AutoCont dokončil implementaci Systému včasné intervence (SVI) pro město Hradec Králové

30. ledna 2007
Sapphire Radeon X1950 GT
Praha leden 2007 – Společnost AutoCont CZ a.s., divize Enterprise Business Applications (EBA), dokončila aplikaci sloužící pro sdílení informací mezi subjekty, které mají zásadní vliv na prevenci kriminality mládeže, pro město Hradec Králové.
AutoCont dokončil implementaci Systému včasné intervence (SVI) pro město  Hradec Králové

Projekt, významně podporovaný odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra, začal už v roce 1999 nasazením pilotní verze CVI v Ostravě. Následně, po sběru zkušeností získaných v Ostravě, byl realizován v menším měřítku ve městě Svitavy a nyní je v nejnovější verzi implementován i v Hradci Králové.

Jedná se aplikaci vyvinutou divizí Enterprise Business Applications (EBA), sloužící pro sdílení informací mezi subjekty majícími zásadní vliv na prevenci kriminality mládeže – Sociálně právní ochranou dětí, Policií ČR, městskou policií, probační a mediační službou, státním zastupitelstvím, soudy a také zdravotnickými zařízeními a školami.

Cílem projektu je odklonit dítě od kriminální kariéry za pomoci cíleného realizování preventivních aktivit směřovaných na děti, které jsou v péči oddělení sociálně-právní ochrany v dané lokalitě a to prostřednictvím zaměření maximální intenzity na období před spácháním trestného činu.

Systém včasné intervence je propojení a spolupráce institucí zúčastněných na péči o delikventní děti. V tomto systému vykonávají systematickou a kontinuální práci s kriminálně rizikovými dětmi, jejich rodinami a komunitou orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie České republiky, obecní policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, úřady práce, zdravotní, školské orgány a nestátní neziskové organizace.

Základními přínosy řešení pro město Hradec Králové jsou  především možnosti rychlé, efektivní a adekvátní reakce na delikventní jednání poskytnuté v co nejkratším čase, zjednodušení vzájemné komunikace mezi institucemi a urychlení administrativních procesů,  a v neposlední řadě i flexibilita při tvorbě statistických výstupů a vyšší účinnost prevence kriminality mládeže.

Témata článku: Maximální zjednodušení, Nejnovější rodina, Dítě