» Poradna » Notebooky

Problém s Outlookem

 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 46.0.2490.71

Dobrý den,kolegyně má nainstalovaný Outlook na notebooku s Win7 SP1 a dělá jí problém. Fungoval cca rok bez potíží, nyní při práci (nejčastěji při vymazání emailu - stačí jeden email mazat třeba pomocí tlačítka Delete) se zasekne a střídavě se mění znak myši (šipka) a znak práce (rotující kolečko). V tuto chvíli nejde nic dělat - resp. jsou dvě možnosti: 1.) počkat cca 10 minut, až dopracuje, 2.) killnout aplikaci a spustit znovu. Je to hodně obtěžující. Nesetkal se s tím někdo a neví, kde je problém? Zde je ještě výpis z hijackthis:Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 10:02:53, on 20.10.2015Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18057)Boot mode: NormalRunning processes:C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exeC:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332_STI.EXEC:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace\PManage.exeC:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCamTray.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\PeerManager.exeC:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exeC:\Users\Markéta\Downloads\hijackthis.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zskvitkova.cz/7A/default.aspxR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htmR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exeO2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dllO2 - BHO: Bing Bar Helper - {1dad3af3-ef2f-4f64-ac4b-11789189fcb6} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dllO2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLLO3 - Toolbar: Bing Bar - {eec0f710-38b5-4aba-99bf-ec87564a4e13} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dllO4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exeO4 - HKLM\..\Run: [332BigDog] C:\Program Files (x86)\USB Camera2\VM332_STI.EXEO4 - HKLM\..\Run: [VeriFaceManager] C:\Program Files (x86)\Lenovo\VeriFace\PManage.exeO4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\3.0"O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Mirror Tray icon] "C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCamTray.exe" /sO4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exeO4 - HKLM\..\Run: [RIM PeerManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\PeerManager.exe"O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITORO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/" /build:7601 (User 'SYSTEM')O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/" /build:7601 (User 'Default user')O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exeO8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105O8 - Extra context menu item: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htmO8 - Extra context menu item: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - (no file)O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - (no file)O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dllO9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dllO9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphicsO18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - (no file)O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLLO23 - Service: 602Updater (602XML Updater) - Software602 a.s. - C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exeO23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exeO23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)O23 - Service: BlackBerry Device Manager - BlackBerry Limited - C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\BbDevMgr.exeO23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\EHttpSrv.exeO23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\x86\ekrn.exeO23 - Service: ESET SHA Service (ESHASRV) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Antivirus\EShaSrv.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exeO23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exeO23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exeO23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: RIM MDNS - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\mDNSResponder.exeO23 - Service: BlackBerry Link Communication Manager (RIM Tunnel Service) - BlackBerry Limited - C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Tunnel Manager\tunmgr.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)O23 - Service: SynoDrService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Synology Data Replicator 3\SynoDrServicex64.exeO23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exeO23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Unknown owner - C:\windows\System32\TPHDEXLG64.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exeO23 - Service: UsbClientService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Synology\Assistant\UsbClientService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)--End of file - 12190 bytes

Odpovědi na otázku

 |   |  Microsoft Windows 7 IE 11.0

Bohužel nepíšeš, ani verzi MS Outlooku ani jak je k tomu e-mailu Outlookem připojena - POP3, IMAP, Exchange. Obecně tuto chybu nejspíš způsobuje poškozený datový soubor *.pst, případně *.ost, dle typu připojení a verze Outlooku nebo to též může dělat chyba na Exchange serveru. Na poškozený PST soubor můžeš použít ScanPST, OST můžeš smazat, ten se sesynchronizuje znovu celý a na závadu na Exchange serveru použij kontakt na administrátora.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 46.0.2490.71

Děkuji za cenné rady.Zde jsou doplňující informace:- Office 2010 (tedy i Outlook z tohoto balíku)- Pošta je připojena pomocí POP3Na datové soubory se podívám.Děkuji.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 IE 11.0

Najdi si soubor "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\SCANPST.EXE" a zkontroluj s ním svůj PST soubor, tem budeš mít uložený buď v C:\Users\YourUserName\Documents\Soubory aplikace Outlook\Datový soubor aplikace Outlook.pst neboc:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Osobní složky.pst(soubor PST může být samozřejmě pojmenovaný i jinak)

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět

Související témata: x86, Microsoft, Internet Explorer, Windows, ESET, Lenovo, Software, Program Files, Files, Service, Program, File, Extra, Research, Motion


Určitě si přečtěte

Podívejte se, jak umírá váš laptop. Desítky na to mají mocný nástroj powercfg

Podívejte se, jak umírá váš laptop. Desítky na to mají mocný nástroj powercfg

** Hardware současných laptopů už tak rychle nestárne ** Tedy až na baterie – ty umírají děsivou rychlostí ** Ve Windows to můžete sledovat skoro v přímém přenosu

Jakub Čížek | 69

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 21 stavebnic pro malé caparty i budoucí experty na A.I.

Jakub Čížek | 11

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

** Mapy.cz neslouží jen k zobrazení podkladů a plánování tras ** Nabízejí celou řadu dalších praktických funkcí a možností ** Vybrali jsme třináct tipů a triků, o kterých možná nevíte

Karel Kilián | 36

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

** S cenou do 20 tisíc lze vybrat solidní notebook na práci i hry ** Přenosné notebooky nabídnou i kovová těla a rychlý hardware ** Na hraní se hodí více peněz, ale na použitelný základ dvacet tisíc stačí

Tomáš Holčík, David Polesný | 49Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu