AutoCont implementoval řešení pro dlouhodobou archivaci pro Ústavní soud ČR

Společnost AutoCont CZ a.s. dokončila implementaci informačního systému pro Ústavní soud České republiky. Součástí systému je řešení dlouhodobé archivace založené na technologii Adobe LiveCycle PDF Generator společnosti Adobe.
AutoCont implementoval řešení pro dlouhodobou archivaci pro Ústavní soud ČR

Ústavní soud řešil problém dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Touto problematikou se AutoCont CZ a.s. intenzivně zabývá, neboť je to součástí řešení správy dokumentů u našich zákazníků. V současné době probíhá  již III. etapa projektu, v rámci které jsou doplněny a rozvinuty možnosti skenování a využití čárových kódů pro identifikaci a vyhledávání dokumentů.

Povinnost archivovat je daná zákonem č. 499/2004 Sb. - "Zákon o archivnictví a spisové službě". Statní organizacím ukládá dlouhodobě archivovat řadu dokumentů. Tato doba - například u zaměstnaneckých listů  - činí až 75 let! Řešení dlouhodobé archivace pro Ústavní soud prakticky spočívalo ve vhodné volbě software, archivačního formátu a především vhodné metodice.

Zásadním faktorem je nezávislost na zařízení či softwaru. Bez ohledu na to jaký SW a jaké formáty budou použity - daný obsah by se měl zobrazit vždy stejně. Vzhledem k tomu byl pro sdílení a ukládaní důležitých dokumentů v jednotném standardizovaném formátu a pro dlouhodobou digitální archivaci zvolen software Adobe LiveCycle PDF Generator a jako vhodný formát pro účely dlouhodobé archivace byl zvolen PDF/A, který byl v říjnu 2005 mezinárodně uznaným standardem normy ISO 19005-1:2005. Tento formát dokáže přesně zobrazit dokument bez závislosti na konkrétním softwarovém prostředí. Technologie firmy Adobe navíc umožnila v rámci řešení dlouhodobé archivace přesně definovat přístupová práva a množiny oprávněných uživatelů, kteří mohou pracovat s dokumenty Ústavního soudu.

Očekávaným přínosem pro Ústavní soud bylo řešení legislativního požadavku vyhovět dlouhodobému archivování dokumentů, postupné tvorbě elektronických spisů, standardizace a automatizace procesu archivace, eliminace nebezpečí ztráty nebo poškození dokumentů, dostupnost jednotlivých informací a dokumentů.

Témata článku: Software, Generator, Elektronický formát, Etapa

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí