3. květen – Světový den svobody tisku

V Praze dne 27. dubna 2007. Letos si 3. května si již po třinácté připomínáme Světový den svobody tisku vyhlášený v roce 1993 Valným shromážděním OSN. Tento den má především připomenout, že svobodný tisk i vůbec svobodná a pluralistická media jsou podstatnou oporou demokratické společnosti a spravedlivého lidského snažení.
3. květen – Světový den svobody tisku

Diskriminace novinářů či vydavatelů a násilí na nich, cenzura a zakazování tiskovin a svobodného toku informací porušují právo „na svobodu vyznávat názory bez vměšování a vyhledávat, získávat a sdělovat informace a ideje prostřednictvím libovolných médií a bez ohledu na hranice“ (článek 19. Všeobecné deklarace lidských práv). Právo na „svobodu vyznávat názory a získávat a poskytovat informace a myšlenky bez vměšování veřejné autority a bez ohledu na hranice“ (článek 10 Evropské charty na ochranu lidských práv a svobod).

Světový dne svobody tisku probíhá s podporou světových a evropských vydavatelských asociací WAN, FIPP, ENPA, FAEP a Výboru pro svobodu tisku ve světě (WPFC) i dalších jiných organizací. Jeho cílem je připomenout, že svoboda tisku a přístupu k informacím i jejich šíření není v současnosti v globálním měřítku samozřejmostí. Proto se také letošní 3. květen koná pod heslem „Tisk pod dohledem“ a je zaměřen na hrozby pro svobodu tisku vyplývající ze zneužití hesla boje se světovým terorismem pro omezování svobody informací.

Smyslem Světového dne svobody tisku je rovněž připomenout nelehký osud novinářů, kteří jsou v současné době vězněni proto, že se snažili o šíření svobodných informací a dostali se tak do konfliktu se státní mocí. V neposlední řadě při příležitosti 3. května vzpomínáme také památky pracovníků medií, kteří při své práci položili život. V roce 2006 zahynulo při práci nebo bylo zabito a zavražděno v souvislosti s ní 110 novinářů, což je nebývalý nárůst počtu obětí tohoto povolání, neboť v roce 2005 zahynulo jen 58 novinářů a v roce 2004 to bylo 71 novinářů. Od začátku roku 2007 zahynulo pak 9 pracovníků medií. Nejnebezpečnější oblastí je přirozeně Střední východ a severní Afrika, kde v roce 2006 zahynulo 49 novinářů...

V roce 2006 bylo podle údajů Committee to Protect Journalists (CPJ) nově uvězněno 134 pracovníků medií, což je také nejvyšší počet za poslední tři roky. Nejvíce nově uvězněných novinářů se podle posledních údajů nachází v Číně, na Kubě, v Eritrei a Etiopii. Zajímavé jsou údaje CPJ o počtech uvězněných novinářů podle medií, ve kterých působí. Z grafu vlevo je patrné, že tiskoví žurnalisté mají mezi uvězněnými převahu. Podrobnější informace o vězněných a zabitých žurnalistech lze najít na webové stránce CPJ www.cpj.org.

Témata článku: Poslední den, Lidský pracovník, Svobodný přístup, Etiopie, Státní hranice, Lidská práce, Idea, Evropské právo, Protect, Ideo

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje