» Poradna » Notebooky

Problém s Outlookem

 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 46.0.2490.71

Dobrý den,kolegyně má nainstalovaný Outlook na notebooku s Win7 SP1 a dělá jí problém. Fungoval cca rok bez potíží, nyní při práci (nejčastěji při vymazání emailu - stačí jeden email mazat třeba pomocí tlačítka Delete) se zasekne a střídavě se mění znak myši (šipka) a znak práce (rotující kolečko). V tuto chvíli nejde nic dělat - resp. jsou dvě možnosti: 1.) počkat cca 10 minut, až dopracuje, 2.) killnout aplikaci a spustit znovu. Je to hodně obtěžující. Nesetkal se s tím někdo a neví, kde je problém? Zde je ještě výpis z hijackthis:Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 10:02:53, on 20.10.2015Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18057)Boot mode: NormalRunning processes:C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exeC:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332_STI.EXEC:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace\PManage.exeC:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCamTray.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\PeerManager.exeC:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exeC:\Users\Markéta\Downloads\hijackthis.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zskvitkova.cz/7A/default.aspxR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htmR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exeO2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dllO2 - BHO: Bing Bar Helper - {1dad3af3-ef2f-4f64-ac4b-11789189fcb6} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dllO2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLLO3 - Toolbar: Bing Bar - {eec0f710-38b5-4aba-99bf-ec87564a4e13} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dllO4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exeO4 - HKLM\..\Run: [332BigDog] C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332_STI.EXEO4 - HKLM\..\Run: [VeriFaceManager] C:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace\PManage.exeO4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\3.0"O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Mirror Tray icon] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCamTray.exe" /sO4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exeO4 - HKLM\..\Run: [RIM PeerManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\PeerManager.exe"O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITORO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/" /build:7601 (User 'SYSTEM')O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/" /build:7601 (User 'Default user')O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exeO8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105O8 - Extra context menu item: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htmO8 - Extra context menu item: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - (no file)O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - (no file)O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dllO9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dllO9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphicsO18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - (no file)O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLLO23 - Service: 602Updater (602XML Updater) - Software602 a.s. - C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exeO23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exeO23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)O23 - Service: BlackBerry Device Manager - BlackBerry Limited - C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\BbDevMgr.exeO23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\EHttpSrv.exeO23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\x86\ekrn.exeO23 - Service: ESET SHA Service (ESHASRV) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\EShaSrv.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exeO23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exeO23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exeO23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: RIM MDNS - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\mDNSResponder.exeO23 - Service: BlackBerry Link Communication Manager (RIM Tunnel Service) - BlackBerry Limited - C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\tunmgr.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)O23 - Service: SynoDrService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Synology Data Replicator 3\SynoDrServicex64.exeO23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exeO23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Unknown owner - C:\windows\System32\TPHDEXLG64.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exeO23 - Service: UsbClientService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Synology\Assistant\UsbClientService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)--End of file - 12190 bytes

Odpovědi na otázku

 |   |  Microsoft Windows 7 IE 11.0

Bohužel nepíšeš, ani verzi MS Outlooku ani jak je k tomu e-mailu Outlookem připojena - POP3, IMAP, Exchange. Obecně tuto chybu nejspíš způsobuje poškozený datový soubor *.pst, případně *.ost, dle typu připojení a verze Outlooku nebo to též může dělat chyba na Exchange serveru. Na poškozený PST soubor můžeš použít ScanPST, OST můžeš smazat, ten se sesynchronizuje znovu celý a na závadu na Exchange serveru použij kontakt na administrátora.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 46.0.2490.71

Děkuji za cenné rady.Zde jsou doplňující informace:- Office 2010 (tedy i Outlook z tohoto balíku)- Pošta je připojena pomocí POP3Na datové soubory se podívám.Děkuji.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 IE 11.0

Najdi si soubor "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\SCANPST.EXE" a zkontroluj s ním svůj PST soubor, tem budeš mít uložený buď v C:\Users\YourUserName\Documents\Soubory aplikace Outlook\Datový soubor aplikace Outlook.pst neboc:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Osobní složky.pst(soubor PST může být samozřejmě pojmenovaný i jinak)

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět

Související témata: Microsoft, Internet Explorer, Windows, ESET, Lenovo, Software, Program Files, Files, Service, Program, File, Extra, Research, Motion, Sidebar
Určitě si přečtěte

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

** Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je obdivuhodné technické dílo ** Stejná turbína vyrábí elektřinu i tlačí vodu zpět do horního jezera ** Strojovna elektrárny je zabudována v podzemí

David Polesný | 35

Astronomové objevili daleko za Plutem objekt s extrémní dráhou. Může ukazovat na existenci planety Devět

Astronomové objevili daleko za Plutem objekt s extrémní dráhou. Může ukazovat na existenci planety Devět

** Astronomové objevili daleko za Neptunem těleso 2015 TG387 ** Okolo Slunce se pohybuje po extrémně protáhlé dráze ** Jeho dráha může ukazovat na existenci planety Devět

Petr Kubala | 10

Velká podzimní aktualizace: Co nového teď najdete ve Windows 10

Velká podzimní aktualizace: Co nového teď najdete ve Windows 10

** Microsoft se opět snaží spojit telefony a počítače. ** Místo velkých novinek se zaměřil spíše na drobná vylepšení. ** Vyhledávání je konečně použitelné a hledá téměř všude.

Vladislav Kluska | 78

Loopwheels znovu vymyslelo kolo. Místo drátů má v ráfcích kompozitové pružiny, které vylepší komfort jízdy

Loopwheels znovu vymyslelo kolo. Místo drátů má v ráfcích kompozitové pružiny, které vylepší komfort jízdy

** Proč vymýšlet kolo? Protože ho lze vymyslet lépe! ** Kola Loopwheels nabízejí integrované odpružení ** Cílem je poskytnout pohodlnější a klidnější jízdu

Karel Kilián | 14


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku