná místa a rychle přistupovat k produktovým a projektovým informacím bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

AD.jpg

PLM řešení byla donedávna téměř exkluzivní doménou velkých podniků. A to především vzhledem k vysokým nákladům a odbornosti potřebné pro jejich nasazení a údržbu. „Žádná firma by neměla být připravena o přínosy PLM technologie,“ poznamenal R. „Buzz“ Kross.

Zpráva IDC Manufacturing Insights z června 2011** ukázala, že za tři nejzajímavější podnikatelské výhody cloudových systémů výrobci považují úsporu celkových výdajů za hardware, zvýšení produktivity IT pracovníků a úrovně služeb poskytovaných koncovým uživatelům, a také úsporu celkových výdajů za licencování a údržbu softwaru. Autodesk 360 Nexus umožní zákazníkům začít s malou implementací a podle potřeby ji rychle rozšiřovat a navíc snadno začlenit do stávajícího podnikového prostředí.
 

Další článek: Bezmála polovina dospělých Američanů si čas od času „zawarezí“

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,