» Poradna » Programy

Zpomalený notebook

Odpovědět  |  Zobrazit bez stromu  |  Upozornit redakci  |  nových odpovědí: 10/10
 |   |   |  [89.102.210.---]

Mohl by prosím někdo poradit kde je chyba. Po zapnutí je notebook zpomalený. Podle správce úloh si myslím, že to je "tosbtmng". Děkuji za rady.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:11:09, on 11.4.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe
C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe
C:\Program Files\Cobian Backup 8\cbService.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\ASUS\Wireless Console\wcourier.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe
C:\WINDOWS\hporclnr.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclIrSrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclToBTSrv.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.seznam.cz ...
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com ...
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com ...
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com ...
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com ...
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = www.asus.com ...
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zástupce stránky vlastností sběrnice High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console\wcourier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP OrderReminder Cleaner] C:\WINDOWS\hporclnr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe" /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\apache\mysql\bin\winmysqladmin.exe
O4 - Global Startup: Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Vytvořit mobilní oblíbenou položku… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.asus.com ...
O16 - DPF: {50E43D86-A74D-11D0-98CE-004005249458} (AnimatedGif Control) - https://www.mojebanka.cz/jars/confwiz/MVSGif.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C3B5CC0E-F2F1-4465-9E1B-F952C4593B1B}: NameServer = 192.168.120.252,192.168.120.253
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\apache\Apache.exe (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Cobian Backup 8 služba (CobBMService) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 8\cbService.exe
O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/apache/mysql/bin/mysqld-nt.exe (file missing)
O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe
O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

--
End of file - 9883 bytes

Odpovědi na otázku

 |   |   |  [82.113.60.---]

stahni anainstaluj cckleaner tohle komunikuje cesky a vycistiti komp od balastu jak v registerech tak i od zbytku softu co jsidal pryc. www.ccleaner.com ...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [89.102.210.---]

CCleaner - vyčištěno. Po startu ale stále naběhne 95% výkonu na proces tosbtmng.exe

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [82.113.60.---]

postartu systemu se ti nacita asi moc programu spust znovu ckleaner a podivej se do polozky nastroje a potom uvidis co startuje pri nacitani zbytecne co byse dalo spoustet rucne treba takovy skype, apache server,Autodesk,\Cobian Backup 8,Java,Nokia PC Suite 6,Messenger a dalsi blbosti kliknes na polozku a podivejse na co to je pokud se ti zda ze je to na nic tak to muzes vymazat po vymazani se jen nebude spoustet automaticky ale budes si jej spoustet rucne. ty programy co jsemti tam vypsal tak ze startu odstran a notes ti naskoci rychleji. jeste defragmentace hdd by byla dobra.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [89.102.210.---]

tak jsem nár věcí odstranil. nevíš k čemu může patřit ALCWZRD.EXE a ALCMTR.EXE ?
Jinak defragmentaci jsem dělal cca před měsícem. Zatím moc díky

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [82.113.60.---]

to muze patrit zvukovce to ti nedoporucuji odstanovat

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [90.177.90.---]

alcwzrd a alcmtr jsou procesy high definition sound,neodstraňuj.defragmentace nepomůže,zvlášť,jestli jsi použil nástroj ze systému:) doporučuji Smart defrag a Ultimate proces manager.tosbtmng.exe nevím,ale přes ultimprocmngr to snadno zvládneš:) kdyby se ti ty programy nepodařilo najít přes google,tak napiš na hadjim@seznam.cz a já ti pošlu odkaz na full.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [90.177.90.---]

EDIT:tosbtmng.exe je proces toshiba ovladače bluetooth,za který se občas vydává trojan.takže nejlepší je zabít proces,přeinstalovat bluetooth ovladač a uvidíš.použij ten ultimate proces mngr

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [89.102.210.---]

ok zkusim a dam vedet. diky

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [212.96.160.---]

Ja mam stejny problem, notebook Dell D430, bth vyrobce Toshiba. Problem zpusobuje dle 4 mesicniho testovani (hotline Dell si take nevi rady) prave Toshiba Bluetooth Stack for Windows.Muj problem se projevuje tak, ze office soubory (doc, xls) se oteviraji cc 60-70 sec., pokud je otevru pomoci pruzkumnika nebo prikazem Open, pokud je oteviram primo z prislusne aplikace office, problem se neprojevuje.Bohuzel MS neposkytuje ovladace k produktum 3stran.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |   |  [195.144.99.---]

resil jsem stejny problem a nakonec to bylo tim nokia pc suitem. pere se s ovladacem bluetooth a pocitac pak nejede. takze komu se office dokumenty oteviraji dlouho, odinstalujte nokia pc suite a budete v klidu. musim jen ted vybrat nejakou vhodnou alternativu k programu od nokie. nemate nekdo neco odzkouseneho?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět

Související témata: Toshiba, Software, Intel, Program Files, Files, Program, Wireless, Service, Stack, Extra, PC Suite, Solution, Nokia PC Suite, Button, AutodeskUrčitě si přečtěte


Tesla chce změnit nákladní dopravu. Její elektrický náklaďák má ohromující parametry

Tesla chce změnit nákladní dopravu. Její elektrický náklaďák má ohromující parametry

** Tesla představila elektrický kamion ** Má obdivuhodný výkon i dojezd ** Prodávat by se měl už za dva roky

17.  11.  2017 | Vojtěch Malý | 229

Black Friday 2017: Přehled slev na elektroniku a počítače

Black Friday 2017: Přehled slev na elektroniku a počítače

** Začala slevová mánie zvaná Black Friday ** Pozor, ne všechny slevy jsou opravdu výhodné ** Průběžně sledujeme slevové akce v počítačových e-shopech

Včera | David Polesný | 24

Google Mapy mají nový design. Líbí se vám víc než předchozí? Tady je srovnání

Google Mapy mají nový design. Líbí se vám víc než předchozí? Tady je srovnání

** Nový design Google Map přijde na počítače i mobilní telefony. ** Zaměřuje se na zvýraznění konkrétních míst, mapové podklady jsou mnohdy upozaděné. ** Lépe pracuje s chráněnými oblastmi a parky.

20.  11.  2017 | Vladislav Kluska | 29

Bluetoothové patálie: O bezdrátovém přenosu hudby a  problémech s kodeky

Bluetoothové patálie: O bezdrátovém přenosu hudby a problémech s kodeky

** Bezdrátový přenos hudby je budoucnost ** K dosažení nejlepší kvality je ale potřeba, aby telefon i sluchátka podporovala správný kodek ** Záleží také na typu souborů s hudbou

17.  11.  2017 | Jakub Michlovský | 39