Agentura ochrany přírody a krajiny ČR využívá ArcGIS Server k mapování biotopů na území celé České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) rozšířila využití software ArcGIS firmy ESRI o produkt ArcGIS Server, který použila pro vývoj aplikace mapování biotopů, jež umožňuje on-line editaci dat prostřednictvím internetu.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR využívá ArcGIS Server k mapování biotopů na území celé České republiky

Úvodní mapování biotopů ČR proběhlo v letech 2001—2005; zpracování dat z tohoto mapování probíhalo postupně pomocí software ArcView 3.x. Aktuální vrstva biotopů obsahuje 1 154 606 segmentů a v databázi charakteristik je uloženo 1 504 120 záznamů. Tato vrstva společně s vrstvami a databázemi Ústředního seznamu ochrany přírody, územních systémů ekologické stability a nálezových dat patří ke klíčovým v ochraně přírody. Počátkem roku 2005 bylo rozhodnuto o vybudování datového skladu AOPK ČR včetně tvorby aplikačních nadstaveb k údržbě a aktualizaci vrstev ochrany přírody s využitím ESRI produktů (ArcInfo, ArcSDE, ArcIMS) a databáze Oracle. Pro aktualizaci mapování biotopů prostřednictvím internetu byl vybrán produkt ArcGIS Server, který umožňuje tvorbu webových aplikací s potřebnou funkcionalitou GIS.

Řešení, které bylo svěřeno firmě ARCDATA PRAHA, s.r.o., je založeno na produktech firmy ESRI: ArcGIS Server 9.1 a ArcGIS 9.1. Systémové a datové řešení je založeno na platformě Linux, data jsou uložena v geodatabázi s využitím RDBMS Oracle 9i SE. Vývoj webové aplikace na ArcGIS Server byl dokončen v prosinci 2006.

Nasazení GIS technologie ve velkoplošném mapování se plně osvědčilo a AOPK ČR počítá s jejím využitím i pro další úkoly ochrany přírody, jako je evidence lokalit v krajinotvorných programech a fondu pozemků, lokalizace nálezových dat, lokalizace biomonitoringu a inventarizace chráněných území. Nasazení aplikace ArcGIS Server dovoluje Agentuře naplňovat beze zbytku koncept digitální ochrany přírody, tj. primárně přijímat grafická i negrafická data jen ve standardním digitálním tvaru.

Váš názor | Microsoft záplatuje nadvakrát, snad už úspěšně

Témata článku: Software, Linux, Využití

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší