Aquasoft uvádí nový systém pro informační státní správu a samosprávu

Aquasoft uvádí nový systém pro informační státní správu a samosprávu

Softwarová společnost Aquasoft uvádí na trh manažerský informační systém pro státní správu a samosprávu pod názvem Steno. Prostřednictvím tohoto systému získají instituce potřebné informace pro rozhodování na všech úrovních řízení ve formě přehledných tabulek a grafů. Kromě toho jim Steno pomůže plnit informační povinnosti jak vůči dalším orgánům a institucím státní správy, tak vůči vlastním zaměstnancům či veřejnosti.

Rostoucí společenský i politický tlak na efektivitu a finanční úspory státních orgánů a organizací vede řídící pracovníky k potřebě používat nástroje a technologie, které byly až doposud doménou soukromé sféry. Firma Aquasoft proto státní správě a samosprávě nabízí pod názvem Steno nový manažerský informační systém. Steno získává, vyhodnocuje a jednotně prezentuje potřebná data pro rozhodování nejen ze stávajících ekonomických a dalších provozních systémů instituce, ale i z dalších informačních zdrojů, jako je například Český statistický úřad. Uživatelům Steno poskytuje informace v pěti základních oblastech: ekonomika a rozpočet, personalistika, správní řízení, kontrolní činnost a statistika území. V případě potřeby je snadno rozšiřitelný o další věcné oblasti, uživatelské výstupy a reporty.

Steno na jednom místě shromažďuje informace z více provozních aplikací současně. Pracovníci, kteří potřebují získat pouze souhrnné informace, nemusí do zdrojových aplikací vůbec přistupovat. Steno jim ušetří jak čas, tak i nákladné uživatelské licence těchto aplikací. Systém dále výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou se získáváním dílčích informací a s jejich zpracováním do jednotných výstupů, které organizace potřebuje předávat vyšším organizačním složkám či jiným institucím. Uživatelé si navíc mohou vytvářet na základě předpřipravených dotazovacích struktur své vlastní ad-hoc výstupy, které potřebují pouze jednorázově, přičemž specifická tvorba těchto výstupů dodavatelskou formou by byla výrazně nákladnější. Vlastní analytická práce s daty je velmi dynamická - uživatelé mohou během ní odhalovat doposud skryté zákonitosti v datech a vytvářet pohledy a kombinace informací, které nejsou schopni předem přesně specifikovat. „Kromě jiného Steno poskytuje všem zainteresovaným řídícím pracovníkům aktuální informace o plnění rozpočtu instituce a je tak nástrojem, který je výhodné využívat opravdu denně. Díky rozsáhlým možnostem nastavení přístupových práv je možné předkládat informace nejen vedoucím, ale i odborným referentům, kteří jsou zodpovědní za přípravu a kontrolu rozpočtu. Právě důsledná kontrola a aktivní řízení příjmové i výdajové stránky rozpočtu, a to nejen ze strany vedení, je jedním z klíčů k efektivnímu fungování každé státní organizace,“ dodává Petr Šprungl, Senior business consultant ve firmě Aquasoft.

Systém Steno je pojmenován podle delfína, který je považován za nejstarší druh čeledi delfínovití.

Další článek: USB dioda Blink: Počítač pod dohledem i bez monitoru

Témata článku: Řídicí aplikace, Kontrolní systém, Potřebná aplikace, Správné fungování, Potřebný nástroj, Uživatelská data

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší