AutoCont vytvořil systém Elektronických testů pro autoškoly

Projekt implementace Elektronických testů pro autoškoly začal pod vedením společnosti Microsoft pak následovali další etapy rozvoje realizované již společností Autocont. Cílem celého projektu je zavedení nového moderního způsobu provedení testové části zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění a zlepšení přípravy budoucích řidičů na praxi v rámci silničního provozu.
AutoCont vytvořil systém Elektronických testů pro autoškoly

Tento systém zvyšuje transparentnost výsledky testů a poskytuje - jak zkušebním komisařům a žadatelům o řidičské oprávnění tak i pracovníkům Ministerstva dopravy – účinný a flexibilní nástroj pro zjednodušení administrativy a kontrolní činnosti.

Jedná se o šest navzájem propojených  aplikací, které umožňují provádět testy žadatelů o řidičské oprávnění elektronicky:

  • Web aplikace pro administraci – administrace otázek, testů, komisařů, zkušebních míst atd. 
  • Web aplikace pro veřejnost – možnost cvičného testování na webu Ministerstva dopravy, 
  • Aplikace zkušebního komisaře – zadání dat o žadateli, vygenerování testu žadateli, následné vyhodnocení testu, 
  • Aplikace žadatele – aplikace pro vlastní složení zkoušky a zobrazení vyhodnocení, 
  • Offline CD – aplikace pro možnost cvičného testování bez nutnosti přístupu na web, 
  • Aplikace pro autoškoly – zadávání dat o žadatelích na plánované termíny zkoušek.

Toto řešení bylo vyvinuto specialisty z divize Enterprise Business Applications společnosti AutoCont CZ a při realizaci byly použity technologie Microsoft ASPX.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2005, Reporting Services.

Váš názor Další článek: Adobe Creative Suite 3 dostupné, ceny nejsou zrovna lidové

Témata článku: Microsoft, Reporting

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší