14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR měla rekordní účast

Na konferenci se sešlo přes 500 uživatelů a zájemců o geografické informační systémy.
14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR měla rekordní účast

Praha, 2.—3. 11. 2005. V Kongresovém centru Praha proběhla ve dnech 2.—3. listopadu 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádal výhradní distributor produktů těchto firem – společnost  ARCDATA PRAHA, s.r.o., za sponzorského přispění firmy AV MEDIA, a.s.

Partnerem konference byla společnost Sun Microsystems Czech, s.r.o., mediálními partnery se stala vydavatelství Economia, a.s., exkluzivní mediální partner v oblasti ekonomických titulů (Ekonom, Moderní obec), CCB, spol. s r.o. (IT CAD s přílohou InGIS), Computer Press Media, a.s., Klaudian Praha, s.r.o. (GEOinformace a Zeměměřič) a Vesmír, s.r.o. (Vesmír). Součástí konference byla samozřejmě i doprovodná výstava, kde měly své stánky firmy z oblasti GIS.

Letošní konference byla plná novinek:

  • den před samotnou konferencí se konal seminář na téma Tvorba skriptů v jazyku Python, kterého se zúčastnilo cca 40 posluchačů,
  • na základě zvýšeného zájmu o konferenci byl rozšířen i její odborný rozsah – program běžel současně ve třech sekcích,
  • výstava posterů byla obohacena o „živé“ ukázky internetových a intranetových aplikací GIS, které si návštěvníci mohli osobně vyzkoušet a ohodnotit.

První den
Dopolední program zahájil Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel ARCDATA PRAHA, který ve svém vystoupení vyzdvihl výsledky desítek uživatelů GIS v České republice. U příležitosti 15. výročí založení firmy hovořil i o rychlém vývoji technologie GIS a potřebné techniky.

Hlavní host konference, pan Rich Turner, produktový manažer firmy ESRI, ve své přednášce přiblížil posluchačům nejen směr vývoje technologie ESRI, ale i novinky a trendy v oblasti geografických informačních systémů.

Ve stejném bloku programu předvedl Ing. Petr Berglowiec (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, CTV-IZS) spolu s Ing. Radimem Švejnohou, zástupcem sponzorující společnosti AV MEDIA, spolupráci vzdálených pracovišť a koordinaci řešení záchranných akcí prostřednictvím datavideokonference. Dále mluvila RNDr. Taťána Míková (Český hydrometeorologický ústav) spolu s Doc. RNDr. Vítem Voženílkem, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci) o využití GIS při práci na Atlasu podnebí ČR. Dopolední blok uzavřel se svou přednáškou o využití geografických informačních systémů pro analýzu šíření infekčních nemocí  MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR.

Odpolední program byl zahájen prezentacemi a praktickými ukázkami možností využití GIS technologie ESRI, které přednesli specialisté ARCDATA PRAHA. Posluchači byli seznámeni s novinkami v technologii ArcGIS a zejména se serverovými řešeními, na které byla letošní konference zaměřena. Mezitím běžel v druhé sekci seminář firmy VARS BRNO, a.s. na téma využití technologie ESRI při řízení dopravy, hospodaření s komunikacemi, v logistice a dopravní obslužnosti.

Po přestávce pokračoval program ve třech paralelních sekcích. Ve dvou z nich probíhaly zajímavé přednášky uživatelů software firem ESRI a Leica Geosystems, ve třetí workshop na téma „ArcGIS Server“, se kterým vystoupil Rich Turner, produktový manažer ESRI.

Souběžně s hlavním programem probíhala v prostorech konference výstava uživatelských prací a zároveň soutěž o nejlepší poster, které mimo odborné poroty hodnotili i sami účastníci konference. Na výsledky soutěže jsme si ale museli počkat až do závěru konference.

Druhý den
Čtvrteční program byl zahájen již v 8.30 hod., a to zajímavými přednáškami uživatelů v Jižním sále, ve kterých jste se mohli dovědět více např. o geoinformacích pro navigační databáze, datovém modelu hydrologie, hybridní mapě katastru nemovitostí v GIS Pozemkového fondu ČR a dalších aplikacích GIS. Program v Komorním sále zahájila RNDr. Inka Vyorálková přednáškou o dostupných družicových datech. Zahraniční host, Iryna Wetzel ze společnosti Leica Geosystems, navázala prezentací na téma „Geospatial Imaging Chain“, po níž následoval workshop LPS live demo, který předvedl další host z firmy Leica Geosystems pan Emanuele Traversari. Ještě před přestávkou na kávu vystoupila opět RNDr. Inka Vyorálková s workshopem na téma 2D a 3D GIS na základě snímků.

Mezitím ve třetí sekci konference běžel blok přednášek uživatelů, před jehož začátkem vystoupil Ing. Jan Novotný s prezentací na téma Den GIS. Přednášky byly zaměřené mimo jiné na GPS systémy firmy Leica Geosystems ve státní síti referenčních stanic CZEPOS, představen byl e-learningový kurz GIS v humánní geografii a další zajímavosti. S přednáškou na téma přenosných DGPS metod sběru dat vystoupil Ing. David Jindra, CSc. ze společnosti GEOTRONICS Praha, s.r.o. Spojitost mezi GIS, INSPIRE a českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) vysvětlil Ing. Jiří Hradec (CENIA). Ve stejném bloku ještě předvedl Ing. Zdeněk Hotař ze společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o., technologie sběru a výroby dat a trendy jejich vývoje.

Po krátké přestávce na kávu proběhly v Jižním sále workshopy v podání Mgr. Marka Ošlejška (Geodatabáze pro pokročilé) a Mgr. Davida Ondřicha (Zabezpečení a řízení přístupu ke službám ArcIMS), v Komorním sále jste se mohli zúčastnit workshopu zaostřeného na nadstavby ArcGIS pro analýzu území, který si připravila Ing. Sylva Chmelařová. V salonku pokračoval program blokem uživatelských přednášek.

Odpolední program v Jižním sále byl zaměřen na tipy a triky z technické podpory, které si připravili odborníci ARCDATA PRAHA, s.r.o. V Komorním sále probíhaly přednášky uživatelů software Leica Geosystems, které uzavřel Lukáš Krejčí z Univerzity Palackého v Olomouci, autor nejlepší práce třetího ročníku soutěže Student GIS Projekt.  

Závěr konference, vyhlášení výsledků soutěže posterů
V závěru konference proběhlo její zhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší poster. V kategorii hodnocení odbornou porotou, které předsedal Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., se na prvním místě umístil poster „Úskalí modelování terénu, model terénu ČR 10 m“, jehož autorem je Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), na druhém místě dvojposter s názvem „Navrhování ekologických sítí + Informační systém ekologických sítí“, který vytvořil RNDr. Josef Glos (AGERIS, s.r.o.) a třetí cenu získal poster „Informační systém ŽP Libereckého   kraje: Větrné elektrárny, Mapový server“ autorky Ing. Ireny Koškové (Krajský úřad Libereckého kraje). A jak hodnotili postery účastníci konference? Nejvíce zaujal poster Ing. Ireny Koškové z Krajského úřadu Libereckého kraje „Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server“, na druhém místě se umístil poster „Úskalí modelování terénu, model terénu ČR 10 m“ (viz výše) a na třetím místě skončil poster „Územní identifikace na mapovém serveru Libereckého kraje“, který vytvořila Mgr. Zuzana Slowíková z Krajského úřadu Libereckého kraje.

Překvapením závěrečné „session“ bylo ocenění 15 let firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o. na trhu GIS v ČR, které převzal v podobě krásné knihy „Atlas Maior of 1665“ Ing. Petr Seidl, CSc. spolu s Ing. Evou Melounovou z rukou Ing. Radka Petra, jež zde zastupoval společnost Klaudian Praha, s.r.o., mediálního partnera konference.

14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se vydařila. Na konferenci, kterou navštívilo 511 uživatelů a zájemců o GIS, proběhlo 25 hodin přednášek, z nichž polovina byla zaměřena na technologie GIS ESRI a Leica Geosystems (v podání ARCDATA PRAHA, s.r.o.). Druhá polovina přednáškového času byla vyhrazena uživatelům GIS z nejrůznějších oblastí.

Výstava Mapy z počítače – GIS v praxi
Všechny vítězné a mnohé další postery (např. ze Studentské konference) budou v rámci Dne GIS umístěny na veřejné výstavě „Mapy z počítače – GIS v praxi“, kterou pořádá společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy v konírně Martinického  paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Výstava bude otevřena od 16. 11. do 4. 12. 2005, každý den (včetně víkendů) mezi 10. a 17. hodinou.

Příští ročník konference
15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems je plánována na 1.—2. 11. 2006.

 

ARCDATA PRAHA, s.r.o. je firma plně specializovaná na technologie a služby v oblasti geografických informačních systémů. Je autorizovaným distributorem firem ESRI, Inc., největšího světového výrobce GIS, dále systémů firmy Leica Geosystems a kompresních programů firmy Lizardtech, Inc. v České republice. Poskytuje kompletní nabídku software, hardware a služeb včetně geografických databází a dat dálkového průzkumu Země. Bližší informace: tel.: 224 190  511,
e‑mail: office@arcdata.cz nebo internet: www.arcdata.cz

Váš názor Další článek: Nové skiny pro Seznam E-mail jsou na světě

Témata článku: Software, Třetí firma, Druhá novinka, Poster, Workshop, Praha, Host, Vita, Hlavní téma, Druhá sekce, Vita software, Inspire, Nejlepší místo, Elektrárna, LPS, .doc, Olomouc, Atlas software, Leica


Určitě si přečtěte

Photolemur 3: Prostě do něj přetáhnete fotky a začne se dít magie. Tedy údajně...

Photolemur 3: Prostě do něj přetáhnete fotky a začne se dít magie. Tedy údajně...

** Je lepší nabušený Photoshop, nebo program s jedním tlačítkem? ** Photolemur si myslí to druhé ** Tento fotoeditor neumí skoro nic, a přitom (skoro) všechno

Jakub Čížek | 23

Vybrali jsme 16 programovatelných hraček a stavebnic pro děti. A vlastně i pro vás

Vybrali jsme 16 programovatelných hraček a stavebnic pro děti. A vlastně i pro vás

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 16 stavebnic pro nejmenší caparty i vás samotné

Jakub Čížek | 17Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch