Analytik projektů dokáže ušetřit klientovi až 20 procent nákladů

19. října 2005
Vynálezce Wiki opouští Microsoft
Dovednost mezilidské komunikace patří podle odborníků k základním znalostem práce analytika projektů. Přesto se v této branži neobjevuje příliš žen. Podle zkušeností konzultační a technologické společnosti Logos nevyhledává něžné pohlaví ryze technicistní činnosti s žádnou velikou oblibou. Do práce analytika totiž dále spadají i takové činnosti jako analýza požadavků či tvorba návrhu softwarového řešení.
Analytik projektů dokáže ušetřit klientovi až 20 procent nákladů

Praha, 19. října 2005 – Trh informačních technologií meziročně vzrostl o desetinu. Konkurence v rámci IT trhu za poslední rok výrazně přitvrzuje. Konzultační společnosti zákazníkům musejí nabízet nejen kvalitní řešení, ale do hry vstupuje i tlak na snížení cen. Čím dál větší důraz se proto klade na práci analytika, jehož primární zodpovědností je rozpoznat potřeby klientů a formulovat požadavky na navrhované řešení. Kvalitní analýza řešení dokáže klientovi ušetřit až pětinu z předem plánovaných nákladů.

„Pozice analytika klade vysoké nároky na dovednosti v mezilidské komunikaci, navazování vztahů s klientem a vyjednávání. V projektovém týmu je tím, s kým zástupci klienta přicházejí do styku nejčastěji, a výsledky práce analytika musí být klientům nejvíce srozumitelné. Současně analytik formuje velmi výrazně očekávání klienta ohledně možností navrhovaného řešení," upřesnil Pavel Šťovíček, ředitel konzultační a technologické společnosti Logos.

Stoupající náročnost IT řešení a konkurenční tlak řeší leadeři oboru právě velkým tlakem na analýzy. Projekty bez profesionálních analýz u seriozních firem neexistují. Náročnosti práce analytika odpovídá i mzdové ohodnocení. To se může vyšplhat až na 80 tisíc korun měsíčně. Meziroční platový nárůst odpovídá 15 procentům.

Zajímavou skutečností v profesi analytiků je fakt, že o tyto pozice nemají velký zájem ženy. „Diferenciace počtu mužů a žen v jednotlivých profesích začíná už na úrovni středních škol. Analýza a návrh informačních systémů je relativně nový obor, který je dnes chápaný jako technický. A to automaticky vede k nižšímu počtu zájemkyň o pozici analytika. Navíc obor analýzy a návrhu systémů není obvykle vyučovaný samostatně, spíše je zahrnutý do tradičně ještě více technicky orientovaného systémového inženýrství,“ vysvětlil vedoucí oddělení analýz společnosti Logos, Martin May.

Tuto skutečnost potvrzují i personalisté. „Ženy se do těchto profesí obecně nijak zvlášť nepouštějí. Jde o ryze technické záležitosti, které pro něžné pohlaví nejsou příliš atraktivní. Pokud je žena technicky a intelektuálně na požadované úrovni pro práci analytika, ve většině případů stejně volí jinak – například manažerskou roli. Analytičky samozřejmě na trhu práce fungují, ale ve velmi omezené míře,“ potvrdil Jan Turek z personální agentury S.T.UNITE consulting.

Hlavní funkcí analytika na projektu je rozpoznání a pochopení potřeb klientů a formulace požadavků do podoby použitelné pro návrh a realizaci řešení. Kromě specifikace požadavků se analytik typicky podílí i na jejich analýze a na tvorbě návrhu řešení, které je uspokojí. Jedním z prvních úkolů je proto napomoci ověření správnosti klientovi představy. Pomocí zachycení klíčových požadavků provede analytik základní vymezení rozsahu řešení. Vývojový tým vedený architektem pak navrhne technickou strukturu řešení a odhadne jeho pracnost. Právě z ceny použitých technických komponent a odhadnuté pracnosti je stanovena cena řešení.

Pro práci analytika je důležitá řada odborných znalostí i osobnostních předpokladů. Důraz se klade především na takzvané softskills. Mezi ně patří komunikativnost, samostatnost, proaktivita, schopnost týmové spolupráce či ochota přijímat zodpovědnost i riziko. Nutností je trvalý zájem o vlastní odborný rozvoj a ochota napomáhat odbornému rozvoji ostatních. V odborné rovině není pak zanedbatelná schopnost porozumět sdělením druhých a schopnost strukturovat požadavky na vytvářené řešení do formy přenositelné na zbytek řešitelského týmu. Výhodou je tedy praxe s tvorbou procesních a funkčních analýz, silné zázemí v oboru informačních technologií, či znalost bankovního a finančního prostředí, telekomunikací nebo utilit.


O společnosti Logos
Logos je konzultační a technologická společnost, přední český dodavatel IT služeb. Poskytuje zejména konzultační služby, softwarová řešení, mobilní aplikace a služby managementu kvality včetně testování. Jejími klienty jsou přední společnosti z oblasti bankovnictví a financí, telekomunikací a utilit, státní správy a samosprávy, průmyslu, obchodu a služeb.

Společnost Logos byla založena v roce 1994 a dnes zaměstnává více než 200 pracovníků. Logos je držitelem certifikátů Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Partner Network Member a iForce Parner společnosti Sun, které zaručují klientům vysokou kvalitu dodávaných služeb. Mezi nejvýznamnější korporátní zákazníky patří mimo jiné Česká pojišťovna, Eurotel, Komerční banka, Škoda Auto a Živnostenská banka. Mezi nejvýznamnější zákazníky z oblasti veřejné správy patří agentura CzechTrade, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo vnitra ČR.

V roce 2005 byla společnost Logos vyhlášena pátou nejrychleji rostoucí společností ve střední a východní Evropě a zároveň druhou nejrychleji rostoucí technologickou společností v České republice – dle žebříčku Fast50 společnosti Deloitte Touche.

Společnost Logos je partnerem Nadace Národní Galerie.

Více se o společnosti Logos dozvíte na www.logos.cz.

Témata článku: Microsoft, Odborná znalost, Navrhované řešení, Primární projekt, Velká náročnost, Profese, Vysoká náročnost, Veřejná galerie

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje