» Poradna » Programy

Nejde spustit žádný program .exe

 |   |  Microsoft Windows Vista Chrome 45.0.2454.99

Mám problém,nejdou spustit aplikace,hry,atd.příklad:stáhnu si skype,chci otevřít instalačku a neotevře se.A u her je to podobně,stáhnu hru(origo ze steamu),načítá se,najednou skočí bílá obrazovka a hra.exe přestal pracovat.Co s tím? Díky za odpovědi

Odpovědi na otázku

 |   |  Microsoft Windows 7 Chrome 45.0.2454.85

Použij bod obnovy z doby před objevením "problému."

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8 Opera 9.80

Vytvoř si nový textový soubor, vlož do něj text uvedený dále a ulož si ho pod libovolným názvem, ale s příponou reg. Pak tento soubor spusti dvojitým kliknutím a potvrď spuštění. Mě to kdysi pomohlo. Tady je ten text pro vložení:˙W i n d o w s R e g i s t r y E d i t o r V e r s i o n 5 . 0 0 [ - H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ . e x e ] [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ . e x e ] @ = " e x e f i l e " " C o n t e n t T y p e " = " a p p l i c a t i o n / x - m s d o w n l o a d " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ . e x e \ P e r s i s t e n t H a n d l e r ] @ = " { 0 9 8 f 2 4 7 0 - b a e 0 - 1 1 c d - b 5 7 9 - 0 8 0 0 2 b 3 0 b f e b } " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e ] @ = " A p p l i c a t i o n " " E d i t F l a g s " = h e x : 3 8 , 0 7 , 0 0 , 0 0 " F r i e n d l y T y p e N a m e " = h e x ( 2 ) : 4 0 , 0 0 , 2 5 , 0 0 , 5 3 , 0 0 , 7 9 , 0 0 , 7 3 , 0 0 , 7 4 , 0 0 , 6 5 , 0 0 , 6 d , 0 0 , 5 2 , \ 0 0 , 6 f , 0 0 , 6 f , 0 0 , 7 4 , 0 0 , 2 5 , 0 0 , 5 c , 0 0 , 5 3 , 0 0 , 7 9 , 0 0 , 7 3 , 0 0 , 7 4 , 0 0 , 6 5 , 0 0 , 6 d , 0 0 , 3 3 , 0 0 , \ 3 2 , 0 0 , 5 c , 0 0 , 7 3 , 0 0 , 6 8 , 0 0 , 6 5 , 0 0 , 6 c , 0 0 , 6 c , 0 0 , 3 3 , 0 0 , 3 2 , 0 0 , 2 e , 0 0 , 6 4 , 0 0 , 6 c , 0 0 , 6 c , \ 0 0 , 2 c , 0 0 , 2 d , 0 0 , 3 1 , 0 0 , 3 0 , 0 0 , 3 1 , 0 0 , 3 5 , 0 0 , 3 6 , 0 0 , 0 0 , 0 0 [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ D e f a u l t I c o n ] @ = " % 1 " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l ] [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l \ o p e n ] " E d i t F l a g s " = h e x : 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l \ o p e n \ c o m m a n d ] @ = " \ " % 1 \ " % * " " I s o l a t e d C o m m a n d " = " \ " % 1 \ " % * " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l \ r u n a s ] " H a s L U A S h i e l d " = " " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l \ r u n a s \ c o m m a n d ] @ = " \ " % 1 \ " % * " " I s o l a t e d C o m m a n d " = " \ " % 1 \ " % * " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l \ r u n a s u s e r ] @ = " @ s h e l l 3 2 . d l l , - 5 0 9 4 4 " " E x t e n d e d " = " " " S u p p r e s s i o n P o l i c y E x " = " { F 2 1 1 A A 0 5 - D 4 D F - 4 3 7 0 - A 2 A 0 - 9 F 1 9 C 0 9 7 5 6 A 7 } " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l \ r u n a s u s e r \ c o m m a n d ] " D e l e g a t e E x e c u t e " = " { e a 7 2 d 0 0 e - 4 9 6 0 - 4 2 f a - b a 9 2 - 7 7 9 2 a 7 9 4 4 c 1 d } " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l e x ] [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l e x \ C o n t e x t M e n u H a n d l e r s ] @ = " C o m p a t i b i l i t y " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l e x \ C o n t e x t M e n u H a n d l e r s \ C o m p a t i b i l i t y ] @ = " { 1 d 2 7 f 8 4 4 - 3 a 1 f - 4 4 1 0 - 8 5 a c - 1 4 6 5 1 0 7 8 4 1 2 d } " [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ e x e f i l e \ s h e l l e x \ D r o p H a n d l e r ] @ = " { 8 6 C 8 6 7 2 0 - 4 2 A 0 - 1 0 6 9 - A 2 E 8 - 0 8 0 0 2 B 3 0 3 0 9 D } " [ - H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ S y s t e m F i l e A s s o c i a t i o n s \ . e x e ] [ H K E Y _ C L A S S E S _ R O O T \ S y s t e m F i l e A s s o c i a t i o n s \ . e x e ] " F u l l D e t a i l s " = " p r o p : S y s t e m . P r o p G r o u p . D e s c r i p t i o n ; S y s t e m . F i l e D e s c r i p t i o n ; S y s t e m . I t e m T y p e T e x t ; S y s t e m . F i l e V e r s i o n ; S y s t e m . S o f t w a r e . P r o d u c t N a m e ; S y s t e m . S o f t w a r e . P r o d u c t V e r s i o n ; S y s t e m . C o p y r i g h t ; * S y s t e m . C a t e g o r y ; * S y s t e m . C o m m e n t ; S y s t e m . S i z e ; S y s t e m . D a t e M o d i f i e d ; S y s t e m . L a n g u a g e ; * S y s t e m . T r a d e m a r k s ; * S y s t e m . O r i g i n a l F i l e N a m e " " I n f o T i p " = " p r o p : S y s t e m . F i l e D e s c r i p t i o n ; S y s t e m . C o m p a n y ; S y s t e m . F i l e V e r s i o n ; S y s t e m . D a t e C r e a t e d ; S y s t e m . S i z e " " T i l e I n f o " = " p r o p : S y s t e m . F i l e D e s c r i p t i o n ; S y s t e m . C o m p a n y ; S y s t e m . F i l e V e r s i o n ; S y s t e m . D a t e C r e a t e d ; S y s t e m . S i z e " [ - H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R \ S o f t w a r e \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s \ C u r r e n t V e r s i o n \ E x p l o r e r \ F i l e E x t s \ . e x e ] [ H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R \ S o f t w a r e \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s \ C u r r e n t V e r s i o n \ E x p l o r e r \ F i l e E x t s \ . e x e ] [ H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R \ S o f t w a r e \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s \ C u r r e n t V e r s i o n \ E x p l o r e r \ F i l e E x t s \ . e x e \ O p e n W i t h L i s t ] [ H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R \ S o f t w a r e \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s \ C u r r e n t V e r s i o n \ E x p l o r e r \ F i l e E x t s \ . e x e \ O p e n W i t h P r o g i d s ] " e x e f i l e " = h e x ( 0 ) : [ - H K E Y _ L O C A L _ M A C H I N E \ S O F T W A R E \ C l a s s e s \ . e x e ] [ H K E Y _ L O C A L _ M A C H I N E \ S O F T W A R E \ C l a s s e s \ . e x e ] @ = " e x e f i l e " " C o n t e n t T y p e " = " a p p l i c a t i o n / x - m s d o w n l o a d " [ H K E Y _ L O C A L _ M A C H I N E \ S O F T W A R E \ C l a s s e s \ . e x e \ P e r s i s t e n t H a n d l e r ] @ = " { 0 9 8 f 2 4 7 0 - b a e 0 - 1 1 c d - b 5 7 9 - 0 8 0 0 2 b 3 0 b f e b } "

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows XP Firefox 31.9

a tie medzery bude mazať hodinu?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8 Opera 9.80

Sorry, měl jsem nastavené jiné kódování. Takže ještě jednou:Windows Registry Editor Version 5.00[-HKEY_CLASSES_ROOT\.exe][HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]@="exefile""Content Type"="application/x-msdownload"[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]@="Application""EditFlags"=hex:38,07,00,00"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\ 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\ 32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\ 00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,35,00,36,00,00,00[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]@="%1"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell][HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]"EditFlags"=hex:00,00,00,00[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]@="\"%1\" %*""IsolatedCommand"="\"%1\" %*"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]"HasLUAShield"=""[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]@="\"%1\" %*""IsolatedCommand"="\"%1\" %*"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runasuser]@="@shell32.dll,-50944""Extended"="""SuppressionPolicyEx"="{F211AA05-D4DF-4370-A2A0-9F19C09756A7}"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runasuser\command]"DelegateExecute"="{ea72d00e-4960-42fa-ba92-7792a7944c1d}"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex][HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers]@="Compatibility"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]@="{1d27f844-3a1f-4410-85ac-14651078412d}"[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.exe][HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.exe]"FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.FileDescription;System.ItemTypeText;System.FileVersion;System.Software.ProductName;System.Software.ProductVersion;System.Copyright;*System.Category;*System.Comment;System.Size;System.DateModified;System.Language;*System.Trademarks;*System.OriginalFileName""InfoTip"="prop:System.FileDescription;System.Company;System.FileVersion;System.DateCreated;System.Size""TileInfo"="prop:System.FileDescription;System.Company;System.FileVersion;System.DateCreated;System.Size"[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\OpenWithList][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\OpenWithProgids]"exefile"=hex(0):[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.exe][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.exe]@="exefile""Content Type"="application/x-msdownload"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.exe\PersistentHandler]@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Opera 9.80
Určitě si přečtěte

Byli tam! Důkazy o přistání na Měsíci, Lunochody i čínská sonda jsou vidět z vesmíru

Byli tam! Důkazy o přistání na Měsíci, Lunochody i čínská sonda jsou vidět z vesmíru

** Sonda LRO pořídila z oběžné dráhy Měsíce zajímavé snímky ** Jsou na nich vidět artefakty všech misí programu Apolla, které přistály na povrchu Měsíce ** Jde například o části lunárních modulů, rovery a dokonce i vlajky

Petr Kubala | 65

Porno insider: Jak Greg Lansky mění internet pro dospělé

Porno insider: Jak Greg Lansky mění internet pro dospělé

** Erotický obsah generoval ohromné peníze, pak ale přišel internet... ** Pornografie dostupná všude a zdarma uvedla tvůrce do krize ** Někteří ale dokázali potenciál internetu využít i v tomto oboru

Jan Dudek | 12

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

Osudová havárie Concordu: Před 18 lety přišel konec nadzvukových dopravních letadel

** Concorde byl nejrychlejším dopravním letadlem ** Atlantik dokázal přeletět za cca 3 až 3,5 hodiny ** Před osmnácti lety tragická havárie provoz těchto letadel prakticky ukončila

David Polesný, Jiří Černý | 37

Proč je pro obézní lidi tak těžké shodit nadbytečná kila?

Proč je pro obézní lidi tak těžké shodit nadbytečná kila?

** Obézním lidem selhávají mechanismy, jež je mají chránit před nadměrným příjmem potravy ** Mozek tlouštíků ignoruje hormon leptin varující před hromaděním tukové tkáně v těle ** Vědci nyní odhalili, jak to udělat, aby mozek otupený obezitou leptin opět vnímal

Jaroslav Petr | 47

Praktické vychytávky, které si chcete doinstalovat do Windows

Praktické vychytávky, které si chcete doinstalovat do Windows

** Pokud vás nudí vzhled nabídky Start, snadno jej můžete změnit. ** Stejně tak existují programy na přidání záložek do programů. ** Spokojit se ani nemusíte se základním ovládáním hlasitosti.

Vladislav Kluska | 45


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku