ANECT představil nové řešení pro evidenci a správu ICT

ANECT představil nové řešení pro evidenci a správu ICT

Společnost ANECT představila novou aplikaci Elektronická provozní dokumentace (ePD) pro centrální evidenci, dokumentaci a vizualizaci ICT prostředí a majetku. Aplikace umožňuje ke každému evidovanému majetku navázat související informace technického, servisního a logistického charakteru. Díky výstupům z ePD lze provádět evidenční, plánovací a kontrolní činnosti. Výstupy jsou užívány pro podporu kapacitního plánování a poskytují přehledné reporty a grafické mapy s detaily o jednotlivých prvcích ICT včetně vzájemných vazeb.

„Organizace v privátní i ve státní sféře intenzivně řeší problematiku dosažitelnosti, komplexnosti a aktuálnosti dokumentace o provozovaných ICT systémech, tedy jak přehledně a jednoznačně tento majetek evidovat a provázat s provozními informacemi. Nejvíce se užitná hodnota aplikace projeví u společností, které často realizují rozsáhlé změny v ICT majetku nebo řeší přesuny zařízení z lokality do lokality. Je velmi obtížné udržet si přehled o stavu ICT majetku. Na trhu nebylo prakticky možné nalézt ucelené a spolehlivé řešení pro komplexní evidenci a dokumentaci nejen aktivních a pasivních prvků ICT infrastruktury, ale též vzájemných vazeb a závislostí mezi nimi,“ řekl Vítězslav Mačuda, obchodní ředitel společnosti ANECT.

Elektronická provozní dokumentace (ePD) od společnosti ANECT umožňuje snadno zpracovat evidenci hmotného a nehmotného majetku. K definovanému majetku lze evidovat a navázat jak majetkové, tak technické informace, které lze zabezpečenou formou sdílet pomocí internetového prohlížeče.

Pomocí ePD lze také sledovat životní cyklus daného zařízení od jeho zakoupení, uvedení do provozu, servisních zásahů, stěhovaní až po jeho vyřazení z evidence. Uživatel tak získává podrobnou a aktuální evidenci a popis vlastního ICT prostředí a získané informace může následně využít například pro podporu plánování investic do ICT. Aplikace ePD byla navržena a naprogramována tak, aby podporovala snadnou integraci data z různých zdrojů do jednoho celku spolu s výkresovými amapovými podklady.

„Začleněním prvku pro automatické aktualizace technických a obchodních dat do celého systému se výrazně zvyšuje přesnost údajů o jednotlivých zařízeních a snižuje se tak množství chyb způsobených lidským faktorem. Uživatelé určitě ocení i úsporu interních zdrojů, které by jinak byly potřeba na sběr a aktualizace informací o ICT prvcích,“ dodává Vítězslav Mačuda.

Aplikace ePD poskytuje jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní, které zajišťuje snadnou ovladatelnost a přístupnost funkcí pro vstup, prezentaci a analýzu dat. To umožňuje zapojit do procesu využívání, tvorby a údržby datové základny ePD široké spektrum uživatelů.

Další článek: Prestižní restaurace vyměnila jídelní lístky za iPady

Témata článku: Kontrolní systém, Evidence, Lidské zdroje, Podrobná analýza, Jednotlivé prvky, Lidský zdroj, Podrobný stav, Přehledné prostředí, Podrobná data

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší