Accenture, Compaq a Microsoft vytvořily bezdrátovou síť pro Světové ekonomické fórum

10. února 2002
Nová Java 2 verze 1.4
Accenture, Compaq a Microsoft vytvořily moderní řešení bezdrátové sítě pro propojení účastníků Světového ekonomického fóra
Accenture, Compaq a Microsoft vytvořily bezdrátovou síť pro Světové ekonomické fórum

Praha, 8. února 2002 – Účastníci letošního Světového ekonomického fóra v New Yorku měli pro vzájemnou komunikaci díky bezdrátovému řešení sítě vytvořenému společnostmi Accenture (NYSE: ACN), Compaq (NYSE: CPQ) a Microsoft (Nasdaq: MSFT) k dispozici velmi užitečné nástroje. Světové ekonomické fórum se letos konalo v New Yorku, v zotavujícím se místě setkání pro mezinárodní spolupráci, a zúčastnilo se ho dva tisíce hostů, vedoucích představitelů vlád a firem.

 

Během pětidenního setkání mohli představitelé vlád, firem, neziskových organizací a akademického světa zůstat ve spojení pomocí přístrojů Davos Companion (iPAQ Pocket PC) a kioskům, které byly součástí bezdrátové sítě provozované během shromáždění.

 

Poprvé se každoroční shromáždění vedoucích pracovníků významných světových firem, vůdčích osobností z politického a akademického světa a ekonomických ministrů konalo mimo švýcarský Davos. Letos se diskutovalo o šesti aktuálních tématech, která vznikla od doby teroristických útoků 11. září 2001. Hlavním tématem letošního roku bylo „Vůdcovství v nestálé době: Vize sdílené budoucnosti“ („Leadership in Fragile Times: A Vision for a Shared Future”). Setkání proběhlo mezi 31. lednem a 4. únorem v hotelu Waldorf-Astoria a jeho cílem bylo podpořit spolupráci pro překonání globálních problémů, jako jsou chudoba, zpomalování ekonomického růstu a globální konflikty.

 

„Výroční konference roku 2002 je vzhledem k životně důležitým otázkám, o kterých se jednalo, podstatně komplexnější, než tomu bylo v minulosti, a vyžadovala výměnu a koordinování více informací než dříve,“ řekl Andre Schneider, ředitel pro řízení zdrojů a vzdělávání Světového ekonomického fóra. „Máme štěstí, že máme k dispozici znalosti předních strategických partnerů, kteří dokázali přizpůsobit své špičkové technologie našim specifickým požadavkům.“

 

Vzhledem k tomu, že na letošním zasedání probíhalo současně více jednání, měli účastníci fóra poprvé možnost sledovat důležité momenty z jednání, kam se nemohli dostavit kvůli paralelnímu programu, pomocí videa. Vylepšení letošních technologických řešení zahrnuje vysoce zabezpečenou bezdrátovou technologii LAN, více interaktivních schopností zařízení Davos Companion a schopnost těchto počítačů zvládat velké množství obsahu.

 

Špičkové síťové řešení demonstruje schopnost všech tří partnerských společností pomoci účastníkům zachytit všechny důležité informace, včas kontaktovat ostatní delegáty pomocí zabezpečené sítě – a využívat možnosti bezdrátové sítě pro rozšíření tradičních hranic činnosti.

 

Informace aktualizovány každý den, po celý den

Davos Companion jsou handheldy Compaq iPAQ Pocket PC s operačním systémem Microsoft® Windows® Pocket PC používající aplikace společnosti Accenture. Bezdrátová síť na Světovém ekonomickém fóru byla postavena na serverech Compaq ProLiant a na bezdrátových přístupových bodech Compaq. Implementaci a systémovou podporu zajišťovaly Accenture a Compaq. Informační síť navíc zahrnovala 50 kiosků navržených a postavených společností Accenture, které se skládaly z desktopů Compaq Evo s operačním systémem Microsoft a službami Kudelski.

 

Davos Companion předem obsahoval veškeré potřebné informace o zasedání Světového ekonomického fóra a umožňoval bezpečnou personalizaci. Během dne se informace aktualizovaly na serverech Compaq ProLiant, které podporovaly bezdrátovou síť, a nové informace se do zařízení Davos Companion automaticky nahrály. Účastníci mohli pomocí zvláštního dotykového pera odesílat a přijímat e-maily a měli okamžitý přístup k dalším informacím, jako např. životopisům a fotografiím zaregistrovaných osob, osobní agendě, aktualizovanému programu konference, informacím pro návštěvníky Manhattanu a klíčovým zprávám ze světa. (Dokument s technickým popisem je k dispozici na stránkách http://www.compaq.com/newsroom/pr/attachments/WEF2002_backgrounder.html.)

 

Bezdrátové řešení Davos Companion využívá mobilní podnikový software společnosti AvantGo®, Inc. Serverový software AvantGo M-Business podporuje bezdrátový i off-line režim připojení a umožňuje mobilním uživatelům prohlížet i aktualizovat důležitá data, ať již je či není bezdrátové připojení k dispozici, a hladce přecházet mezi bezdrátovým přístupem a přístupem v režimu off-line.

 

Michael Capellas, předseda představenstva a vrchní výkonný ředitel společnosti Compaq Computer, řekl: „V globální ekonomice již nejsou doba a místo činnosti nebo osobní interakce relevantní. Pracovníci a spotřebitelé jsou rozptýleni po celém světě, jsou často mobilní a mohou zůstat ve spojení pomocí bezdrátového Internetu. Mohou nakupovat, prodávat, vzdělávat se, komunikovat nebo se bavit online – kdykoliv, kdekoliv. Proto jsme nadšeni možností ukázat naše řešení představitelům světových myslitelů, průmyslníků a politiků, kteří se sešli v New Yorku.“

 

„Přizpůsobení platformy PocketPC konkrétním potřebám Světového ekonomického fóra prokazuje, jak může inovativní a flexibilní software vyřešit problémy současného světa,“ řekl Bill Gates, předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft. „Společnosti Microsoft, Accenture a Compaq společně prokazují, jak může špičková technologie propojit vůdce z celého světa informacemi, které potřebují – kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv přístroji.“

 

„Společnost Accenture se důsledně snaží přinášet svým klientům inovace a naše partnerství se Světovým ekonomickým fórem není žádnou výjimkou. Ve spolupráci se společnostmi Compaq a Microsoft jsme navrhli aplikaci, která splňuje unikátní informační a komunikační potřeby výročního setkání,“ řekl Steve James, výkonný ředitel společnosti Accenture. „Slouží jako dokonalý příklad využití nejnovějšího poznatků v bezdrátové technologii pro vytvoření inovativního řešení pro tuto důležitou skupinu mobilních pracovníků.“

 

O společnosti Accenture

Accenture je přední světová společnost v oblasti řídicích a technologických služeb. Díky svému obchodnímu přístupu – při kterém zdokonaluje své odborné znalosti v poradenství a outsourcingu pomocí aliancí, dceřiných společností a jiných schopností – přináší Accenture inovace, které pomáhají klientům ve všech odvětvích rychle realizovat jejich vize. S více než
75 000 pracovníky ve 47 zemích dosáhla společnost čistého obratu 11,44 mld. USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2001. Domovská stránka společnosti je na adrese
www.accenture.com.

 

O společnosti Compaq

Compaq Computer je globální, zákaznicky orientovaná firma, která implementuje modely měnící staré dodavatelské řetězce na konzistentní dialog mezi zákazníky a výrobcem. Compaq navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh hardware, software, řešení a služby včetně špičkových počítačových řešení pro velké podniky, kritická obchodní řešení a komunikační produkty, komerční desktopové a přenosné osobní počítače a spotřebitelské osobní počítače. Produkty Compaq jsou určeny pro zákazníky z podnikového, domácího i vládního sektoru. Zákaznickou podporu a informace o společnosti Compaq a produktech a službách Compaqu naleznete na adrese www.compaq.com.

 

V České republice se Compaq profiluje jako dodavatel kompletní infrastruktury pro CRM (Customer Relationship Management). Realizuje a implementuje procesy nezbytné pro transformaci na novou ekonomiku. Produkty a služby společnost prodává a podporuje prostřednictvím Zákaznického centra Compaq (02/61 108 108), internetového obchodu CompaqPlus (www.compaqplus.cz) nebo prostřednictvím sítě autorizovaných partnerů, kterých má okolo 340. Podle zdrojů IDC byly servery, osobní počítače a notebooky Compaq
v České republice v kalendářním roce 2000 nejprodávanější značkou. Informace o společnosti Compaq v ČR naleznete na adrese
www.compaq.cz.

 

O společnosti Microsoft

Od svého založení v roce 1975 bylo posláním společnosti Microsoft stále posouvat a zlepšovat softwarovou technologii a usnadnit a zpříjemnit používání počítačů a zároveň zvýšit jeho nákladovou efektivitu.

 

Společnost se zaměřuje na budoucnost, což se odráží ve významných investicích do výzkumu a vývoje. Microsoft Research, která má laboratoře v Redmondu ve státě Washington, v San Francisku v Kalifornii, v Anglii a v čínském Pekingu, se zaměřuje na inovativní řešení pro problémy informatiky dnešní i budoucí doby, včetně přirozených rozhraní pro uživatele, vyspělé techniky návrhu softwaru a další technologie, které zvyšují výkon počítačů a činí je intuitivními.

 

Základem činnosti společnosti Microsoft je filozofie, že lidé jsou schopni dosáhnout neuvěřitelných věcí, jestliže mají k dispozici zdroje, které potřebují. V souladu s touto filozofií společnost daruje více než 200 milionů USD v hotovosti, softwaru a technické podpoře neziskovým organizacím po celém světě. Navíc zaměstnanci společnosti Microsoft věnují více než 40 milionů dolarů ročně přes darovací program společnosti.

 

O Světovém ekonomickém fóru

Světové ekonomické fórum (www.weforum.org) se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku je nezávislou organizací zaměřenou na zlepšování situace ve světě. Fórum je sponzorováno příspěvky od 1 000 hlavních světových společností a jedná v zájmu celosvětové veřejnosti na dalším ekonomickém růstu a sociálním pokroku. Fórum slouží svým členům a společnosti pro definování, prodiskutování a posunování klíčových problémů celosvětové agendy. Světové ekonomické fórum bylo založeno v roce 1971. Tato nadace je nestranná a nezisková a není vázána na žádné politické, stranické nebo národní zájmy. V roce 1995 byl Fóru udělen konzultační status neziskové organizace při Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů.

 

O platformě Pocket PC

Handheld iPAQ Pocket PC založený na technologii Windows nabízí zákazníkům nejlepší způsob připojení ke klíčovým informacím, když jsou mimo kancelář. Přesto je dostatečně flexibilní, aby uspokojil osobní požadavky dnešního náročného mobilního životního stylu. Pocket PC bylo vyvinuto tak, aby se stalo bezpečným rozšířením pro činnost firem.

 

O technologii AvantGo
Mobilní podniková řešení AvantGo automatizují obchodní procesy a zlepšují výměnu informací mezi společnostmi a jejich zaměstnanci a zákazníky, což vede ke zvýšení podnikatelské efektivnosti a efektivnější interakci zákazníků. Řešení AvantGo obsahují nejlepší mobilní softwarovou platformu pro vytváření a nasazení podnikových aplikací, řízení vztahů se zákazníky (CRM), správu dodavatelských řetězců (SCM) a správu osobních informací (PIM), mobilní podnikové aplikace a profesionální služby, které napomáhají strategii, návrhu a dodání kompletních mobilních řešení.

 

 

Microsoft a Windows jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Názvy společností a výrobků uvedených zde mohou být obchodními značkami daných majitelů.

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

 

Senta Čermáková                                                       Daniela Beranová
Compaq Computer, s.r.o.                                           Herald Communications
Tel. (02) 61 108 316                                                  Tel. (02) 2423 2650
Fax (02) 61 108 112                                                  Fax (02) 2423 2653
senta.cermakova@compaq.com                                 beranova@herald-pr.cz

 

Tiskové zprávy české pobočky společnosti Compaq Computer najdete na: http://www.compaq.cz/tiskzpr/tiskzpr.shtml.

Váš názor Další článek: Nová Java 2 verze 1.4

Témata článku: Software, Microsoft, Inovativní technologie, Accenture, Kiosek, Budoucí konflikt, Andre, New York Times, Pocket, Švýcarský výrobce, New York, Bezdrátové řešení, Schneider, Technické zlepšování, Leadership, Astoria, Důležitý poznatek, Manhattan


Určitě si přečtěte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

** Kolem baterií a akumulátorů koluje řada mýtů, nepravd a polopravd ** Dnes vám devět z nich zkusíme vyvrátit na základě faktů ** Většina z nich totiž neplatí pro moderní lithiové baterie

Karel Kilián, David Polesný | 99

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 20

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

** Je to velké jako Raspberry Pi ** Ale je to až o několik řádů rychlejší ** Dorazil nám exotický Google Coral s akcelerátorem Edge TPU

Jakub Čížek | 18

Wi-Fi 6 konečně začíná dostávat smysl. Poradíme, jak ji využít

Wi-Fi 6 konečně začíná dostávat smysl. Poradíme, jak ji využít

** Na trh míří první levné Wi-Fi 6 routery ** Nabídka zařízení, zejména notebooků, každý den roste ** Poradíme, jak nejlépe přejít s domácností na Wi-Fi 6

Tomáš Holčík | 28


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky