ALCATEL A LUCENT TECHNOLOGIES POTVRDILY TERMÍN NAVRHOVANÉHO SPOJENÍ A INFORMOVALY O SPLNĚNÍ DALŠÍCH KLÍČOVÝCH BODŮ

V souvislosti se spojením, o němž společnosti Alcatel (symbol na Pařížské burze: CGEP.PA a symbol na NYSE: ALA) a Lucent Technologies (symbol na NYSE: LU) informovaly dne 2. dubna 2006, dnes jejich představitelé přinesli nejnovější informace o vývoji integračního procesu a potvrdili, že transakci dokončí do konce kalendářního roku 2006, tedy v původně oznámeném časovém rámci 6 až 12 měsíců. V posledních týdnech obě společnosti splnily celou řadu významných klíčových bodů, například některé podmínky vznesené regulačními orgány.
ALCATEL A LUCENT TECHNOLOGIES POTVRDILY TERMÍN NAVRHOVANÉHO SPOJENÍ A INFORMOVALY O SPLNĚNÍ DALŠÍCH KLÍČOVÝCH BODŮ

Podnikový model a související organizace spojené společnosti je již definována a bude uplatněna ihned po dokončení transakce. Podrobná hodnocení synergických úspor nákladů potvrzují, že by měly být naplněny všechny dříve oznámené cíle. „Práce na přípravě integrace postupuje velice uspokojivě a jasně se potvrzuje hodnotové navýšení, které tato fúze přinese našim zákazníkům a akcionářům,“ uvedl Serge Tchuruk, který se stane nevýkonným ředitelem spojené společnosti.

 

„Tímto spojením vznikne špičkový tým, který zákazníkům na celém světě předá to nejlepší z obou společností, a který zajistí zvýšenou hodnotu pro akcionáře,“ řekla Patricia Russo, předsedkyně a generální ředitelka Lucentu, která se stane generální ředitelkou i nově vzniklé společnosti. „Pro tento účel pečlivě porovnáváme jednotlivé silné stránky každé společnosti s proměnlivými trendy na trzích, které ovlivňují naše odvětví, a připravujeme nejlepší postupy pro novou společnost. Od výzkumu a vývoje až po odbyt, od vývoje produktů až po marketing, od financí až po rozvoj a vzdělávání pracovních sil – v každém z těchto ohledů chceme být vzorovým podnikem pro 21. století.“

 

Dále následuje podrobnější popis aktuálního vývoje transakce.

 

Organizace a podniková struktura

Nově vzniklá společnost chce oslovovat trhy odborných firem (operátorů), podniků a služeb se silným zaměřením na end-to-end řešení přinášející zákazníkům maximální kvalitu. Celý podnik bude rozdělen na obchodní skupiny strukturované podle obecných požadavků těchto tří trhů, přičemž decentralizovaná regionální organizace zajistí silnou místní podporu pro zákazníky.

 

Obchodní skupiny zaměřené na operátory, v jejichž čele bude Etienne Fouques, jsou:

Obchodní skupinu pro podniky povede Hubert de Pesquidoux a obchodní skupinu služeb John Meyer.

Společnosti bude rozdělena na čtyři geografické regiony*:

 

V čele společnosti bude řídicí výbor, jemuž bude předsedat generální ředitelka Pat Russo a jehož členy budou Etienne Fouques, vyšší výkonný viceprezident skupiny pro operátory, Frank D´Amelio, vyšší výkonný viceprezident pro integraci a administrativní ředitel, Jean-Pascal Beaufret, finanční ředitel, Claire Pedini, vyšší výkonný personální a komunikační viceprezident a Mike Quigley. Mike Quigley se z osobních důvodů rozhodl zastávat v nové společnosti jinou pozici. Zaměří se na strategické směrování společnosti a bude technologickým a strategickým prezidentem. V této funkci bude zajišťovat, aby strategické investice byly v souladu s objevujícími se tržními příležitostmi.

 

(*) Evropa a sever zahrnuje Spojené království, severské státy, země Beneluxu, Německo, Rusko a východoevropské země. Evropa a jih zahrnuje Francii, Itálii, Španělsko a další jihoevropské státy, Afriku, Střední východ, Indii a Latinskou Ameriku. Severní Amerika zahrnuje Spojené státy americké, Kanadu a Karibskou oblast. Asie-Tichomoří zahrnuje Čínu, SV a JV Asii a Austrálii.

 

Regulační proces

Nejnovější vývoj v regulačním procesu:

  • 7. června 2006 byly obě společnosti informovány, že v jejich případě se dospělo ke konečnému rozhodnutí podle antimonopolního zákona USA z roku 1976 (Hart-Scott-Rodino US Antitrust Improvements Act) platného po tuto fúzi
  • Dne 16. června 2006 společnosti podaly u evropského antimonopolního úřadu žádost o souhlas se spojením.

Obě společnosti v nejbližší budoucnosti plánují předložit Výboru pro zahraniční investice v USA (CFIUS) dobrovolné oznámení o spojení. Fúze podléhá řadě dalších běžných regulačních postupů a souhlasů a rovněž souhlasu akcionářů Alcatelu a Lucentu, jejichž valné hromady jsou nachystány na 7. září, a řadě dalších obvyklých podmínek.

Nákladové synergie

„Jsme stále přesvědčeni o tom, že do tří let dosáhneme již dříve oznámené výše synergických nákladových úspor 1,4 mld. eur (1,7 mld. dolarů) ročně před zdaněním, přičemž 70 % této hodnoty přinesou již první dva roky po kompletaci transakce,“ řekl Christian Reinaudo, vedoucí integračního týmu Alcatelu.

„Provedli jsme společně další analýzy jednotlivých činností a v řadě oblastí včetně snížení počtu zaměstnanců o asi 9 000 osob jsme identifikovali významný potenciál synergických úspor,“ dodala Janet Davidsonová, vedoucí integračního týmu společnosti Lucent Technologies.

Zhruba 30 % synergických úspor by mělo být realizováno z nákladů na prodané zboží a zbytek z provozních výdajů.

Na základě nejčerstvějších analýz společnosti nyní očekávají, že asi 55 % synergických úspor bude souviset se snižováním počtu pracovních míst, přičemž zbytek budou úspory nesouvisející s počtem zaměstnanců.

Na tiskové konferenci dne 2. dubna, na níž společnosti informovaly o fúzi, zástupci obou firem identifikovali řadu oblastí, které by měly přinést výrazné synergické úspory. Jedná se zejména o překrývající se funkce v oblastech jako firemní aktivity, informační technologie, odbyt a marketing, služby, výzkum a vývoj, dále možnost optimalizovat zásobovací řetězec a nákupní proces a také konsolidace objektů a budov. Na základě práce integračních týmů obě společnosti dnes předkládají podrobnosti o třech oblastech, v nichž dosud pokročily nejdále. Každá z oblastí uvedených dále má vliv jak na náklady, tak na výdaje, a slouží jako příklad našeho postupu:

Nemovitosti: Při dokončení fúze bude spojená společnost spravovat přibližně 4,3 mil. m2 různých výrobních zařízení a kanceláří na 850 místech. Zlepšeným využíváním stávajících objektů a eliminací nadbytečných prostor chtějí společnosti do konce 3 roku uspořit v této oblasti až 100 mil. eur (122 mil. USD).

Zásobovací řetězec a nákup: Po dokončení spojení se roční výdaje na externí nákup odhadují na 8,7 mld. eur (10,6 mld. USD). Úspory získané při nákupu komponent, z nepřímých výdajů, zadávání projektů a vztahů EMS by měly dosáhnout nejméně 3 % částky externích nákupů, což by do konce třetího roku v absolutních číslech představovalo přibližně 250 mil. eur (305 mil. USD).

Konvergence platforem: Racionalizační a migrační plány budou stavět na nejmodernějších technologiích a produktech a mají největší potenciál, pokud se týče růstu a celkové spokojenosti zákazníků. Konkrétní důraz se klade na pokračující podporu investic našich zákazníků v instalované bázi. Společnosti budou navíc usilovat o zajištění postupné migrační cesty pro zákazníky přecházející na budoucí kombinované portfolio, aby se zamezilo jakémukoliv narušení migračního procesu. Synergické úspory spojené s tímto procesem se v současné době odhadují na přibližně 400 mil. eur (488 mil. USD) ke konci třetího roku.

„Do této fúze vstupujeme s velkým očekáváním budoucích příležitostí,“ uvedla P. Russo. „Po dni D bude spojená společnost disponovat silnou finanční základnou, čelní pozicí na trhu, širokou celosvětovou působností a zkušeným vedoucím kolektivem. Pak už bude jen na nás, abychom této síly využili k vytváření růstu a hodnoty pro všechny zainteresované. Uvážím-li schopnosti obou společností, jsem přesvědčena, že to dokážeme.“

Směnný kurz používaný v této tiskové zprávě je 1 euro = 1,22 USD.

O společnosti Alcatel

Alcatel dodává komunikační řešení pro telekomunikační operátory, poskytovatele internetových služeb a podniky, jejichž prostřednictvím mohou svým zákazníkům nebo zaměstnancům poskytovat hlasové, datové a video aplikace. Svého čelního postavení v oblasti pevných a mobilních širokopásmových sítí, aplikací a služeb společnost využívá k podpoře svých partnerů a zákazníků při budování širokopásmových systémů zaměřených na potřeby uživatele. V roce 2005 měla společnost působící ve více než 130 zemích celkem 58 000 zaměstnanců a její objem prodeje dosáhl 13,1 mld. eur. Více informací najdete na adrese http://www.alcatel.com

 

 

O společnosti Lucent Technologies

Společnost Lucent Technologies navrhuje a dodává systémy, služby a softwary, o něž se opírají komunikační sítě příští generace. S podporou výzkumných a vývojových programů laboratoří Bell Labs společnost využívá svých rozsáhlých zkušeností v oblasti mobilních řešení, optických systémů, softwaru, technologií datových a hlasových sítí, ale i služeb k vytváření nových příjmových zdrojů pro své zákazníky, jimž současně umožňuje rychlou implementaci a kvalitnější řízení jejich sítí. Mezi zákazníky společnosti Lucent patří poskytovatelé komunikačních služeb, státní instituce a společnosti z celého světa. Více informací o společnosti Lucent Technologies sídlící v Murray Hill, N.J., USA, najdete na adrese http://www.lucent.com.

Témata článku: Video, Budoucí zaměstnanec, Příjmová skupina, Vinci, Hubert, Auto, Hart, Spojení, Olivier, Cindy, Marco, Strategická investice, Black List, Black, Murray, Sever

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje