» Poradna » Ostatní

Nestandardní chování pc, kontrola logu

 |   |  Microsoft Windows XP Firefox 24.0

Poslední dobou se mi divně chová pc, email z jedné adresy se načítá několik minut, zjistil jsem, že se mi nějak vypíná antivir, chodí mi od přátel zprávy, které nepsali atd. Mám pocit, že mi v pc někdo rejdí a trochu si se mnou hraje. Nevím, co všechno jde z logu poznat, ale prosím o kontrolu či radu. Dík.Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)Run by Petr at 2013-11-07 13:34:59Microsoft Windows 7 Home edition System drive C: has 5 GB (16%) free of 29 GBTotal RAM: 1024 MB (11% free)Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 13:36:02, on 7.11.2013Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)Boot mode: NormalRunning processes:C:\Windows\system32\Dwm.exeC:\Windows\Explorer.EXEC:\Windows\system32\taskhost.exeC:\Windows\SOUNDMAN.EXEC:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exeC:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exeC:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exeC:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exeC:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exeC:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exeC:\Windows\system32\taskhost.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera_crashreporter.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Opera\16.0.1196.73\opera.exeC:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exeC:\Program Files\WinFast\WFDTV\DVBTAP.exeC:\Windows\system32\calc.exeC:\Users\Petr\Desktop\RSIT.exeC:\Program Files\trend micro\Petr.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://us.yahoo.comR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dllO2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dllO2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dllO4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXEO4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -hO4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"O4 - HKLM\..\Run: [WinFastDTV] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exeO4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exeO4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /noguiO4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorunO4 - HKCU\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exeO4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_224_Plugin.exe -update pluginO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner... O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\guard32.dllO23 - Service: 602Updater (602XML Updater) - Software602 a.s. - C:\Program Files\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exeO23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exeO23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exeO23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exeO23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exeO23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe--End of file - 5479 bytes=========Mozilla firefox=========ProfilePath - C:\Users\Petr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oxu1mlp4.defaultprefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.hry.cz/"prefs.js - "keyword.URL" - "http://us.search.yahoo.com/search"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.224 Plugin"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]"Description"=Adobe Shockwave Player"Path"=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.40.2]"Description"=Java™ Deployment Toolkit"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.40.2]"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@software602.cz/602XML Filler]"Description"=602XML Filler Plugin"Path"=C:\Program Files\Software602\602XML\Filler\npfiller.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.1]"Description"=VLC Multimedia Plugin"Path"=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dllC:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml======Registry dump======[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-20 462248][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-20 171944][HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"SoundMan"=C:\Windows\SOUNDMAN.EXE [2009-04-14 604704]"COMODO Internet Security"=C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe [2012-11-08 6756048]"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2010-09-23 35760]"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2010-09-20 932288]"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]"WinFastDTV"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe [2013-07-16 103424]"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-03-18 207360]"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2013-10-19 3567800][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2013-03-14 3672640]"WinFast Schedule"=C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe [2013-01-09 2916352][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]"FlashPlayerUpdate"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_224_Plugin.exe [2013-07-02 814472][HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2010-03-06 500208][HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesPreload]C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload [][HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesTrayAgent]C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]"AppInit_DLLs"="C:\Windows\system32\guard32.dll"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]"SecurityProviders"=credssp.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD][HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5"ConsentPromptBehaviorUser"=3"EnableUIADesktopToggle"=0"dontdisplaylastusername"=0"legalnoticecaption"="legalnoticetext"="shutdownwithoutlogon"=1"undockwithoutlogon"=1[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list][HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]"vidc.mrle"=msrle32.dll"vidc.msvc"=msvidc32.dll"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm"msacm.msg711"=msg711.acm"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm"msacm.msadpcm"=msadp32.acm"midimapper"=midimap.dll"wavemapper"=msacm32.drv"VIDC.UYVY"=msyuv.dll"VIDC.YUY2"=msyuv.dll"VIDC.YVYU"=msyuv.dll"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll"vidc.i420"=iyuv_32.dll"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm"vidc.cvid"=iccvid.dll"MSVideo8"=VfWWDM32.dll"wave"=wdmaud.drv"midi"=wdmaud.drv"mixer"=wdmaud.drv"aux"=wdmaud.drv"wave1"=wdmaud.drv"midi1"=wdmaud.drv"mixer1"=wdmaud.drv======File associations======.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*======List of files/folders created in the last 1 month======2013-11-07 08:46:31 ----D---- C:\Program Files\trend micro2013-11-07 08:46:10 ----D---- C:\rsit2013-10-24 12:31:40 ----D---- C:\Users\Petr\AppData\Roaming\OpenOffice2013-10-24 12:21:49 ----D---- C:\Program Files\OpenOffice 42013-10-24 12:14:32 ----SHD---- C:\Config.Msi2013-10-22 12:21:28 ----D---- C:\ubuntu2013-10-19 11:03:24 ----D---- C:\Users\Petr\AppData\Roaming\AVAST Software2013-10-19 10:45:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys2013-10-19 10:45:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys2013-10-14 11:04:39 ----D---- C:\Users\Petr\AppData\Roaming\Malwarebytes2013-10-14 11:03:37 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes======List of files/folders modified in the last 1 month======2013-11-07 13:35:44 ----D---- C:\Windows\Temp2013-11-07 08:46:31 ----RD---- C:\Program Files2013-11-04 20:16:28 ----D---- C:\Windows\Prefetch2013-11-04 20:08:33 ----D---- C:\Windows2013-11-04 20:06:26 ----D---- C:\Windows\Minidump2013-11-02 14:36:26 ----D---- C:\Windows\System322013-11-02 14:36:26 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI2013-11-02 14:36:22 ----D---- C:\Windows\inf2013-10-29 18:00:10 ----D---- C:\Windows\system32\drivers2013-10-24 12:28:56 ----SHD---- C:\Windows\Installer2013-10-24 12:28:38 ----RSD---- C:\Windows\assembly2013-10-24 12:23:37 ----RSD---- C:\Windows\Fonts2013-10-24 12:19:15 ----D---- C:\Program Files\OpenOffice.org 32013-10-24 12:12:11 ----SHD---- C:\System Volume Information2013-10-24 12:09:19 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared2013-10-22 16:04:32 ----D---- C:\Windows\system32\catroot22013-10-19 10:53:43 ----D---- C:\Windows\winsxs2013-10-19 10:53:28 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe2013-10-19 10:47:17 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software2013-10-19 10:45:18 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks2013-10-16 07:33:27 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information2013-10-14 11:03:37 ----HD---- C:\ProgramData======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-10-19 49944]R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-10-19 178304]R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 173648]R1 aswRdr;aswRdr; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2013-10-19 79720]R1 aswSnx;aswSnx; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-10-19 774392]R1 aswSP;aswSP; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-10-19 403440]R1 aswTdi;aswTdi; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-10-19 57672]R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [2012-11-08 494416]R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [2012-11-08 36072]R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2009-07-14 387584]R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2013-04-13 242240]R1 inspect;COMODO Internet Security Firewall Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\inspect.sys [2012-11-08 82952]R2 aswFsBlk;aswFsBlk; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-10-19 35656]R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-10-19 70384]R2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVAC.SYS [2009-06-19 4172832]R3 BthEnum;Služba Bluetooth Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-07-14 34816]R3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 93696]R3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2009-07-14 58880]R3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 129536]R3 RTL8023xp;Realtek 10/100 NIC Family NDIS x86 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys [2009-07-13 43008]R3 WFLR6654;WinFast TV2000 XP Expert (FM1216MK3); C:\Windows\system32\drivers\wfeaglxt.sys [2009-10-21 433920]S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdagp.sys [2009-07-14 53312]S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-13 229888]S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2009-07-14 392704]S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2013-02-22 83864]S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12368]S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2009-07-14 133120]S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys [2009-07-14 5632]S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2013-02-22 181784]S3 ssudserd;SAMSUNG Mobile USB Diagnostic Serial Port(DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudserd.sys [2013-02-22 181912]S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys [2009-07-14 28224]S3 usbbus;LGE Mobile Composite USB Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgusbbus.sys [2012-03-02 13056]S3 UsbDiag;LGE Mobile USB Serial Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgusbdiag.sys [2012-03-02 20864]S3 USBModem;LGE Mobile USB Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgusbmodem.sys [2012-03-02 25216]S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2009-07-14 53328]S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]S3 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys [2009-07-14 175824]S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys [2009-07-14 17920]S3 WFIOCTL;WFIOCTL; \??\C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFIOCTL.SYS []S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 34944]======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======R2 602XML Updater;602Updater; C:\Program Files\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe [2011-10-10 85344]R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-10-19 50344]R2 cmdAgent;COMODO Internet Security Helper Service; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [2012-11-08 1990464]R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2004-12-13 49152]S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2012-02-15 158856]S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]-----------------EOF-----------------


Související témata: Windows, Opera, Software, Microsoft, Java, Adobe, Avast, Program Files, Files, Program, Comodo, Internet Security, Nestandardní chování, Microsoft Windows, Service


Určitě si přečtěte

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 93

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 21 stavebnic pro malé caparty i budoucí experty na A.I.

Jakub Čížek | 11

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

** Dnes končí podpora Windows 7 a systém formálně umírá ** Co to ale znamená v praxi a bude mi PC fungovat i zítra? ** A mohu i v lednu 2020 zdarma přejít na Windows 10?

Jakub Čížek | 119

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu